Ontgoocheld in jezelf?

4 juni 2023
 

Ben je ontgoocheld en teleurgesteld in jezelf? Weet dat je niet de enige bent. Als mensen hebben we immers de aangeboren neiging om uit de bocht te gaan en fouten te maken.

 
Bij de ziel en Wie haar vervolmaakt heeft. (91:7)
Hij die haar haar zondigheid en haar vrees (voor Hem) bijgebracht heeft. (91:8)
 
 

Vaak wisselt ons hart en onze staat van imaan als een slinger die heen en weer zwaait in toewijding aan het geloof. Deze fluctuatie van imaan kan voor sommigen ontmoedigend zijn, in die mate dat ze zelfs in de verleiding kunnen komen om het geloof helemaal op te geven. Je maakt bijvoorbeeld de intentie om 10 minuten per dag de Koran te lezen, maar wordt in plaats daarvan slachtoffer van het scrollen door social media. Of je hebt beloofd een slechte gewoonte op te geven, een verslaving misschien, maar je bent teruggevallen in de gewoonte en nu voel je je neerslachtig en hopeloos. We moeten troost putten uit de wetenschap dat zolang we het proberen, Allah ons hoort, en daarom moeten we ons niet moedeloos voelen. Als we struikelen, moeten we ons tot Allah wenden om Zijn vergeving te zoeken, onze tekortkomingen gebruiken om onszelf te motiveren tot verbetering en een sterkere band met Hem.

 

Aangaande het volgende vers uit Soerah An-Nisaa zei Ibn Kathier in zijn tafsier dit:

يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيستغفروا الله عنده، ويسألوه أن يستغفر لهم، فإنهم إذا فعلوا ذلك، تاب الله عليهم، ورحمهم، وغفر لهم

"Allah leidt de zondaars en de onrechtplegers wanneer zij in dwaling en ongehoorzaamheid vervallen om naar de Profeet, vrede zij met hem, te komen, vergiffenis te zoeken bij Allah, terwijl de Profeet vrede zij met hem Allah ook vraagt om hen te vergeven. Hadden zij dat gedaan, Allah zou hun berouw, barmhartigheid en vergeving schenken."

 

Zoals gezegd is dit vers uit het vierde hoofdstuk van de Koran. Het werd geopenbaard in de context van de vroege moslimgemeenschap in Medina, waar hypocrieten zonden en wandaden zouden begaan ondanks de leiding van de profeet Muhammad (vrede zij met hem). Het enige wat ze hoefden te doen was zich verontschuldigen en Allah's vergiffenis zoeken, en Allah zou hen vergeven hebben. Het is echt niet zo ingewikkeld. Ja, je bent teleurgesteld over je zonde, maar laat dat je oordeel over Allah's uitgebreide genade niet vertroebelen, en het feit dat dit weer een nieuwe kans is om je te herenigen met de Meest Vergevensgezinde.

Dit vers stelt ons in staat om weer op te staan als we vallen, als onze nafs en verlangens ons overweldigen. Het is alsof ons wordt verteld:

“Ga naar Allah met je zwakheid en Hij zal je aansterken met Zijn macht en leiding. Ga naar HEM met je onzekerheden en Hij zal je veiligheid en stabiliteit schenken. Ga naar Hem toe met je kwetsbaarheden en Hij zal je bescherming verlenen. Ga naar hem toe, zelfs als je merkt dat je doordrenkt bent met de onreinheid van zonde en Hij zal je lei schoonvegen”.

Zolang je komt opdagen en aanklopt op de deuren van hoop en vergeving, zul je Hem de Meest Vergevingsgezinde en Meest Meedogende vinden.

Eens werd Umar ibn al Khattaab geïnformeerd over een man die overdag zou zondigen en 's nachts berouw zou tonen. Omar (ra) zei: Ontzie hem en heb geduld, want als hij volhardt in het terugkeren naar Allah na het zondigen, zul je zien dat zijn berouw hem uiteindelijk zal verbeteren. En dat gebeurde ook.

Weet dus, Allah is voldoende!

You might want to read

 
Placeholder

Waarom refereert de Koran naar Allah als ´Hij´