Berichten

De status van Eid ul Fitr gebed

De geleerden hebben enkele verschillen in opinie of het Eid ul Fitr gebed verplicht is of niet. Algemeen kan je het indelen in drie opinies: Het is een bevestigde sunnah [note]sunnah mu’akkadah[/note] Dit was de opinie van Imam Maalik en Imam as-Sjaafi’ Het is een verplichting die rust op de gemeenschap. Dit was de opinie […]

Wanneer kan men het beste gemiste dagen van het vasten inhalen?

Met het einde van Ramadan in zicht behandelen we de kwestie van het inhalen van gemiste dagen van het vasten.  Wanneer? Algemeen gezien zeggen de meeste geleerden zo snel mogelijk Dit is een advies maar geen verplichting!  Wat indien de volgende Ramadan aanbreekt en er nog dagen moeten ingehaald worden? Vele grote geleerden zoals imam […]

Tarawieh in de moskee (vrouwen)

We gaan verder op het topic van het tarawieh gebed en zullen een kort en bondig beeld schetsen over het feit dat tarawieh bidden in de moskee beter is of niet en of het ook voor vrouwen zo is. De algemene regel is dat tarawieh een sunnah praktijk is. Voor de meeste geleerden van de […]

Wat te doen bij missen van Isha en Tarawieh is bezig?

In Ramadan is het dikwijls een hels karwei om tijdig in de moskee te zijn voor het Isha gebed, zeker als de gebeden elkaar zo kort opvolgen en er ook nog gegeten moet worden. Het gebeurt wel eens dat men bij de moskee arriveert en het Isha gebed is al beëindigd en men is begonnen […]

Menstruatie en Ramadan

We krijgen wel eens te horen dat vrouwen die menstrueren zich benadeeld voelen omdat ze dan niet dezelfde inspanningen en beloning kunnen krijgen als wanneer ze niet menstrueren. Zeker in de maand van Ramadan ervaren sommige vrouwen dit als extra moeilijk. Medisch gezien zou het mogelijk zijn om een cyclus over te slaan, maar dit […]

gebruik van zalf en crèmes tijdens het vasten

  Een rare redenering onder sommigen is dat het gebruik van een zalf of bepaalde crèmes die op de huid worden aangebracht het vasten zouden verbreken. Niets is minder waar, het aanbrengen van zulke substanties is toegelaten. Toen imam Maalik gevraagd werd naar zulke zaken zei hij:  Mensen nemen geen rare striktheid aan in zulke […]

Hoe en wat is Tarawieh?

Als u dit leest heeft u al dan niet het eerste tarawieh gebed achter de rug. Laat me dus beginnen met alvast iedereen een gezegende Ramadan te wensen, moge Allah het ons vergemakkelijken en deze maand beter laten uitgaan dan dat we ze zijn ingegaan.  Het onderwerp van het tarawieh gebed is ieder jaar weer […]

Tip 4

Tip 3

Fidya & Kaffaarah

Vele moslims zijn nog steeds in de war over deze begrippen en halen ze wel eens door elkaar. Hieronder zullen we een heel simpele basisdefinitie geven van beide.  Fidya:  wanneer een persoon niet kan vasten omwille van een geldige reden [note]vb. chronische ziekte[/note] kan het vasten niet inhalen tijdens een andere periode van het jaar […]

chronisch ziek en vasten in Ramadan

Vele moslims worden getest door Allah, middels ziektes en pijn. Tegelijk is ook gezondheid een test voor de mens aangezien de mens dan soms arrogant wordt en Allah vergeet. De vraag die we ons hier stellen gaat over mensen in Ramadan die een chronische ziekte hebben of meerdere, waardoor het vasten zeer moeilijk zou zijn […]

Zwangerschap en vasten

Een vaak terugkerende vraag is of de zwangere vrouw in Ramadan dient te vasten of niet. Vaak hoor je tegenstrijdige berichten, maar wat is het nu juist? Soms wordt er gezegd dat men niet hoeft te vasten als een dokter de zwangerschap heeft vastgesteld als moeilijk voor de vrouw en eventueel als er een bedreiging […]

Leeftijd vasten

Wat is nu eigenlijk de leeftijd waarop men kan starten met het vasten? Deze vraag heeft uiteraard antwoorden vanuit een fiqh perspectief. Maar zoals vele van deze kwesties is er ook gezond verstand nodig in zulke zaken en is er meer dan alleen een tekst. Wat we alvast met zekerheid kunnen zeggen is dat een […]

Moet ik echt de hele Koran lezen in Ramadan?

Alhamdulillah, nog even en het is weer zover. Ramadan staat alweer voor de deur. Het liet me weer ogenblikkelijk denken aan het belang van tijd. Deze tijd die een schepping is van Allah en onwaarschijnlijk kostbaar is! In ons eerste artikel van Ramadan 2017 zal deze tijd dan ook een rol van betekenis spelen. Aangezien […]

Waarom begaat men toch nog zondes in Ramadan als de duivels geketend zijn?

De eerste misvatting is dat vele moslims denken dat de duivels niet aanwezig zijn in Ramadan. Het enige bewijs dat men uit de overlevering van de profeet kan halen is dat de duivels geketend zijn tijdens de maand Ramadan. Zowel in Sahih Bukhaari als in Sahih Muslim lezen we de volgende hadith: De Boodschapper van Allah […]

Zakaat al Fitr

Het geven van aalmoes of Zakaat al Fitr werd door Allah verplicht gemaakt voor de moslims in de maand Sha’baan. Dit gebeurde in het tweede jaar van de Hidjrah. Dit was ook het jaar waarin het vasten in de maand Ramadaan werd voorgeschreven. Deze verplichting kwam voor het bevel tot het geven van de bekende […]

Het slecht praten achter de rug, roddel en laster in Ramadaan

De vraag die we ons stellen is: ‘Breekt slecht praten achter iemand zijn rug, roddel en laster ons vasten?’  Het hoeft niet gezegd te worden dat deze zaken uiteraard zeer slecht zijn. Maar als we het doen in Ramadaan, is ons vasten dan nog geldig voor die dag? De meest gangbare opinie is dat dit het […]

Ramadaan maand van de Koran

  Wanneer Allah ons iets wilt leren in de Qur’aan en we de betreffende aajah lezen, dan zal het belangrijkste wat Hij ons wilt leren altijd als eerste vernoemd worden … Hier komt dus een mooi voorbeeld: Ramadaan in de Qur’aan: De maand Ramadan waarin de Koran werd nedergezonden, als een leidraad voor de mensheid […]

Ramadaan voor de nieuwe moslim / Deel 13

Deel 13: Eindwoord Hiermee zijn we aan het einde gekomen van onze introductie in het vasten in de maand Ramadaan. Als je moslim bent geworden begin je bijna altijd met het aanleren ven de rituele wassing en het aanleren van het gebed. Ramadaan is echter anders in de zin dat het plots verder gaat dan […]

Ramadaan voor de nieuwe moslim / Deel 12

Deel 12: Enkele praktische tips Laten we nog even stil staan bij een aantal praktische tips hoe je het best omgaat met vragen waarmee je ouders of familieleden ongetwijfeld mee zullen zitten. We zeiden al in een ander hoofdstuk dat niet moslims er moeite mee hebben om te kunnen begrijpen dat een gelovige een hele […]

Ramadaan voor de nieuwe moslim / Deel 11

Deel 11: Familie Nu je moslim bent geworden is de kans groot dat je samenleeft met je familieleden die in meerderheid geen moslim zijn. Dit kan voor de nodige spanningsvelden zorgen alhoewel dit heel verschillend is afhankelijk van de manier waarop de nieuwe moslim zijn geloof beleidt en hoe de andere familieleden er tegen overstaan. […]

Leiding 2

وَبَيِّنتٍ مِِّن الهُدىَ وَٱلفُرقانِ   Dit is het vervolg op de aajah van Leding voor de mensheid. Meteen daarna zegt Allah: En als duidelijke bewijzen van de Leiding en de Furqaan [note]2:185[/note] We leerden dat de Koran als een Leiding is gekomen voor alle mensen waar ook ter wereld. De link met de maand Ramadaan wordt […]

Leiding voor de mensheid!

¨De maand Ramadaan is het waarin de Koran is neergezonden, als Leiding voor de mensheid¨ [note]2:185[/note] Het allereerste waar we aan moeten denken als we dit lezen is dat Ramadaan de maand is waar Allah het mooiste geschenk ooit aan de mensheid heeft gegeven. Het is de maand waarin de Koran is neergezonden. Dit gegeven is […]

Ramadaan voor de nieuwe moslim / Deel 9

Deel 9: Het goede doen en het slechte laten Ramadaan is een tijd van bezinning en dan ook tegelijk van verandering. Ik hoef niet te vertellen dat het uiteraard om positieve verandering gaat. Ramadaan is een maand waarin men slechte gewoontes achter zich laat en vervangt door goede zaken die hopelijk dan ook een gewoonte […]

Ramadaan voor de nieuwe moslim / Deel 8

Deel 8: De eerste keer Ramadaan Dit is je eerste Ramadaan, je bent opgewonden en kijkt er echt naar uit. Langs de andere kant ben je best nerveus en ook wat angstig omdat er zoveel nieuws op je afkomt. Vasten betekent niets eten van zonsopgang tot zonsondergang. Hoe gaat dat voelen? Ik weet dat ik […]

Ramadaan voor de nieuwe moslim / Deel 7

Deel 7: Waarom vasten moslims ? De meeste mensen hebben wel een of andere ervaring met een soort van vasten. Vooral degenen die een of ander dieet volgden hebben zich wel eens onthouden van alle soorten voedsel behalve fruit, of men drinkt alleen water of men drinkt alleen een magere soep of andere. Maar een […]

Ramadaan voor de nieuwe moslim / Deel 6

Deel 6: Vasten is voor meer dan het individu alleen We weten dus dat men in andere religies of geloven ook tradities heeft die overeenkomen met het islamitisch vasten. In de meest gekende religies is de nadruk echter gelegd op het individu. Het is vooral gericht op het vergeven van zondes van de vastende. In […]

Ramadaan voor de nieuwe moslim / Deel 5

Deel 5: Waarom moslims vasten   Indien men in deze tijd al begrip kan opbrengen waarom men vast, heeft men het des te moeilijker om te verstaan dat moslims werkelijk niets eten en drinken van zonsopgang tot zonsondergang. ‘ En zelfs niet een beetje water drinken? ‘ is een klassieke vraag die je geregeld te horen krijgt. […]

Ramadaan voor de nieuwe moslim / Deel 4

Deel 4: Het suikerfeest   Het belang van Ramadaan is ook af te leiden uit het feit dat na het eindigen van deze periode van vasten er een islamitische feestdag volgt. In ons land en Nederland is deze dag gekend als het suikerfeest. De ware naam is ‘ Eid al Fitr ‘ . Het is de […]

Ramadaan voor de nieuwe moslim / Deel 3

Deel 3: Liefdadigheid en Ramadaan   Ramadaan is ook gekend als een maand van liefdadigheid. Zo leerde de profeet Muhammad ons dat wie een goede niet verplichte daad van aanbidding doet, deze zal beloond worden al was het een verplichte daad van aanbidding buiten de maan Ramadaan. En wie een verplichte daad van aanbidding doet […]

Ramadaan voor de nieuwe moslim / Deel 2

Deel 2: Over het vasten   Voor de moslims is vasten niet alleen het onthouden van eten en drinken maar ook het onthouden van seksuele daden, liegen, slechte manieren en roddelen. Tijdens de vastendag moet de moslim dus opletten wat hij zegt en doet. Hij dient tevens waakzaam te zijn wat zijn ogen zien en […]

Ramadaan voor de nieuwe moslim

Inleiding: Voor vele nieuwe moslims is het zover, de eerste keer Ramadaan! Waarschijnlijk kijk je er naar uit maar zit je ook met vele vragen, onzekerheden of twijfels. Geen probleem, dat is volledig normaal. Je bent niet alleen, voor iedere moslim kwam immers die eerste keer Ramadaan. Natuurlijk is het voor de bekeerlingen nog iets […]