Vrijheid in keuze !

Net zoals bij de meeste nieuwe moslims was mijn intrede in Islam niet zonder de nodige vraagtekens, ongemakken, penibele situaties en onzekere gevoelens. Heb ik de juiste keuze gemaakt? Hoe gaan mijn ouders en familie reageren? Wat met mijn vrienden? Gaan ze me anders bekijken? Hoe gaat mijn werkgever reageren en mijn collega’s? Al deze vragen en meer zullen bekend in de oren klinken van velen die tot Islam zijn terug gekomen. 

Alhamdulillah, al bij al kon ik terugvallen op een vriendenkring die al uit moslims bestond en uiteraard fier waren op mij. Mijn familie en de rest maakten er ook niet echt problemen van. Ze namen eerder een apathische houding aan. “Wil jij dat? Doe maar het is jou leven, het is jou keuze.” Subhanallah, zoveel jaren verder en wat wijzer denk ik bij mezelf, eigenlijk hadden ze de juiste reactie, een beetje meer enthousiasme had misschien gemogen als steun, maar de kern van de hele zaak is en was dat Allah de mens geschapen heeft met het vermogen om zelf keuzes te maken, dat is de essentie van ieder bestaan! 

Later begreep ik ook waarom sommige moslims soms zeiden dat iedere mens als een moslim geboren is. Of zei het nu zelf begrepen of ook maar gewoon doorvertelden doet niet ter zake. Maar als wij ervan uitgaan dat Allah [Islamic phrases=”Azza wa Jalla'”]Z[/Islamic] de Schepper is van menselijk leven, dan is het niet meer dan logisch dat Hij [Islamic phrases=”Azza wa Jalla'”]D[/Islamic] de mens geschapen heeft met de natuurlijke aanleg tot geloof in één God. Ik wil niet te technisch worden nu, maar de Koran bevestigd dit trouwens. 

En (gedenkt) toen jouw Heer het nageslacht van de kinderen van Adam uit hun lendenen nam, en hen deed getuigen over zichzelf (en Hij zei:) “Ben ik niet jullie Heer?” Zij zeiden: “Jazeker dat getuigen wij.” Opdat jullie op de Dag der Opstanding niet zullen zeggen: “Wij waren hieromtrent achteloos.” 

[note]7:172[/note]

Dit is ook de reden waarom men soms spreekt over terugkeren, eerder dan over bekeren. In termen van een spiritueel, religieus praktiserend individu zijn we niet zomaar iets. Kinderen nemen bij het opgroeien meestal het geloof of het niet geloof van hun ouders over. Dit betekent niet dat ze het per definitie zelf gekozen hebben. De overgrote meerderheid doet  het gewoon zonder zelf na te denken. Een volgeling van welk geloof dan ook heeft overtuiging nodig in zijn hart. 

Het is echter niet omdat je ouders een bepaalde religie volgen dat jij dit ook automatisch overneemt. Het volgen van een geloof begint bij overtuiging in het hart en het is geen DNA dat men erft! 

Spijtig genoeg heeft ook niet iedere mens deze vrije keuze en wordt men vaak ook gedwongen tot het volgen van een bepaald geloof. Zelfs in Islam, je eigen kinderen niet laten nadenken over het geloof is dikwijls meer een kwaad gebleken voor Islam dan dat het voordelig was. Het is algemeen geweten dat er een enorme onwetendheid onder vele moslims is en dat er vaak eerder een soort van cultuurmix gevolgd wordt die helaas soms ver weg is van de ware leer van Islam. 

Erger wordt het nog als moslims denken dat andersdenkenden van hun mening afbrengen een verplichting is. Dit is de IS gedachtegang die helaas ook wel een aantal iets zachtere varianten kent maar even fout blijven. Zo overtuigd dat jij bent van jouw juiste keuze, zo overtuigd is de andere van zijn juiste keuze! 

Degene die probeert iemands vaste overtuiging te veranderen naar een overtuiging die totaal anders is, is gelijk aan het proberen te verplaatsen van de ijsberg voor de Titanic …

Nog spijtiger is het fenomeen dat onder moslims zelf heerst. De verschillende opvattingen, meestal over zaken van het juridische. Wie echt begrip zou hebben van dit geloof zal beseffen dat er geen uniforme Islam bestaan heeft en nooit zal bestaan! Wil jij leven tussen allemaal klonen van jezelf? Wie geen verschillen kan aanvaarden, aanvaard niet de schepping van Allah! 

Het volgende probleem is dus als mensen van een eender welk geloof gaan denken dat ze het recht hebben om anderen die hun geloof niet aanhangen, fysiek iets aan te doen of zelfs te doden! Van waar komt die gekke bezetenheid eigenlijk die hen zover drijft? Vanwaar haalt men het recht om anderen te doden omdat ze jou geloof niet genegen zijn? 

“Jij bent fout, ik ben juist, jij bent het niet eens met mij, jij hebt iets tegen ons allen, jij beledigt Allah, jij beledigt de profeet, dus ik heb nu het recht om jou te doden, gevangen te nemen, te gijzelen, te martelen, …” 

Wel, denk hier eens over na … Waarom zou de Perfecte Schepper van alles en iedereen, een niet perfect schepsel als de mens nodig hebben om Hem en Zijn Openbaring te beschermen? Eigenlijk is dit gewoon een belediging voor Allah. En voor wat? Omdat ze zouden gedwongen worden een keuze te maken iets te doen dat niet hun keuze is maar volgens Allah net wel een keuze moet zijn … ??? Even terug naar de basis van ons geloof in de Koran: 

Er is géén dwang in de godsdienst. Waarlijk, de rechte Leiding is duidelijk onderscheiden van de dwaling … 

[note]2/256[/note]

Laten we eens kijken naar een paar andere ajaat die dienen om ons te herinneren dat we, louter mensen, niet de rechter en de jury zijn van anderen als het gaat om handelingen die direct en vooral de ziel van een persoon beïnvloeden. 

O jullie die geloven! Wie van jullie zijn godsdienst afvallig is, Allah zal een volk nemen waar Hij van houdt en dat van Hem houdt, dat zachtmoedig is tegenover de gelovigen en streng tegenover de ongelovigen, dat streeft op de weg van Allah en zij zijn niet bang voor degenen die verwijten maken. Dat is de gunst van Allah, die Hij geeft aan wie Hij wil en Allah is Allesomvattend, Alwetend.

[note]5:54[/note]

Ook hier zullen er weer zijn die zeggen, zie je wel, streng tegenover de ongelovigen. Dan trek je heel de aajah echter weer uit zijn context. Bovendien zien we duidelijk dat als Allah over Zijn gunst praat, dat Hij deze geeft aan wie Hij wil! Wij zijn niet de oorzaak dat mensen tot Islam komen, maar slechts Allah is degene die Leidt! 

Er is géén soerah, géén aajah in de Koran die voorschrijft, of nog maar suggereert dat men iemand die Islam niet accepteert of Islam afvallig is mag doden! De profeet [Islamic phrases=”Shallallahu ‘alaihi wa Sallam”]e[/Islamic], noch de metgezellen [Islamic phrases=”Radhiyallahu ‘anhum”]h[/Islamic] hebben ooit iemand gedood die Islam niet wilde accepteren, zelfs niet al had hij er genoeg de kans toe! Integendeel, degenen die echt de moslims militair bestreden en gevangen werden genomen, kregen de beste behandeling als gevangene en hoewel een bekering vrijheid betekende was dit geen voorwaarde om vrij te komen. De Profeet [Islamic phrases=”Shallallahu ‘alaihi wa Sallam”]e[/Islamic] wou immers zelf vermijden dat mensen om de foute redenen zouden bekeren. 

Iemand die een beetje Koran kent zal nu zeggen, “Maar de Koran spreekt toch over bestraffing voor de afvallige?” Wel in soerah 9 aajah 74 staat er inderdaad een straf voor de afvallige. Maar wie beslist hierover? Allah [Islamic phrases=”Azza wa Jalla'”]D[/Islamic] en niet wij! Dit is tevens een ander probleem van vele moslims deze tijd, denk maar aan het bewuste woord, ‘kaafir’. Feit is dat slechts Allah weet wie een kaafir is en wie niet en dat Allah alleen daarom dit kan bepalen en het recht heeft om hiernaar te verwijzen in de Koran! 

Welke oplossing hebben we dan voor dit probleem? Hoe gaan wij niet tegen de ijsberg varen? Het antwoord is dat we moeten leren aanvaarden dat er altijd gelovigen en niet gelovigen zullen zijn, dat er altijd anders gelovigen zullen zijn. We moeten kijken naar wat ons bindt en niet naar wat ons verdeelt! Ik hoor sommige al zeggen, “Niets, er is niets dat ons bindt!” Er is echter altijd één iets dat ons bindt! Het respect voor de mensheid op zich! 

Vraag een priester, een rabbijn, of een Sheikh een geloofsgerelateerde vraag en je zal zeker verschillende antwoorden krijgen. Vraag echter eender welke mens, eender welk geloof en jong of oud, “Ben je akkoord dat onschuldige mensen doden zonder enige reden fout is?”, ze zullen allen akkoord zijn tenzij het gaat om een echt duistere ziel of iemand die niet meer bij zijn volle verstand is. Al deze verschillende mensen die niet overeenkomen hoe de aarde gemaakt is, hoe zij tot stand zijn gekomen, zullen op deze vraag echter gezamenlijk antwoorden dat onschuldige mensen doden FOUT is! Dat mensen doden omwille van een keuze van geloof, FOUT is, dat dit zelfs idioot is! 

Beste lezers, het respect voor de mensheid is onze reddingsboei in deze woelige tijden! Als we niet overeenkomen qua geloof, beste moslims, als we niet overeenkomen in visie, laat het oordeel over aan de Enige die Rechtvaardig zal oordelen op de Dag des Oordeels, waarom je dan druk maken over anderen? Hebben we niet genoeg werk aan onszelf aan onze kinderen, aan onze gemeenschap? Zorg ervoor dat mensen door jou gedrag dichter tot islam komen of  op zijn minst islam zullen tolereren. Zorg er niet voor dat jij degene bent die een fitnah zal zijn voor de anders gelovigen.  Want inderdaad, Allah is Alwetend!

 

2 antwoorden
  1. Cornelia Ruytenburg
    Cornelia Ruytenburg zegt:

    Prachtig uitgelegd, Mash’Allah. Als je dat goed vindt, zou ik graag deze volledige uitleg in het Engels willen vertalen en op facebook delen In Shaa Allah. Omdat ik denk dat het een zeer belangrijke boodschap is voor alle moslims en niet-moslims!

    Cornelia Ruytenburg

    Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.