Tolerantie

Het lijkt erop dat moslims steeds vaker haatmisdrijven ervaren. Moskeeën worden in brand gestoken en besmeurd, de hijab van zusters wordt afgetrokken en kinderen horen racistische opmerkingen in de speeltuin. Als je zelfs een beetje anders bent dan het traditionele idee van ‘normaal’, is de wereld op dit moment een behoorlijk moeilijke plek om te wonen.

Als we aan ‘tolerantie’ denken dan is dat iets dat op onze scholen voor de jeugd een hot item zou moeten zijn.  Helaas is het vaak te vlak en teveel basis praatjes over pesten en racisme. Men leert kinderen al aan dat het er is en dat je ermee moet leren omgaan. Dat is al een heel fout signaal! Maar let op de hypocrisie in die lessen wanneer je als moslim overduidelijk  islamofobie voelt en ziet.  Maar is dat de enige hypocrisie? Zijn moslims tolerant tegenover elkaar? En zijn moslims zelf tolerant tegenover niet moslims? 

Uit reacties op islamitische YouTube-kanalen blijkt dat het niveau van intolerantie onder moslims buitensporig is. Hoe kunnen we verwachten dat niet-moslims ons beter behandelen dan wijzelf? 

Waarom is tolerantie belangrijk? Bepaalde kreten als ‘Make America great again’ en de nood aan een “Vlaamse canon”, laten zien hoe gevaarlijk het leven wordt wanneer intolerantie wordt geaccepteerd en aangemoedigd. Maar is raciale intolerantie het enige waar we ons op moeten concentreren? Religieuze intolerantie is wijdverspreid en moslims maken zich hier ook schuldig aan. Spottende tonen die de ‘kufaar’ negeren en verwerpen, een individu mijden vanwege haar hijab-stijl en het verdelen in groepen op basis van verschil van mening is wat sommige moslims het beste kunnen. Wat zijn de gevolgen van deze voortdurende strubbelingen? 

An-Nu’man ibn Bashir Irapporteerde: De Boodschapper van Allah e zei:

“De gelijkenis van de gelovigen in hun genegenheid, genade en mededogen voor elkaar is die van een lichaam. Wanneer een ledemaat pijn doet, reageert het hele lichaam met slapeloosheid en koorts. ”- (Bukhari, 5665 / Muslim, 2586)

Wat zegt Allah? aDe koran is gevuld met ajaat die ons aanmoedigen om mensen met eer en respect te behandelen, ook als ze niet-moslim zijn. 

“Er is geen dwang in religie: ware leiding is onderscheiden van dwaling, dus wie valse goden verwerpt en in God gelooft, heeft de stevigste greep, die nooit zal breken. (2:256)

Geen dwang in religie! Dit betekent dat je iemand niet kunt dwingen om moslim te worden vanwege het simpele feit dat het uit het hart moet komen. Wat veel moslims zich niet realiseren, is dat we dit op alle aspecten van de religie moeten toepassen. Je kunt iemand niet meer dwingen om moslim te zijn dan je iemand kunt dwingen om hijab te dragen of te vasten tijdens Ramadan. 

Alle goede daden moeten worden gedaan met de juiste intentie, maar als we proberen iemand erin te dwingen, is hun intentie ongeldig. Dus wat is het punt? Adviseer zeker, maar laat ze zelf het advies accepteren of niet, daar stopt ons werk en heb je gedaan wat je kon. Allah zegt:

“We hebben de kinderen van Adam geëerd en over land en zee gedragen. We hebben voor hen gezorgd en goed bevoordeeld, vooral boven veel van degenen die we hebben gecreëerd. ”(17:70)

De kinderen van Adam Sworden geëerd! Niet de kinderen van Muhammad e, of ‘Iesaa S, of Moesaa S. Nee, Allah zegt Adam S, de allereerste man. Dus elke mens die ooit op de planeet heeft rondgelopen, is een geëerde creatie van Allah a. Wie zijn wij om een ​​geëerde creatie niet te respecteren? 

“… En als zij ruzie met u maken, zeg dan:” God is zich terdege bewust van wat u doet. “Op de Dag der Wederopstanding zal God tussen u oordelen over uw verschillen.” (Al-Hajj 22: 68-69)

God zal oordelen – in een samenleving van Insta-volgers, Facebook-likes en retweets voelen we ons voortdurend beoordeeld door de buitenwereld. Op onze beurt beoordelen we dan alle anderen. Vergeet niet dat het niet aan ons is om dit te doen. Haal diep adem en voel je veilig in de wetenschap dat Allah ermee zal omgaan. De waarheid zal uitkomen en de vervalsers en haters zullen allemaal op tijd worden ontmaskerd. Eerlijk gezegd hebben we genoeg bij onszelf te corrigeren voordat we anderen proberen te beoordelen en te corrigeren. 

Dus [profeet] roep mensen tot dat geloof en volg het rechte pad zoals u bevolen is. Ga niet door wat ze verlangen, maar zeg: ‘Ik geloof in de Schrift die God heeft neergezonden. Mij ​​is geboden om gerechtigheid tussen u te brengen. God is onze Heer en uw Heer – voor ons onze daden en voor u de uwe, dus laat er geen ruzie zijn tussen ons en u – God zal ons samenbrengen en tot Hem zullen we terugkeren ” (42:15 )

Dus, als Allah b ons vraagt ​​om mensen te tolereren en te respecteren die niet in Hem geloven, hoe denk je dan dat we mensen moeten behandelen die dat wel doen? Je hoeft niet ver te zoeken om een persoon te vinden die de mensheid respecteert zoals Allah D ons zegt.

Muhammad z werd beschreven als een genade voor de mensheid. Niet alleen moslims, en niet alleen degenen die het altijd met hem eens waren – iedereen – de hele mensheid. De sierah is gevuld met verhalen over de genade van de profeet H jegens de mensen om hem heen, maar de meest verrassende is wanneer een man in de moskee kwam en begon te urineren. De metgezellen M reageerden op de manier die we waarschijnlijk zouden doen. Ze sprongen walgend overeind en waren klaar om een paar manieren in de man te slaan. Maar Muhammad z weerhield hen. Niet alleen stopte hij hen om de man geen pijn te doen, maar hij zei hen om hem te laten doen tot hij klaar was! Nadat hij de man zijn privacy had gegeven, benaderde de Profeet z hem en adviseerde hem zachtjes dat dit niet de geschikte plaats was en dergelijke. Maar steeds op een zachte persoonlijke menselijke manier! Dit is slechts een klein voorbeeld van de genade en tolerantie van de profeet H. Het was deze eigenschap waardoor mensen naar hem wilden luisteren en zoveel mogelijk in zijn gezelschap wilden zijn. Hoe tolerant zijn wij echt? Hoe kunnen we tolerantie voeden? Zoals innerlijke bescheidenheid die in dit artikel wordt besproken, is tolerantie niet iets dat ’s nachts tot bloei kan komen. Er zijn echter een aantal dingen die je kunt doen om het geduld en de tolerantie in jezelf en de mensen om je heen te ontwikkelen.

  1. Lees de sierah. Het leven van de profeet Muhammad H is absoluut gevuld met verhalen van geduld en tolerantie. Zo leren we ontzag voor hem te krijgen, wanneer je leest over de manier waarop hij elke persoon met waardigheid en respect behandelde, ongeacht wie ze waren of wat ze deden.
  2. Leer mensen kennen. Ik weet dat het moeilijk is voor iedereen om een masker op te zetten voor de buitenwereld, maar als je de persoon binnenin leert kennen, kun je beginnen met te zoeken naar wat bindend is. Als je de verhalen en moeilijkheden van een persoon kent, kun je je inleven in die persoon en solidariteit vinden met iemand die dezelfde dingen doormaakt als jij of andere problemen kent.
  3. Vrijwilliger. Of het nu gaat om het voeden van daklozen of het helpen van uw lokale liefdadigheidsinstelling of vereniging of moskee, vrijwilligerswerk zal uw empathie vergroten, een aantal goede daden verkrijgen en u blootstellen aan de diversiteit van verschillende mensen.
  4. Een moslim steungroep. Iedereen worstelt met zijn of haar geloof. Wanneer je deze moeilijkheden deelt, kun je elkaar helpen om ze te overwinnen.

De wereld kan echt een veel leukere plek zijn als we elkaar allemaal een beetje meer tolereren en elkaar een beetje minder afbreken. Breng kleine veranderingen aan en u zult het verschil voelen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *