Koran lezen in Arabisch zonder begrip?

23 oktober 2022

"Is het beter om de Koran in het Arabisch te lezen, zelfs als u het niet begrijpt, of in een vertaling waar u het wel begrijpt?"

Dit is afhankelijk van uw intentie. Maar een moslim moet zich met beide bezighouden.Het lezen van de Koran in het Arabisch is deelnemen aan de barakah, de zegeningen van de taal van Openbaring. Het is voedsel voor de ziel en er zit spiritueel voordeel in, of je het nu beseft of niet. Het is alsof de man wordt verteld om bepaald voedsel te nemen en hij eet het zonder te begrijpen wat het voor het lichaam doet, maar het houdt hem gezond. ‘Ibaadah, daden van aanbidding, zijn voedsel voor de ziel.

Als u de vertaling leest, krijgt u een algemeen idee van de tekst, en dat helpt u de tekst te begrijpen. Begrip is belangrijk, want als we iets begrijpen, is de kans groter dat we er naar handelen, en dat verbetert dan weer onze aanhankelijkheid aan het geloof. Hierdoor bouwen we een relatie op met de Koran en de mensen die erin worden genoemd, zodat we het verlangen krijgen om als deze vrome voorgangers hun voetsporen te treden qua ethiek en waarden.