Hoezo kaafir?

23 oktober 2022

Wat betreft het gebruik van de term "ghayr muslimien" die relatief modern is, zijn veel woorden en termen die in de moderne fiqh worden gebruikt, ook niet in de Koran en ahadieth terug te vinden. Een van de redenen waarom de Koran de term "kaafir" en zijn vormen gebruikt om veel van de niet-moslims te beschrijven, was omdat er vóór hen het beste voorbeeld was, de profeet (vzmh) zelf. We hebben nu niet zo'n mooi voorbeeld. In feite zijn vele moslims vreselijke voorbeelden. Het is onjuist dat elke niet-moslim als een ​​kaafir zou moeten bestempeld worden. Dat is niet het standpunt dat elke geleerde inneemt, verre van.

De Koran richtte zich tot de niet-moslims op basis van hun status als musjrikoen, polytheïsten. De term "ghayr muslimien" is dan nuttig om alle niet-moslims bij elkaar te brengen. De term “kaafiroen” werd echter altijd gebruikt in verzen over degenen die tegen de Profeet (vzmh) waren of zijn Boodschap ontkenden terwijl ze het beste voorbeeld voor hun neus hadden lopen in hun dagelijkse leven. Dit was vooral zo voor de Quraish die tot de familie van de profeet (vzmh) behoorden, en toch het meest tegen hem waren, ondanks dat ze hem zijn hele leven kenden en wisten dat hij een unieke mooie persoonlijkheid had. Voor hij met de Boodschap kwam respecteerden ze hem dan ook daarvoor en vertrouwden hem met alles. Doch, nadat hij met de Boodschap kwam gaan ze hem plots bestempelen als een leugenaar, een fantast, een opportunist, een gek een betoverd iemand en meer van wat verwerpelijk is. Wel, in dit geval kan men spreken van overduidelijke kufr.

In het licht hiervan hebben moderne commentatoren van de Koran besloten dat het inadequaat is om alle niet-moslims als kaafiroen te bestempelen. En het is zeker iets waar we bezwaar tegen moeten maken. Velen van ons zijn niet tot de islam gekomen omdat we moslims hebben ontmoet die ons hart ernaar hebben laten neigen. In feite zijn het moslims die velen van ons afstoten met hun gebrek aan adab, hikmah en ´ilm. Het alternatieve excuus van veel moslims is dan: "Moslims zijn niet perfect, maar de islam wel." Maar bedenk eens, ¨Hoe kan de islam "perfect" zijn als geen enkele moslim het goede ervan kan laten zien, zodat niet-moslims een glimp van die perfectie kunnen zien?¨ Iedereen die besluit tot de islam te komen, is een teken van Allah.  Zijn gunst en is een wonder. En iedereen die in deze tijden wegblijft van de islam, moet niet automatisch hiervoor de schuld krijgen.