Deel 1:

In de Naam van Allah, alle lof is voor Hem, onze Heer en Beschermer en moge vrede en barmhartigheid zijn over onze laatste profeet Muhammad ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him),

De volgende opmerkingen in dit bericht zijn niet bedoeld als een persoonlijke belediging. Vele moslims, veel verscheidenheid en welke richting ze ook nemen, het blijven broeders en zusters. Misschien zullen sommige passages wat hard overkomen voor sommige, maar we voelen ons vanuit deze vereniging genoodzaakt om de ernst van dit probleem dat heel actueel is toch even te verduidelijken. 

Wij krijgen als vereniging die zeer aanwezig is op social media, geregeld veel vragen over allerlei kwesties in Islam. Alhamdulillah, dit is een grote gunst maar tegelijk een grote verantwoordelijkheid. Ik wil even in het kort verduidelijken wat de procedure is om een antwoord te geven:

1: De vraag wordt in discretie doorgegeven aan onze leerkrachten

2: Wat anderen beweren is voor hun rekening, bij Allah, onze leerkrachten hebben allen jarenlange studies bij gekwalificeerde mensen of instituten achter de rug en studeren steeds verder

3: Vele vragen komen steeds terug waardoor we uiteraard soms zelf een passend antwoord kunnen voorzien.

4: Indien er echt een fatwah nodig is zal de vraag worden doorgegeven aan de meest onderwezen leraar die zich steeds beroept op authentieke bronnen uit het Arabisch en vooral uiteraard eerst zal kijken bij de 4 grote gekende wetscholen.

5: Indien het iets is dat echt ingrijpend effect heeft op het dagelijkse leven zal de vraag sowieso worden doorgegeven aan ons netwerk van mensen die in binnen- of buitenland zijn en dit zijn geleerden die echt de kwalificatie hebben om fataawah te geven, met andere woorden, dit zijn specialisten op het gebied, ervaren en mensen die minimum 15 jaar intensieve scholing op het hoogste niveau hebben gekregen en hun leven wijden aan het opdoen van kennis omwille van de zaak van Allah! 

6: Deze mensen zijn gekend met de levensomstandigheden in België of op zijn minst in Europa of een zogenaamde westerse samenleving. Dit vinden wij vanuit de vereniging zelf een absolute voorwaarde omdat vooraleer men een uitspraak doet, moet men immers rekening houden met de sociale en culturele achtergrond van de vraagsteller.

7: Uiteraard hebben deze mensen het zeer druk en kan het zijn dat een antwoord wel eens even op zich laat wachten. Bovendien zal het antwoord heel beknopt zijn en een oplossing geven voor de vraag. 

8: Dit betekent dat wij van deze mensen niet altijd een hele uiteenzetting krijgen van bronnen en hoe hij tot de conclusie is gekomen. 

 

Het probleem:

Hiermee zijn we bij ons probleem gekomen waarover het artikel gaat. Als we terugkijken naar punt 8 dan kan men zich eventueel de vragen stellen, maar kan dit wel? Volgt men dan niet blind een opinie? Het antwoord hierop is duidelijk, ja dit kan, en tot tegenstelling van wat velen denken, dit is geen blind volgen van een opinie en een geleerde, integendeel. Laten we eerst echter beginnen bij het begin, ons verhaal.

De meeste vragen bij ons worden vrij snel verwerkt en ook de antwoorden worden zonder problemen geaccepteerd. Er is echter een trend, vooral onder jongere moslims die menen dat ze bij ieder antwoord een bronvermelding en  een hele uiteenzetting van de redenering dienen te krijgen vooraleer zij het antwoord accepteren. Veelal, en dit is spijtig, reageren ze nogal slecht als ze dit niet krijgen en worden dikwijls boos en beginnen af te geven op de tussenpersoon en de vereniging op zich. Uiteraard komt dit voort uit onwetendheid. Indien deze persoon zelf een antwoord zou kennen, zou hij immers de vraag niet stellen, wat zou betekenen dat hij of zij zelf een geleerde is. Het feit dat men een bepaalde zaak niet verstaat is een teken dat men scholing mist op dit gebied of te weinig aan scholing. 

Zo was er onlangs weer een vraagsteller die een antwoord kreeg dat uiteraard gebaseerd was op gevestigde kennis en komend van iemand die zonder twijfel een passend antwoord kon geven. De vraagsteller was echter niet tevreden met de geboden hulp en wou ook de nodige bewijzen voor deze uitspraak. Nu weten wij door jarenlange ervaring dat deze personen meestal al hun antwoord hebben gezocht bij Sheikh Google en dat ze vooral een bevestiging willen van wat er in hun hoofd en hart aanwezig is over het desbetreffende issue. Men wilt dus eigenlijk de vereniging of de geleerden die het antwoord geven eens testen. Het gaat niet zozeer om het antwoord, het gaat meer om een spelletje, van wie heeft gelijk, of de juiste tegenover de foute. 

Als we nu kijken naar ons puntje 4, dan weet men automatisch dat de meeste antwoorden steeds zullen gebaseerd zijn op opinies binnen de 4 grote gekende wetscholen, of terwijl wat men wel eens, “de ahlus-sunnah wal djamaa'” noemt. Dus zo een antwoord is het resultaat van de studie, onderzoek en ijtihaad met honderden, zo niet duizenden van de grootste geleerden van deze ummah, die hebben bijgedragen tot de gerechtelijke uitspraken van elke school. 

Zij waren meesters van verschillende islamitische disciplines. Velen onder hen memoriseerden honderdduizenden ahadieth. Velen onder hen staan bekend als de beschermers van de ahadieth. Het hoeft niet gezegd te worden dat deze mensen meesters waren in de Arabische taal, en wel deze van in de tijd van de profeet ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him). Het hoeft niet gezegd te worden dat de Koran van buiten kennen voor hen de basis was van alle kennis. Niet slechts het memoriseren maar ook een diep begrip was vanzelfsprekend. 

Bovendien stonden al deze mensen ook nog eens bekend om hun vroomheid, hun eerlijkheid, hun oprechtheid en veel meer geliefde eigenschappen bij Allah. Het belangrijkste van al, bij hen kon men nog spreken over ware taqwah voor Allah. Over vele van hen zijn biografieën bijgehouden die dit alles bevestigen tot de dag van vandaag.  Wat een enorme gunst is het dan niet van Allah dat wij vandaag gewoon zonder zelf veel moeite te doen kunnen terugvallen op deze kennis van deze mensen doorheen de geschiedenis. 

Na deze korte uiteenzetting kan men zich dan toch de vraag stellen, welke van deze kwalificaties hebben wij? Laten we eerlijk zijn, zo goed als geen enkele. Hoe erg is het dan niet dat iemand met de kennis van enkele YouTube filmpjes en wat Google artikelen en heel misschien een cursusje bij de plaatselijke imam of vereniging, zulke antwoorden in vraag stelt en bewijzen wil zien voor de uitspraak! Denkt men dan de persoon die de uitspraak doet dit even zelf uit zijn duim gezogen heeft? Denken ze dat men zelf even een wetschool hebben opgericht? De meeste moslims hebben niet eens een basisopleiding in de diverse islamitische wetenschappen, laat staan in één wetenschap. Heeft er iemand eens geprobeerd een basisopleiding usoel al hadieth te volgen? Usoel al fiqh? Geloof me, als je dat gedaan hebt zal je snel anders denken. Bovendien dient men zich te scholen met een leraar die gekwalificeerd is en aldus volstaat het niet om zelf een boek te lezen, alhoewel velen zelfs niet verder komen dan een artikel lezen. Voor een dergelijke leek te vragen om “bewijzen” is dan ook ronduit belachelijk. 

Laten we gewoon een vergelijking maken. Stel dat je nooit universitaire studies wetenschappen hebt gedaan. Ga jij dan in discussie met een professor wetenschappen over de relativiteitstheorie? Als de arts specialist een diagnose stelt en een geneesmiddel voorschrijft, ga jij in discussie met de specialist over de samenstelling van het medicijn, ga je zelf een opinie geven omdat je dat misschien gevonden hebt op … Google? Hoe zouden deze specialisten ter zake reageren denken jullie? Zouden ze in zichzelf niet eens goed lachen? Zullen ze sowieso veel aandacht schenken aan die persoon? Neen, het enig wat ze zullen zeggen is, zo is het en take it or leave it. Dat is een logische reactie en ook de reactie van de meeste geleerden van de islamitische wetenschappen. Denkt men echt dat deze mensen niets beter te doen hebben? Net zoals deze dokters en wetenschappers of welke specialist dan ook. 

We hebben dus langs de ene kant een leek in kennis die amper iets van scholing heeft, en aan de andere kant, iemand met een hele geschiedenis en curriculum aan kennis heeft. Deze eerste trekt dus de opinie van deze laatste in twijfel … Maar het gaat veel verder, want eigenlijk is het niet de persoon die het doorgeeft die men in twijfel trekt, maar al deze grote geleerden doorheen de geschiedenis die uiteindelijk terug te leiden zijn tot de profeet Muhammad ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him)! Zelfs een bronvermelding zou voor de meeste nutteloos zijn omdat deze mensen hun bronvermelding halen uit authentieke Arabische geschriften die de meeste van ons zelfs niet kunnen lezen, of laat staan begrijpen! Want het wilt niet zeggen dat als je het moest kunnen lezen dat men dan ook de redenering erachter begrijpt! 

Het vragen naar een bewijs als niet specialist is dus eigenlijk gewoon het grootste bewijs van onwetendheid van zulk persoon. Indien men een klein beetje besef zou hebben wat een niveau vereist is, dan zou men immers niet vragen naar bewijzen maar men zou tevreden zijn met een antwoord dat hopelijk een oplossing was voor de vraag. Indien dit antwoord jou niet tevreden stelt, dan is er ook niemand die jou tegen zal houden om het aan iemand anders te vragen, maar daarvoor dient men niet mensen te beledigen of in verlegenheid te brengen! Dit is net zoals de specialist geneeskunde zal zeggen tegen een patiënt dat als hij twijfelt, dat hij gerust naar een andere specialist mag stappen.  Dit leert ons dat je jou verstand daarom niet moet uitschakelen, je mag nadenken over het verdict en gerust naar iemand anders stappen, maar wel altijd met de oprechtheid voor jezelf dat het slechts gaat om geholpen te worden. Dit is trouwens de reden van iedere fatwah, ze moet de mensen dienen en van pas zijn en niet andersom, het de mensen moeilijk of onmogelijk maken! Vandaar het belang van het vragen aan iemand die zich kan inleven in de leefwereld van de vraagsteller zoals we zeiden in punt 6. 

Ik zou al deze mensen het advies geven om toch eens in hun leven als de kans zich voordoet, om rechtstreeks in contact te komen met zo een geleerde en hem eens vragen om samen de bewijzen door te nemen waarop hij zich baseerde over een bepaald onderwerp. Denk je echt dat het gewoon een Koran vers citeren is? Of één hadieth opnoemen? Deze geleerde moet op de hoogte zijn van iedere aajah in de Koran die mogelijk te maken heeft met de vraag en op de hoogte van iedere hadieth hierover enzovoort. Als de geleerde de boeken zal tonen, de notities die hij maakt, de redenering erachter zal uitleggen en de termen hierbij vernoemt, dan ben ik 100% zeker dat de vraagsteller nog meer in de war zal zijn dan daarvoor! 

Feit is dus dat de meeste onder ons niet gekwalificeerd zijn om een bewijs te onderzoeken. Wat is dan nog het nut van het geven van het bewijs? Je weet toch waar de bewijzen vandaan komen? Soms hoor je dan wel eens, “Maar ik wil weten welke opinie de sterkste is …”

Wel, zelfs die vraag is een blijk van onwetendheid, want dit toont aan dat men niet begrijpt dat er steeds meningsverschillen zijn geweest onder de geleerden, jawel zelfs onder de metgezellen en onder de profeten! Ooit heb ik een persoon ontmoet die ondanks het feit dat hij geen letter Arabisch kende, mij toch wist te vertellen dat er fouten stonden in de Koran! Weliswaar, in zijn vertaling dus! Hierdoor besloot hij een eigen tafsier van de Koran te doen … Zijn redenering, “ik heb verstand gekregen voor iets, dus moet ik het zelf gebruiken …” Wie een basisintroductie van Arabisch achter de rug heeft, en specifiek, het Koran Arabisch, zal snel anders praten. Er is geen taal ter wereld die zo diep gaat en de stijl en structuur van de Koran is ongeëvenaard en een studie op zich! 

Als laatste wil ik dan terugkomen op het feit van kritiek dat ze geven. Volg je dan niet blindelings de Sheikh die zijn antwoord geeft? Dan stel ik hen de vraag, wie volgen zij? Hun nafs? Een artikel op internet? De zogenaamde fiqh of sunnah die alles van deze grote geleerden uit het verleden gewoon naast zich legt? Zij hebben dus meer dan duizend jaar lang zich allemaal vergist? Honderdduizenden? Nu zijn er plots enkele die ontdekt hebben dat deze de hele tijd fout waren en zij alleen zijn juist??? 

Feit is, op het einde van de dag zijn de meeste onder ons gewoon muqallid” of je het nou beseft of niet. Je hebt de keuze, of je volgt je eigen opinies die je voor jezelf opzoekt, of je volgt de auteur van Fiqh us sunnah of Al Albaani en dergelijke of je valt terug op mensen die oordelen op basis van wat deze duizenden in het verleden hebben vastgelegd en waarover algemene overeenstemming is. Wel, mijn keuze is dan snel gemaakt … 

 

Moge Allah ons leiden

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *