Wie zijn wij

Bekeerlingen die al enige jaren onderwezen werden in Islam door onze geboren moslim broeders en zusters. Wij wensen deze ervaring en kennis te delen met nieuwe zusters en broeders.

Wie willen wij bereiken?

Nieuwe en reeds bekeerde broeders en zusters, alsook hun familieleden, vrienden en geïnteresseerden in islam.

Onze doelstellingen

 • Beantwoorden aan de specifieke noden van bekeerlingen en hun directe omgeving.
 • Begeleiden bij de eerste stappen in de wereld van de Islam.
 • Het aanbieden van voedselpakketten en materiële hulp aan hulpbehoeftigen, d.m.v. onze hulpbank.
 • Financiële hulp aan specifieke projecten.

Hoe gaan we dit realiseren?

 • Aanbieden van cursussen op verschillende niveaus.
 • Begeleiden bij het afleggen van de shahada.
  (ondersteuning bieden bij het afleggen van testen, alsook begeleiden bij de regeling van de officiële documenten).
 • Ontmoetingsmomenten creëren tussen bekeerlingen en niet-bekeerlingen om ervaringen te delen
  (bv: hoe omgaan met niet gelovigen, met negatieve reacties, ….)
 • Wij ondersteunen jou als bekeerling in tijden van nood, thuis, familie, huwelijk, sterfgeval, …

Activiteiten die we aanbieden

 • Cursus voor beginners
 • Cursus voor gevorderden
 • Familie uitstapjes
 • Informatie momenten (bv: Islamitisch testament, dodenwassing,…)
 • Moskee & museumbezoeken
 • Praatmomenten & gezellige etentjes
 • Wij bieden lezingen over actuele thema’s

Noden van de bekeerlingen

 • Hoe omgaan met mijn bekering?
 • Waar haal ik mijn informatie over islam?
 • Hoe leven wij volgens de Islamitische, alsook de Belgische wetgeving.
 • Vragen omtrent huwelijksfeest, omgang met niet-moslims, vasten,… kortom met de alledaagse zaken.
 • Wij bieden een luisterend oor voor bezorgde ouders & familieleden.

Missie en visie

4 New Moslims is een organisatie die zich voornamelijk richt op bekeerlingen,hun familie en directe omgeving.
Onze organisatie staat voor:

 • Vrede
 • Wederzijds respect
 • Harmonie
 • Beleefdheid
 • Gematigdheid

Activiteiten en sponsoring

Je bijdrage voor betalende activiteiten, lesgelden, lidgeld, sponsoren van projecten, …

Kan je overschrijven op volgend rekening nummer van 4 New Moslims:

BE64 0635 5165 0452

Wat onze leden zeggen

Salaamu Alaikhum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hier als zusters kunnen we onze vragen stellen en worden we alhamdulillah altijd geholpen. Ik ben blij dat deze groep bestaat.

– Nicky Al Hashim Soete

Ik kan hier altijd terecht met vragen omtrent de bekering van mijn dochter. Duidelijke antwoorden en informatie krijg ik hier steeds met een glimlach.

– Nancy

De vereniging betekent voor mij en bijeenkomst van verschillende culturen die samen groeien naar het geloof met behulp van Allah swt.

– Jens

Hulpbank

Inzamelen van lang houdbare voedingsmiddelen (olie, rijst, pasta,…), kledij, speelgoed, meubelen, m.a.w. alles wat een hulpbehoeftige nodig heeft.

Indien u iets wenst te doneren, mag u ons hiervoor altijd contacteren.

1ste hulpbank 4 New Moslims
Sportstraat 36
2160 Wommelgem