Wanneer kan men het beste gemiste dagen van het vasten inhalen?

Met het einde van Ramadan in zicht behandelen we de kwestie van het inhalen van gemiste dagen van het vasten. 

Wanneer?

  • Algemeen gezien zeggen de meeste geleerden zo snel mogelijk
  • Dit is een advies maar geen verplichting! 

Wat indien de volgende Ramadan aanbreekt en er nog dagen moeten ingehaald worden?

Vele grote geleerden zoals imam Maalik en imam as-Sjaafi’ en metgezellen zoals Ibn Abbaas, Aboe Hurajra en anderen h waren van oordeel dat deze persoon fidyah dient te betalen voor het aantal dagen dat men niet vastte en bovendien dienen deze dagen toch nog ingehaald te worden.

Er is ook de opinie, als men niet in staat was om de gemiste dagen in te halen, vanwege een geldig excuus, dan dient men alleen de dagen in te halen en hoeft men geen fidyah te betalen.

Wat als men van deze regel niet op de hoogte was en er veel dagen moeten ingehaald worden en er dus ook een groot bedrag zou moeten betaald worden? Deze persoon is vrijgesteld van het betalen van fidyah. [note]Ahmad ibn Muhammed ibn ‘Ali ibn Hajar Al-Haytami[/note] 

 

Laat dit een algemeen advies zijn en weet dat de geleerden verschillen in opinies.

En Allah weet best. 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *