Gelijkheid

Allah zegt in de Koran:     O mensheid. Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en Wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorwaar, de meest edele van jullie is bij Allah degene die het meest(Allah) vreest. Voorwaar, Allah is van alles op de hoogte, Alwetend.     We zien dat het onderwerp van etnische afkomst en diversiteit hier aan bod komt. Allah vertelt ons eerst dat we allemaal van dezelfde bron afkomstig zijn, namelijk van Adam en Eva. Op deze manier is de gehele mensheid dus één grote familie. We leren dus dat we voor Allah allen gelijk zijn.… Lees meer

Lees verder

HOOP & ANGST

Hoop en angst zijn twee werkpaarden voor de gelovigen in dit leven (Al Hasan Al Basri ) Wat een diepgaande verklaring. Het leven heeft immers als kenmerk, onstabiliteit. Het is een mix van succes en mislukkingen, van winst en verlies. Bij dit gegeven heeft de gelovige echter steeds zijn geloof als voortdurende steun. In die tijden dat de bergen schudden kraakt jou aarde. Maar weet dat zowel de bergen van hoop als die van angst schudden. Hoop helpt ons verder te ploegen door de grond die schade heeft opgelopen maar tegelijk geeft het ons angst na het schudden door de zichtbare schade die we hebben opgelopen zodat de zegen van het… Lees meer

Lees verder

Omtrent vasten in de maand Rajab

Ieder jaar weer zien we dezelfde controverse weerkeren onder de moslims in verband mat het vasten in de gezegende maand Rajab. Is het nu aangeraden om veel extra te vasten of slechts enkele dagen? Hier volgt een standpunt van verschillende geleerden die deze kwestie kan verduidelijken en verlichten. Belangrijk is om te weten dat er acceptabele verschillen zijn van mening onder geleerden. Beide partijen hebben hun onderbouwde stelling met hun bewijzen.  De meerderheid van de geleerden: de Hanafis, de Maalikis en de Shaafis zijn van oordeel dat overvloedig vasten tijdens Rajab wordt aanbevolen, terwijl de Hanbalis het houden bij sporadisch vasten. Geen enkele belangrijke school van de soennitische islam vond… Lees meer

Lees verder

Is er enige rechtvaardiging voor terreur in Islam?

Een heel actuele vraag in deze tijd is of er in Islam enige vorm van terreur of eender welk gewelddadig verzet gerechtvaardigd is tegen westerse doelen als de leiders van deze landen rechtstreeks of onrechtstreeks anti Islam zijn. Het antwoord op deze vraag is categoriek nee! Dit is op basis van de woorden van Allah die zegt:   O jullie die geloven, wees standvastig voor Allah als rechtvaardige getuigen. En laat de haat van een volk er jullie niet toe leiden om niet rechtvaardig te zijn. Wees rechtvaardig, dat is dichter bij godsbewustheid. En vrees Allah. Waarlijk, Allah is op de hoogte van datgene wat jullie doen. (ook het geheime)… Lees meer

Lees verder

Ho Ho Ho ! Kerstmis en bekeerd, wat nu?

Ieder jaar weer komt rond deze tijd dezelfde discussie boven water op Facebook en andere fora. De mufti´s en de mujtahidien zijn niet te tellen. Google wrijft zich weer in de handen bij zoveel ijver van zovele moslims en moslima´s die uit zogenaamde vroomheid die arme bekeerlingen moeten waarschuwen tegen het vieren van Kerstmis bij hun familieleden, die verschrikkelijke veelgodenaanbidders! Alle gekheid op een stokje, toen ik bekeerde was Kerstmis net achter de rug. Ik had een jaar lang de tijd om dan geconfronteerd te worden met dit heet hangijzer: ´Kan ik als moslim nu nog Kerstmis vieren bij mijn familie? Kan ik hen feliciteren met hun feestdagen? Wat als ze… Lees meer

Lees verder