En Wij hebben niemand voor jou gezonden of zij waren slechts mannen aan wie Wij openbaarden. Vraagt dan de bezitters van kennis, indien jullie het niet weten. 21:7

 

Assalaamu ‘alajkum,

“fas-aloe ahlal dhikri in kuntum laa ta’lamoen” . Vraagt dan de bezitters van kennis, indien jullie het niet weten. 21:7

Velen hebben de term taqlied doorheen de jaren vertaald en uitgelegd als blind volgen’. Op deze manier heeft het bij vele moslims een negatieve bijklank gekregen. In fiqh is taqlied net het tegenovergestelde van ijtihaad waar het net wel over een individuele inspanning en redenering gaat om tot een besluit te komen. Bij taqlied zal men dan een standpunt gewoon volgen zonder de redenering en bewijsvoering erachter te onderzoeken of te kennen. De mujtahied (de geleerde) doet aan ijtihaad en de muqallid doet aan taqlied door het volgen van de mujtahied. 

Dit klinkt misschien ingewikkeld, maar Taqlied is een volkomen normaal en zelfs noodzakelijk iets voor in ons dagelijks leven. Als patiënt gaan we naar een dokter en ontvang je een voorschrift of advies als we ons niet lekker voelen. We gaan niet zelf  graven in medische tijdschriften en experimenteren met stoffen om een medicijn te maken. We huren bouwvakkers in wanneer we een huis willen bouwen in plaats van te experimenteren met cement en stenen. Zo zijn er vele voorbeelden te geven. Dit komt doordat deze dingen complex zijn, moeilijk te begrijpen zonder de juiste opleiding en moeilijk te realiseren zonder enige ervaring. 

In Fiqh zijn er zijn duizenden voorbeelden van zeer ingewikkelde kwesties waar we ongetwijfeld zullen falen als we zouden moeten vertrouwen op onze eigen interpretatie van bronnen en onafhankelijke redenering. Maar laten we eens een eenvoudig voorbeeld nemen, een essentieel voorbeeld: de tweede pijler van islam. Hoeveel van ons zouden weten hoe te bidden door alleen te kijken naar de primaire bronnen en vertrouwen op onafhankelijke redenering voor verdere conclusies? Hoeveel van ons zouden dan de conclusies van de 4 scholen van Fiqh hebben benaderd? De meesten van ons kennen de primaire bronnen nog niet, velen van ons zijn eigenlijk analfabeten hoewel men Arabisch kan lezen en we zijn zeker niet allemaal voorbeelden van genieën. 

Dit is waarom wij moeten vertrouwen op anderen, en het is een prachtig erfgoed aan historische geleerden en levende geleerden die wij hebben en het is een voorrecht dat we ons daar op kunnen baseren.  Immers, de ‘Ulamaa zijn de nazaten van de profeten. Maar dit is niet echt het probleem, in werkelijkheid zal ieder van ons uiteindelijk rekenen op iets anders dan onszelf. De vertaling van de koran door iemand, of het nu gaat om de vertaling van sommige collecties van Hadith die we kunnen vinden online, een boek dat we gelezen hebben, of het nu een fatwa is die we hebben overgenomen. Het is echter de vraag wie wij kiezen om ons op te beroepen en hoe consequent zijn we in onze afhankelijkheid? Dit is de essentie van Taqlied omdat het zowel betrouwbaarheid en consistentie vraagt. De briljante telescoop, zoals Shaykh Abdal Hakiem Murad het ooit noemde, dat ons beide geeft en taqlied juist implementeert in onze godsdienst heet een madhhab; een school van consistente methodologie ontworpen door mensen die gekwalificeerd zijn om dit te doen en als zodanig zijn erkend door geleerden. Zo komen we aan bij één van de belangrijkste zaken in het leven van de gelovige, het bestuderen van één van deze wetscholen zonder er extreem in te worden zodat het een dagdagelijkse hulp kan zijn in ons leven als gelovige. Hier zullen we het over hebben in ons volgende artikel met de wil van Allah.

 

Moge Allah ons leiden. 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *