Volg ik een wetschool of niet?

23 oktober 2022

Een madhhab is een wetschool. In de soennitische islam ligt het gezag per definitie bij de Koran en de sunnah. De enorme hoeveelheid ahadieth en de sunnah, is moeilijk te interpreteren. Zelfs met de aanwezigheid van sterke duidelijke ahadieth dient men een proces van filtering te doen omdat er nu eenmaal ahadieth zijn die met elkaar in strijd lijken te zijn, of zelfs in strijd met verzen van de Koran. Simplistische benaderingen zoals die van de Khawaaridj, het opzetten van een klein corpus van ahadieth en het rechtstreeks daaruit afleiden van doctrines en wetten, kan nooit werken. Er zijn te veel interne tegenstrijdigheden om praktisch toepasbaar te zijn. Het is de reden waarom deze visie ook constant moet vechten om overeind te blijven omdat ze vaak leidt tot een Islam die zeer moeilijk is of niet toe te passen is, wat uiteraard nooit de bedoeling kan zijn voor een wereldreligie. Integendeel, het is zelfs in strijd met de ziel van de religie en met de Koran en de sunnah van de profeet (vzmh)

  • Als we kijken naar het gebied van exegese van de koran - interpretatie 

  • Iftaa = geavanceerde kennis van fiqh in praktijk brengen, het geven van een fatwa bijvoorbeeld

  • Qiyaas = een wettelijke bron uit de sjarie´ah en is gebaseerd op het redeneren volgens analogie.

  • Idjmaa = tevens een wettelijke bron uit de sjarie´ah. Het is consensus tussen onafhankelijke juristen binnen de islamitische wetenschappen.

  • Ijtihaad = Indien alle bronnen uitgeput zijn en er geen oordeel kan gemaakt worden gaat de geleerde op basis van zijn intellect een uitspraak doen.

  • Urf = refereert naar de gewoontes en gebruiken of de cultuur binnen een leefgemeenschap.

  • Ra'yy = Het afgaan op het gezonde verstand. 

  • Istihsaan = het uitzonderen van een casus door een algemene regel toe te passen vanwege een specifiek argument of men geeft voorkeur aan een verborgen analogie boven een zichtbare analogie. 

  • Istihlaal = een term die wordt gebruikt in de islamitische jurisprudentie, of fiqh, om te verwijzen naar de handeling van het beschouwen van een handeling als toegestaan, of halaal, hoewel het haraam is.

  •  enzovoort …

Dan gaat dit alles zeker buiten de mensen om want die zijn hierin niet geschoold. Het is niet zo dat de religie ingewikkeld is, maar mensen zijn ingewikkeld, de samenleving is ingewikkeld en dingen kunnen eenvoudig worden gemaakt, maar niet simplistisch. Een horloge is eenvoudig af te lezen en iedereen kan de tijd zien. Maar het mechanisme van het horloge is complex. Niemand kan een horloge bouwen, laat staan ​​een kwaliteitshorloge. Tenzij iemand een mujtahied is en de wetenschappen van de religie beheerst, dan wordt het volgens vele van de soennitische geleerden de plicht om een ​​madhhab te volgen zonder fanatiek te zijn in het volgen ervan. Dit wil zeggen dat een gekwalificeerd iemand een moslim kan helpen met een opinie die komt uit een andere wetschool dan degene die hij of zij volgt. Want in sommige gevallen kan de gelovige er echt mee geholpen zijn en dat blijft het voornaamste en uiteindelijke doel en Allah weet best.