Circus da´wah

23 oktober 2022

Als het op da'wah aankomt, is het niet onze missie om iets te verspreiden. Toch niet in de zin zoals da´wah begrepen wordt door de meerderheid van moslims en zeker niet zoals ze het vervolgens in praktijk brengen. Het gaat over uitnodigen tot ... Als ik jou moest uitnodigen verwacht je dan geen goede ontvangst, vriendelijkheid, zorg, beleefdheid, warmte, mededogen, barmhartigheid en meer van dat? Logisch toch? Verwacht je niet een goede behandeling zodat je graag zal terugkeren en beter, een behandeling die zo inspirerend is dat je het ook wilt op deze manier? De islam gekend en begrepen door een overgroot deel van de moslims wereldwijd is niet superieur aan enige andere religie die er is. Daar is geen bewijs van terug te zien onder de moslims.

Mensen verwarren de islam enerzijds als het georganiseerde geloof, met de islam in de spirituele staat anderzijds. De eerste is een tijdelijke manifestatie van een Goddelijke Gave, en is noch superieur noch inferieur aan enige gevestigde geloofstraditie, hetzij door doctrine of door praktijk simpelweg omdat het een gift is van Allah die aan zo goed als iedereen gegeven is of kan gegeven worden. De laatste is echter Haqq1 DE waarheid, de realiteit die zeker is en de realiteit ervan is ongunstig voor allerlei pretenties, inclusief de pretenties van de wereldse 'islam'. Overweeg dit, als het geloof niet meer dan dogma´s is en uiterlijke praktijken van aanbidding, kunnen we dan spreken over zuivere islam? Het enige wat we hebben is een beperkte interpretatie van iets dat zo diepgaand, zo subliem is, dat we het zelf nauwelijks kunnen bevatten. Wat voor nut heeft het gepraat over ahadieth en sunnah door mensen als ons die de Profeet (vzmh) nog nooit hebben gezien? Het is vaak pretentie en zelfverheerlijking. Maar als je hem hebt ontmoet, smelt dit allemaal weg als sneeuw voor de zon, deze mensen begrepen de realiteit van de profetische verhalen zonder zelfs maar ketenen van overleveringen te hoeven onderzoeken.

Wat voor nut hebben de doctrines van de geloofsbelijdenis en jurisprudentie wanneer men niet op de hoogte is van het Goddelijke? Wiens religie is het dan? Dat is onze tekortkoming vandaag wereldwijd als moslims. Ik zeg niet dat we de religieuze wetenschappen moeten negeren. In plaats daarvan moeten we ons altijd bewust zijn van hun beperkingen, omdat wij beperkt zijn als mensen. Het is door een enkele blik van het goddelijke dat kennis inherent wordt en spiritualiteit wordt verleend. We moeten stoppen met deze arrogantie om te geloven dat we op een missie zijn om de Boodschap door te geven. De meeste onder ons hebben de boodschap zelfs nog steeds niet begrepen. Niemand roept tot Allah behalve Allah zelf! Heeft Hij niet beloofd dat iedereen die Hem zoekt, geleid zal worden? Moslims kunnen zichzelf niet eens leiden. En meestal misleiden ze zelfs. Ons wordt bevolen om blijde tijdingen te verspreiden, niet de "islam". Dat is wat er eigenlijk in de koran staat. lees het na, ´blijde tijdingen!´

Wanneer we anderen vreugde brengen, dan manifesteren we de ware islam. Als we troost, liefde en barmhartigheid brengen, manifesteren we dat. Als we mensen een goed gevoel hebben gegeven als moslim en ze van ons gaan houden in de plaats van ons te haten, dat is de enige ware da´wah. Er is geen da'wah anders. Wij verkopen geen lidmaatschap aan een club. We houden van mensen om wie ze zijn en niet omdat ze bij onze club horen of niet. We geven niemand redding als we zelf geen garanties hebben op redding. Mensen die van "da'wah" hun beroep maken, zijn als verkopers van slangenolie die een geneesmiddel verkopen voor een ziekte die niet werkt. Ze verkopen levensverzekeringen, wetende dat ze niets in de pap te brokken hebben over het leven. Da'wah is een industrie geworden, geen heilige roeping. Het is een middel om geld te onttrekken aan goedgelovige moslims om het ego en de portefeuille van gefabriceerde beroemdheden "sjuyoekh" te voeden, het is een schijnvertoning, het is een circus.


1 waarheid