Verschil nafs en roeh

Het volgende is overgenomen uit Djawaahir ar-Rasaa’il door Shaykh Ibrahim ibn Muhammad Niyas al-Kawlakhi.
Wat betreft het verschil tussen de nafs en de roeh, hebben veel geleerden uitgebreid commentaar op het onderwerp gegeven, maar de meeste van hun woorden waren niet overtuigend of niet overtuigend met betrekking tot het verschil tussen de twee, en vaak merken we op dat er niet echt een ‘verschil is tussen de twee. Beide worden ook vaak zonder context willekeurig gebruikt
De roeh is lahoeti, terwijl de nafs naswoeti is. De nafs is khalqi en de roeh is amri. De wereld van de nafs is dunya, de mulk, de wereld van uiterlijkheden, vormen en lichamen. Het is dat wat kan worden waargenomen door de uiterlijke zintuigen van horen, zien, ruiken, proeven en aanraken. Terwijl de wereld van de roeh akhirah is, de malakut, de wereld van het ongeziene, betekenissen, de amr, de spiritualiteit en de innerlijke realiteiten. Het is dat wat kan worden waargenomen door de innerlijke zintuigen van de ‘aql, de qalb, de sirr, de roeh en de khafi.
Deze twee rijken zijn wat is aangegeven in de woorden van Allah (s.w.t.):

Weet dat scheppen en bevelen aan Hem is voorbehouden 17:54

En zij vragen jou over de ziel, zeg: “De ziel behoort tot de zaken van mijn Heer. En de kennis erover wordt jullie niet gegeven, behalve een weinig.” 217:85

Degenen die versluierd blijven voor “het Echte” veronderstellen dat dit antwoord onduidelijk en ongrijpbaar is, maar het is een zeer duidelijk antwoord voor degenen die het weten, dus we moeten dit goed begrijpen. Ibn ‘Abbas (r.a.) zei:

“ In de kinderen van Adam is een nafs en een roeh. De nafs is is wat het intellect onderscheid en het verschil kan maken, en de roeh is dat waardoor de adem en beweging worden geactualiseerd.”

De geest van de mens is de amaanah, ma’rifah en imaan, het wordt niet door het stof opgegeten, zoals Allah (s.w.t.) de aarde heeft verboden de lichamen van de profeten, de waarachtige, te verteren. De geest van dieren draagt de amaanah, ma’rifah of imaan niet en de aarde verteert haar vorm. Dus de realiteit van de roeh is dat het van de ‘Amr van de Heer is, en het rijk van ‘amr is uit het niets geschapen, terwijl de wereld van khalq uit iets is geschapen, zoals is aangegeven:

Weten degenen die ongelovig zijn niet dat de hemelen en de aarde als een gemengde massa waren en dat Wij hen beide daarop splitsten en dat Wij alle levende dingen uit het water maakten? Geloven zij niet? 321:30

Allah (s.w.t.) is nergens uit geschapen, en het eerste dat Hij vóór al het andere heeft geschapen, is de Noer van Muhammed (s.a.w.). Als we een aantal ahadith vinden die de eerste dingen noemen die Allah (s.w.t.) heeft geschapen, de engelen, de pen, het intellect, het licht, enzovoort dan zijn dit allemaal indicaties van de Noer van Muhammed (s.a.w.), voor zover zijn eigenschappen even talrijk zijn als zijn namen, maar de Genaamde is er één! Dit zou als antwoord voldoende moeten zijn.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *