Zakaat al Fitr

Het geven van aalmoes of Zakaat al Fitr werd door Allah verplicht gemaakt voor de moslims in de maand Sha’baan. Dit gebeurde in het tweede jaar van de Hidjrah. Dit was ook het jaar waarin het vasten in de maand Ramadaan werd voorgeschreven. Deze verplichting kwam voor het bevel tot het geven van de bekende verplichte armenbelasting. Ibn ‘Umar [ranhu] zei: “De boodschapper van Allah, [saw] maakte het geven van Zakaat al Fitr voor de mensen verplicht. Iedere moslim dient één saa’ [note]Dit staat gelijk aan ongeveer 3kg en 800 gr[/note] aan dadels of één saa’ aan gerst uit te geven. Een andere metgezel, aboe Sa’ied al Khoedrie [ranhu] zei ook: “Wij gaven als Zakaat al Fitr een saa’ aan tarwe, dadels, gerst, rozijnen of gestolde melk.” [note]Boekhari en Moeslim[/note]

 

Wat is de wijsheid achter het geven van Zakaat al Fitr? 

Deze uitgave zou als het ware een zuivering zijn voor de nalatigheden en tekortkomingen van de vastende tijdens de maand Ramadaan. Tegelijkertijd worden de armen hierdoor voorzien van eten op de dag van het feest ter beëindiging van de Ramadaan (‘Ied al Fitr).

 

Wat is het islamitisch oordeel over het geven van Zakaat al Fitr? 

Het geven van Zakaat al Fitr is een verplichting:

 • voor iedere moslim die over voldoende financiële middelen beschikt waarmee hij zichzelf en zijn gezin vierentwintig uur op de dag van al ‘Ied kan voeden en hun verdere basisbehoeften kan vervullen.
 • Deze Zakaat wordt uitgegeven voor zichzelf en iedereen die hij dient te onderhouden.
 • Tot deze personen behoren zijn vrouw, kinderen, behoeftige ouders indien deze allen moslims zijn.
 • Alleenstaanden en weduwes die hiertoe financieel in staat zijn dienen deze aalmoes zelf te betalen.

 

Voor de moslim die in staat is om Zakaat al Fitr te betalen maar dit achterwege laat en vervolgens sterft vervalt deze verplichting niet. De meerderheid van de geleerden zijn van mening dat men het verplichte deel dient af te houden van zijn erfenis en moet worden uitgegeven als Zakaat al Fitr. Het betalen van aalmoes behoort tot het recht van Allah en de armen waardoor de verplichting blijft gelden.

 

Wanneer wordt Zakaat al Fitr betaald? 

De geleerden [note]Hiermee worden de geleerden van de verschillende wetscholen bedoeld. Deze Gerechtelijke wetscholen zijn tot stand gekomen met elk haar interpretatie en toepassing van de islamitische wet. De vier bekende wetscholen zijn de Hanafitische, Malikitische, Shafi’itsche en Hanbalitische wetschool[/note] verschillen van mening over het tijdstip van het betalen van Zakaat al Fitr.

 

De Hanafitische geleerden:

 • Stellen dat het geven van Zakaat al Fitr verplicht wordt vanaf het aanbreken van de dagenraad op de dag van het feest ter beëindiging van de Ramadaan.
 • Voor degene die overlijdt voor het aanbreken van de dagenraad op deze dag vervalt de verplichting.
 • De verplichting vervalt eveneens voor een persoon die zich bekeerd of een geboren kind na het aanbreken van de dagenraad. Het kan echter worden uitgegeven tijdens de maand Ramadaan voor de dag van ‘Ied al Fitr maar bij uitstel van betaling tot na deze dag, vervalt de verplichting niet.

 

De meerderheid van de geleerden menen dat het geven van Zakaat al Fitr verplicht wordt vanaf zonsondergang op de laatste dag van Ramadaan. Bij het aanbreken van deze tijd wordt er niet meer gevast en begint de nieuwe maand. De verplichting vervalt niet voor degene die overlijdt na zonsondergang op deze dag maar wel voor een bekeerling of geboren kind.

Volgens de Shafi’itische geleerden:

 • kan Zakaat al Fitr al worden betaald vanaf de eerste dag van de ramadan.

De Malikieten en Hanbalieten:

 • Zijn van mening dat het toegestaan is om deze één of twee dagen voor de dag van ‘Ied al Fitr te betalen maar niet eerder.

 

Kan men Zakaat al Fitr na het ‘Ied gebed uitgeven? 

De meerderheid van de geleerden zeggen dat het aanbevolen is om Zakaat al Fitr te betalen voordat de mensen naar het ‘Ied gebed gaan. De persoon die zonder geldige reden het betalen van deze aalmoes uitstelt tot na de dag van ‘Ied al Fitr begaat een zonde.

 

Wat en hoeveel moet men uitgeven? 

De Hanafieten:

 • Zeggen dat Zakaat al Fitr bestaat uit tarwe, gerst, dadels en rozijnen.
 • De hoeveelheid dat men hiervan moet uitgeven bedraagt een halve saa’ aan tarwe of een saa’ aan gerst, dadels of rozijnen. Deze hoeveelheid staat gelijk aan ongeveer drie kilo achthonderd.
 • Het is volgens de Hanafieten ook toegestaan om de waarde van deze voeding in geld uit te geven. [note]De gangbare fatwa in België is dat een saa’ geschat wordt op 5 euro. (Sheikh Mohammed al Hijiwie)[/note] Op deze wijze wordt het doel van Zakaat al Fitr (het voorzien van de armen) ook bereikt.

 

De meerderheid van de geleerden zijn van mening dat Zakaat al Fitr verschillende soorten graan en vruchten kan bevatten. Deze stelling wordt bij iedere wetschool verder gespecificeerd.

 

De Malikieten:

 • Zeggen dat men een saa’ van het meest voorkomende voedsel in het land dient uit te geven.
 • Dit voedsel beperkt zich echter tot tarwe, gerst, maïs, gierst, dadels, rozijnen of gestolde melk. Indien het meest voorkomende voedsel een ander graan of vruchtensoort is, wordt hiervan Zakaat al Fitr betaald.

 

De Shafi’ieten:

 • Stellen dat men een saa’ van het meest voorkomende voedsel in het land dient uit te geven als Zakaat al Fitr.

 

De Hanbalieten:

 • Houden zich aan de teksten waarin specifieke soorten vermeld worden zoals tarwe, gerst, dadels en rozijnen en gestolde melk.
 • Wanneer deze soorten niet beschikbaar zijn mag Zakaat al Fitr van een ander graan of vruchtensoort betaald worden.
 • Ook zij stellen dat hiervan een saa’ moet worden uitgegeven.

 

Aan wie wordt Zakaat al Fitr betaald? 

De geleerden zijn het erover eens dat Zakaat al Fitr, net zoals de bekende verplichte armenbelasting betaalt moet worden aan degenen die vermeld staan in de Koran:

9_60

De zakaat en sadaqaat zijn slechts (ingesteld) voor de armen, en de behoeftigen, en voor degenen om deze te verzamelen en uit te delen, en voor degenen van wie de harten (tot de Islam) geneigd zijn, en voor (het vrijkopen van) de slaven en voor de schuldenaars, en (voor degenen die) op het pad van Allah (werken en strijden), en voor de gestrande reiziger, als verplichting van Allah, Allah is Alwetend, Alwijs. (‘Aliem & Hakiem) [note]9:60[/note]

En Allah weet beter,

Abdelmalik Simon


 

Gebruikte bronnen:

Al fiqh al Islaami wa adilatoehoe van dr. Wahba al Zuhayli

Kitaab al fiqh ala al madhaahib al arba’ van sheikh ‘Abdoer Rahmaan al Jazirie.

Fathoel qarieb al moejieb van abie ‘Abdillah Shams ad dien al Ghazzie.

 

2 antwoorden
 1. Huda makkiyah
  Huda makkiyah zegt:

  Hallo … We vluchteling familie bestaat uit een moeder en vader en twee kinderen, beperkt inkomen hebben we genoeg geld om te eten en te drinken, maar we moeten om kleren te kopen, omdat we geen kleren kunnen kopen gelieve ons te helpen en dankenu bij voorbaat

  Beantwoorden
  • Farid
   Farid zegt:

   Wij hebben een hulpbank die mensen in nood bijstaat waar we kunnen. Gelieve contact op te nemen met Salaam ‘alaykum. Er zijn nog enkele plaatsjes vrij. Reserveer uw via Pascale Cools, telefonisch of stuur een sms 0471/180242

   Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.