De status van Eid ul Fitr gebed

De geleerden hebben enkele verschillen in opinie of het Eid ul Fitr gebed verplicht is of niet. Algemeen kan je het indelen in drie opinies: Het is een bevestigde sunnah Dit was de opinie van Imam Maalik en Imam as-Sjaafi’ Het is een verplichting die rust op de gemeenschap. Dit was de opinie van Imam Ahmad Het is een individuele plicht en een verplichting voor iedere man. Dit was de opinie van Imam Aboe Haniefa en enkele anderen. Degenen die het missen zonder geldig excuus wordt beschouwd als een zonde.    Wanneer? Alle tijd na de zonsopkomst en voor de zon terug zijn hoogste punt bereikt. Praktisch gezien kan men… Lees meer

Lees verder

Wanneer kan men het beste gemiste dagen van het vasten inhalen?

Met het einde van Ramadan in zicht behandelen we de kwestie van het inhalen van gemiste dagen van het vasten.  Wanneer? Algemeen gezien zeggen de meeste geleerden zo snel mogelijk Dit is een advies maar geen verplichting!  Wat indien de volgende Ramadan aanbreekt en er nog dagen moeten ingehaald worden? Vele grote geleerden zoals imam Maalik en imam as-Sjaafi’ en metgezellen zoals Ibn Abbaas, Aboe Hurajra en anderen  waren van oordeel dat deze persoon fidyah dient te betalen voor het aantal dagen dat men niet vastte en bovendien dienen deze dagen toch nog ingehaald te worden. Er is ook de opinie, als men niet in staat was om de gemiste… Lees meer

Lees verder

Tarawieh in de moskee (vrouwen)

We gaan verder op het topic van het tarawieh gebed en zullen een kort en bondig beeld schetsen over het feit dat tarawieh bidden in de moskee beter is of niet en of het ook voor vrouwen zo is. De algemene regel is dat tarawieh een sunnah praktijk is. Voor de meeste geleerden van de gekende wetscholen is het een aanbevolen tot sterk aanbevolen sunnah. In de wetschool van Imam Maalik heeft het een status van mandoeb, aanbevolen, maar niet nadrukkelijk zoals bij de andere.  In ons ander artikel zeiden we al hoe de profeet  tarawieh heeft gebeden. Er is echter een algemene regel dat het gebed in een moskee… Lees meer

Lees verder

Wat te doen bij missen van Isha en Tarawieh is bezig?

In Ramadan is het dikwijls een hels karwei om tijdig in de moskee te zijn voor het Isha gebed, zeker als de gebeden elkaar zo kort opvolgen en er ook nog gegeten moet worden. Het gebeurt wel eens dat men bij de moskee arriveert en het Isha gebed is al beëindigd en men is begonnen met de tarawieh gebeden. De vraag is dan, wat moet men doen?  De algemene regel is steeds dat men de verplichte aanbidding laat voorgaan op de niet verplichte aanbidding. Dus zet jezelf even ergens apart en bidt Isha. Daarna kan men gewoon aansluiten bij het tarawieh gebed. Moet men dan de gemiste aantal rakaat inhalen?… Lees meer

Lees verder