Taqlied, een deel van het alledaagse leven:

Taqlied of in essentie, ittibaa, refereert dus naar de praktijk van een ongekwalificeerd persoon die de expertise volgt van een gekwalificeerd persoon. Dit zonder het vragen van een bewijs of een uiteenzetting van zijn redenering die hem tot zijn besluit liet komen. Dit is een natuurlijk iets aan de mens en is niet alleen van toepassing in Islam onder gelovigen en de geleerden. In iedere zaak waar advies van een specialist ter zake nodig is, gebeurt dit zonder nadenken en zonder enig probleem. Dit proces begint al op jonge leeftijd bij de opvoeding van een kind. Als het kind de letters van het alfabet leert of de cijfers leert kennen, dan doet het aan taqlied. Ik moet nog steeds het eerste kind ontmoeten dat een bewijs vraagt dat de letter A wel degelijk een A is … 

In de vorige artikels gaven we andere voorbeelden zoals de dokter, de advocaat en architect  en om nog enkele voorbeelden te geven waar taqlied de normaalste zaak van de wereld is, de financiële expert, de belastingspecialist, de ingenieur en meer … Zo ligt de zon 149.600.000 km van de aarde. Gaan we dit in twijfel trekken bij de gehele wetenschap? Neen, we aanvaarden dit zonder verpinken omdat we weten dat dit het jarenlange werk is van experts ter zake! Wie productiewerk doet aan hoogtechnologische machines zal weten op welke knoppen hij moet drukken om bepaalde dingen te laten gebeuren, de operator doet dit zonder nadenken aangezien hij totaal  geen verstand heeft van hoe de machine werkt, maar het feit dat ze vlekkeloos werkt is het bewijs dat er hier mensen zijn bezig geweest die wisten wat ze deden en die experten zijn op hun gebied. 

Zo zien we dus dat taqlied iets is dat niet alleen van toepassing is in Islam en voor moslims maar dat het iets alledaags is voor alle mensen en niet alleen in geloof. De meerderheid van de mensen zijn immers geen specialisten. Dit leert ons dat de meerderheid van ons gelovigen niet gevraagd wordt om aan ijtihaad te doen, simpel omdat we er niet toe in staat zouden zijn. De gemiddelde gelovige wordt gevraagd om te handelen naar de opinies van de specialisten wat in feite een grote deugd is. Zoals ik in een ander artikel al zei, wie gewoon de simpele basisintroductie leert zal al snel een punthoofd hebben. Niet iedere leerling van de klas wordt ingenieur of cardioloog. De inspanningen en opofferingen die men moet doen in zijn leven om tot het niveau van een mujtahied te komen zijn dan ook enorm! Het is immers veel meer dan een specialist zijn in fiqh of in hadieth, het is een volledig pakket van verschillende wetenschappen op het hoogste niveau. 

Het feit dat er tegenwoordig vele moslims zijn die denken dat ze zelf een opinie mogen en kunnen vormen is een kwaad dat vooral de laatste tientallen jaren de kop heeft opgestoken. Veelal komt het uit de simpele denkwereld van de neo-salafisten die zich afzetten tegen de 4 grote wetscholen en simpel denken te leiden volgens Koran en sunnah. Of zij deze al zouden begrijpen zoals het hoort en of deze grote klassieke geleerden van vroeger dit niet deden?  De meeste begrijpen al niet dat er een verschil is tussen sunnah en fiqh. 

Allah heeft er steeds voor gezorgd dat de mens leraars had. Het is mee de reden waarom Hij profeten en boodschappers stuurde naar de mensheid. Daaruit zijn steeds andere vrome experten van kennis uit voortgekomen die hun kennis deelden met hun studenten die hun rol overnamen en zo voort tot op de dag van vandaag. Zelfs onze profeet ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) had een leraar, namelijk de Engel Djibriel die hem in de maand van Ramadaan bezocht en de Koran liet reciteren. 

Laat de expertise over aan deze mensen die er voor geschikt zijn, mensen die aan de voeten hebben gezeten van de ulamaa ul haqq. Die het leerden van hun meesters, die het leerden van hun meesters en waarbij we uiteindelijk uitkomen bij de scholen van de 4 grote imams. Als we vanaf daar weer verder terug gaan, komen we bij de metgezellen van de profeet ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) en uiteindelijk bij de profeet ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) zelf. Dus wil je echt in de voetsporen van onze profeet ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) of neem je het risico om zelf conclusies te trekken?

 

Moge Allah ons leiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *