Islam heeft een pad

23 oktober 2022

Het is een keuze die vrijwillig dient gemaakt te worden en liefst na een grondige studie ervan en waarbij men heel overwogen een bewuste keuze maakt. Het geloof is immers niet zomaar een geloof, het is tevens een manier van zijn, van denken van waarden en principes en tevens van praktische aanbidding, van rituelen. Islam heeft de betekenis van totale overgave aan de Ene God, Allah. Dit heeft als gevolg dat je alles waarmee Allah en uiteraard Zijn Boodschapper Muhammad [vzmh] mee kwam als juist beschouwt, onaantastbaar. 

Allah heeft de mensheid in al Zijn genade daarom de Koran gestuurd naar Zijn Boodschapper Muhammad [vzmh]. Heel simpel uitgelegd kunnen we dus stellen dat alles waar de profeet Muhammad [vzmh] mee gekomen is en betrekking had op het geloof als op daden in het dagelijkse leven wel degelijk afkomstig zijn van de Ene God, Allah! 

Het gevolg hiervan is dat er uiteraard Goddelijke wetten en regels zijn gekomen die degene die Islam omarmd heeft, dient te volgen. Het volgen doe je niet naar eigen wensen, niet zoals jij denkt dat het wel goed is, maar doe je op de manier zoals de profeet Muhammad [vzmh] het de metgezellen [Islamic [Radhiyallahu 'anhum] heeft voorgedaan en aangeleerd. Zij hebben het vervolgens weer doorgegeven aan de volgende generatie en zij weer aan de volgende en zo verder doorheen de geschiedenis. 

Het gevolg hiervan is dat het pad dat onze profeet [vzmh] bewandelde ook vandaag de dag nog steeds het enige juiste pad is. Waarom schrijven we hierover? Doorheen de geschiedenis zijn er immers steeds mensen en groeperingen geweest die niet de juiste geloofsleer hebben gevolgd. De voornaamste redenen hiervoor waren en zijn:

 • Eigen verlangens

 • Niet oprecht zijn

 • Politiek en macht

 • Dwalend en geen zuiver hart

 • Een gebrek aan kennis door niet de juiste weg te volgen in studie

Wie Islam gaat studeren begint steeds met de allerbelangrijkste wetenschap, het bestuderen van de fundamenten van het geloof, de geloofsleer op zich.  De wetenschap noemt أصول الدین [Usoel ad-Dien]. Deze wetenschap is wat een moslim met zijn tong dient uit te spreken en in zijn hart moet hebben als de waarheid en zekerheid. Echter, zoals iedere wetenschap kan deze te maken krijgen met twee soorten onwetendheid: 

 1. ABSOLUTE ONWETENDHEID 

 2. GEWONE ONWETENDHEID

 • Bij de eerste onwetendheid gaat het over het feit dat de wetenschap op zich nog totaal onbekend is. Een persoon heeft gewoon nog nooit van de wetenschap gehoord. 

 • Bij de tweede onwetendheid is de wetenschap op zich wel bekend maar de persoon heeft er geen benul van, hij weet eigenlijk niet wat precies bestudeerd wordt. 

Een gemiddelde student zal dus in normale omstandigheden overgaan van de eerste onwetendheid die absoluut is naar de tweede onwetendheid en kan deze dan opheffen door een bepaald pad te volgen in studie dat uitgestippeld is en eigenlijk gewoon overeenkomt met wat de profeet [vzmh] gedaan heeft en de generatie na hem en na hen enzovoort. 

Usoel ad-Dien is de wetenschap waaruit alle andere wetenschappen uit ontstaan! Dit betekent dat als je hier niet perfect in geïntroduceerd bent dat de kans groter wordt dat je foute opvattingen zal krijgen over het geloof. Het voornaamste waarmee de student begint is wat men علم التوحيد]´Ilm at-Tawhied] noemt. Dit is het geloof in de absolute eenheid van Allah.

Men spreekt ook wel over علم العقيده ]´Ilm Al Aqiedah] een naam die later ontstaan is om precies de reden waarom we dit artikel schrijven. Taalkundig refereert het naar een knoop. In dit geval een knoop in het hart. Deze knoop of meerdere worden losgemaakt door deze studie. Wat onduidelijk was of fout begrepen werd, wordt ontknoopt zodat het duidelijk wordt. Doorheen de jaren ontstonden er immers mensen die binnen de kortste keren veel volgelingen kregen en duidelijke fouten hadden in hun begrip van de geloofsartikelen. Vandaar dat deze foute groeperingen en stellingen werden bestudeerd en weerlegd door de mensen die nog wel op het juiste pad zaten en de juiste kennis bezaten. Het gaat dus om zekerheden, en ook daar kunnen we een verwijzing maken naar een knoop, want vanaf het moment dat de zekerheid er is dient men deze in de oren te knopen zodat ze in het hart kunnen blijven. 

In deze wetenschap komt ook de kennis van علم الكلام [´Ilm al Kalaam] aan bod. Het is de kennis van het speculatieve. Vergis u niet, sommige moslims hebben een fout beeld hiervan. Ze zijn van mening dat dit een innovatie is in het geloof. Dit is echter ook weer een foute denkwijze. Er kan immers op twee verschillende manieren naar gekeken worden: 

 1. DE HUIDIGE SOENNITISCHE SPECULATIEVE THEOLOGIE

 2. DE SPECULATIEVE THEOLOGIE VAN DE VROEGERE MUTAZILIETEN

 • De eerste baseert zich gewoon op de Koran, de Sunnah en dan de rede of terwijl het verstand

 • De tweede, de sekte van de Mutazilieten baseerden zich alleen op hun verstand en negeerden de Koran en de Sunnah! Inhoudelijk gingen zij dus in tegen de leer van De Koran en de Sunnah van de profeet Muhammad [vzmh]

Hier hebben we dus een duidelijk voorbeeld van mensen die waren afgeweken van het juiste pad. Hierdoor kwamen zij tot conclusies die totaal fout waren of niet tot Islam behoorden. 

VOORBEELD:

Als we een oordeel willen dat juist is over een bepaald artikel van het geloof dan moeten we tot een stelling komen waarbij iets bevestigd of ontkend wordt. Dit is eigen aan de geloofsleer. Een bevestigende stelling is: Allah is eén. Het onderwerp van de stelling is hier Allah en we schrijven een bepaalde eigenschap toe aan Hem. De definitie van het oordeel is dan الحكم [Al Hukm]

Een duidelijk voorbeeld is de stelling dat:

Het ´Asr gebed is verplicht. 

Wat wordt toegeschreven aan het ´Asr gebed?

 • Het is verplicht

We hebben nu twee voorbeelden waar we een bevestiging hebben. Laten we nu een voorbeeld nemen waar er ontkenning is. 

Het witr gebed is niet verplicht

Wat is de ontkenning? 

 • Er is geen enkele verplichting voor het witr gebed

Als we dit doortrekken en de gebeden als voorbeeld nemen dan kan je onmogelijk een nieuw gebed verzinnen! De traditionele wetenschap van het geloof zal dit dan ook ontkennen. 

Er zijn vele gebeden in Islam, de meeste zijn zelfs niet verplicht, maar ze bestaan wel vanaf de tijd dat de profeet Muhammad [vzmh] leefde. Wie dus bijvoorbeeld in deze tijd plots met een nieuw gebed komt aandraven, ongeacht de reden dat deze ervoor opgeeft heeft dus eigenlijk aan innovatie gedaan binnen het geloof wat absoluut niet toegestaan is. 

Op gezag van de moeder van de gelovigen, ´Aisha (moge God tevreden met haar zijn), die zei: De Boodschapper van God (Gods vrede en zegeningen zijn met hem) zei: 'Hij die iets vernieuwt in deze kwestie van ons (dwz. , Islam) en het is er niet van, het zal afgewezen worden (door God) ”(Bukhari en Muslim). In een andere versie in Muslim staat er: "Hij die een handeling verricht die wij niet hebben bevolen, het zal worden afgewezen (door God)."

Een voorbeeld hiervan is dat men onder bekeerlingen die net tot Islam komen wel eens hoort dat er een soort van ´bekeerlingen gebed´ zou bestaan om voorlopig als hulp te dienen omdat men het gewone gebed in het Arabisch nog niet kent. Ten eerste bestond dit niet in de tijd van de profeet [vzmh] en heeft het dus nooit bestaan wegens het feit dat hij het niet heeft gedaan en dus ook niet heeft doorgegeven. Iedere mens die een normaal verstandelijk vermogen heeft kan immers de gebeden, aanleren. Als kleine kinderen vanaf heel jonge leeftijd dit kunnen moet een volwassen persoon hier ook geen probleem mee kennen. Soms zal men zeggen, maar dit is gewoon om het makkelijker te maken. Maar dan hebben we een voorbeeld van hoe mensen het geloof gaan interpreteren naar eigen gedachtes naar hun eigen wensen. Er zijn zeker in deze tijd voldoende hulpmiddelen in boekjes en online apps om het gebed vanaf het begin op een correcte manier in het Arabisch aan te leren dus die redenering houdt geen steek. 

Ik besluit daarom met de woorden dat deze wetenschap een verplichting is voor iedere persoon die zichzelf moslim noemt. Dit betekent niet dat ieder persoon deze wetenschap tot in de details dient te kennen maar wel de basis ervan. De details en het verdiepen in de wetenschap is een gemeenschappelijke verplichting, dus als een aantal personen in de gemeenschap dit doen dan volstaat dat voor de gemeenschap zodat zij voor diepere kwesties ten rade kunnen gaan bij hen. [mfn]deze verplichting die slechts op een aantal mensen van de gemeenschap rust noemen we een ´fard kifaajah´[/mfn]

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ