Berichten

Wees als een leeuw

  Vele moslims vergeten steeds dat we verondersteld worden streng te zijn voor onszelf en mild met anderen en dat dat de toepassing van de wet met wijsheid en godsbewustzijn gebeurde, dat we alleen met wijsheid en zachtheid uitnodigen tot de waarheid en geen oordelen vellen over anderen. Het is moeilijk om je tot de […]

Gelijkheid

Allah zegt in de Koran:     O mensheid. Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en Wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorwaar, de meest edele van jullie is bij Allah degene die het meest(Allah) vreest. Voorwaar, Allah is van alles op de hoogte, […]

HOOP & ANGST

Hoop en angst zijn twee werkpaarden voor de gelovigen in dit leven (Al Hasan Al Basri ) Wat een diepgaande verklaring. Het leven heeft immers als kenmerk, onstabiliteit. Het is een mix van succes en mislukkingen, van winst en verlies. Bij dit gegeven heeft de gelovige echter steeds zijn geloof als voortdurende steun. In die tijden […]

Omtrent vasten in de maand Rajab

Ieder jaar weer zien we dezelfde controverse weerkeren onder de moslims in verband mat het vasten in de gezegende maand Rajab. Is het nu aangeraden om veel extra te vasten of slechts enkele dagen? Hier volgt een standpunt van verschillende geleerden die deze kwestie kan verduidelijken en verlichten. Belangrijk is om te weten dat er […]

Is er enige rechtvaardiging voor terreur in Islam?

Een heel actuele vraag in deze tijd is of er in Islam enige vorm van terreur of eender welk gewelddadig verzet gerechtvaardigd is tegen westerse doelen als de leiders van deze landen rechtstreeks of onrechtstreeks anti Islam zijn. Het antwoord op deze vraag is categoriek nee! Dit is op basis van de woorden van Allah […]

Ho Ho Ho ! Kerstmis en bekeerd, wat nu?

Ieder jaar weer komt rond deze tijd dezelfde discussie boven water op Facebook en andere fora. De mufti´s en de mujtahidien zijn niet te tellen. Google wrijft zich weer in de handen bij zoveel ijver van zovele moslims en moslima´s die uit zogenaamde vroomheid die arme bekeerlingen moeten waarschuwen tegen het vieren van Kerstmis bij […]

Hoe ga ik als bekeerling om met een familielid die stervende is of gestorven is?

Dit is een zeer gevoelige en moeilijke kwestie voor iedere bekeerling. We hebben als bekeerling zo onze eigen gunsten maar ook onze eigen typische beproevingen. Een daar van is als een niet-moslim die een dicht familielid is, op sterven ligt of overleden is. Hoe ga ik daar mee om? Wat is mogelijk en wat mag […]

Een exegese van laster per categorie deel 5

Laster met betrekking tot de niet moslims Uit de vorige paragrafen kan men afleiden dat laster met betrekking tot de moslims verboden is. Onderstaande verzen tonen aan dat de gelovige ook met niet moslims rechtvaardig om dient te gaan. لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا […]

Een exegese van laster per categorie deel 3

Laster binnen de moslim gemeenschap Broederschap Allah, de Almachtige, vermeldt in de Koran dat de gelovigen broeders zijn van elkaar. Hij zegt: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Q 49// 10 “De gelovigen zijn elkaars broeders. Sticht daarom vrede tussen jullie broeders. En wees je bewust van Allah, opdat jullie wellicht barmhartigheid […]

Vrienden in de Koran

De Koran heeft het in totaal over 11 soorten van vrienden. Hieronder zullen we deze in het kort even voorstellen. De voorbeelden staan in de mannelijke vorm maar kunnen evengoed vrouwelijk zijn. Iedere naam is met het voorbeeld uit de Koran. De ajaat dienen echter steeds met de nodige kennis en binnen zijn context behandeld […]

De correcte reactie

  29|2|Dachten de mensen dat zij met rust gelaten worden, als zij zeggen: “Wij geloven,” en dat zij niet op de proef gesteld worden?   De correcte reactie Iedere mens wordt in deze tijden beproefd met zaken die 15 tot 20 jaar geleden totaal niet gekend waren. Zeker hier in het westen ligt Islam meer […]

Tijd voor bezinning

Wat met onze eigen verantwoordelijkheid? Het zijn geen gemakkelijke tijden voor moslims. In de nasleep van de gebeurtenissen in Parijs lijkt de kloof tussen de gelovigen en de anders of niet gelovigen alleen maar toe te nemen. Een onaantastbaar feit in Islam is dat wij geloven dat alles slechts gebeurt met de toestemming van Allah! […]

Overzicht definitie sunnah in tabel

Typegeleerde   Gelieve op de link te klikken, zodoende opent zich een PDF

Sunnah (4)

Definitie van sunnah door de geleerden van aqiedah: Deze benadering is vandaag nog steeds een reden tot eindeloze discussies tussen verscheidene groeperingen. Toen enkele honderden jaren na de hidjrah van de profeet er steeds meer moslims waren over een steeds groter grondgebied, bracht dit met zich mee dat er de nodige dwalingen ontstonden. Een juiste […]

Sunnah (3)

Definitie van sunnah in de islamitische wetstheorie: Het doel: Een heel belangrijk doel van deze geleerden is dat zij bepalen wat wel of niet een rechtspraak is in de islamitische wet. Ze houden zich niet bezig met de details van de wet maar gaan na of de gebruikte bronnen en de methode die gebruikt is […]

Sunnah (2)

Definitie Sunnah volgens de muhadithien: Hun vakgebied is de studie van alles dat overgeleverd is door de profeet Muhammad . De muhadithien hun taak bestaat eruit te proberen alle informatie te verzamelen die nodig is om vervolgens te kunnen bepalen wat betrouwbaar en aanvaardbaar is dat te onderscheiden is van overleveringen die via een onbetrouwbare […]

Eid al adha

In de edele koran zegt Allah dat Hij voor ieder volk (uit de vorige gemeenschappen) een offerritueel heeft vastgesteld. [note]22:34[/note] De wijsheid is dat ieder volk Hem zou gedenken en bedanken voor alle gunsten. Met deze goede daad zoekt men toenadering tot Allah en hoopt men op Zijn tevredenheid. De moslims werden geëerd met yawm […]

Vroeger was dat allemaal niet … Deel 2 (Social media)

Aboe Hoerayrah verhaalt dat de Boodschapper van Allah heeft gezegd: “Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, dient het goede te zeggen of te zwijgen. En wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, dient zijn buurman op een goede wijze te behandelen. En wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, dient zijn […]

Zondes en fouten van anderen bekend maken

Betreffende het bespreken, verspreiden en bekend maken van zonden: De algemene regel is dat we niet praten over zonden van anderen, zeker niet als deze gebaseerd zijn op geruchten en niet met zekerheid kunnen bevestigd worden. Bewijs: Een duidelijk bewijs hiervoor is het voorval met ´Aisha waarin zij valselijk beschuldigd werd. Hieruit leren we dat […]

De grootste gunst

Zonder enige twijfel is het accepteren van Islam de grootste gunst die een mens krijgt van Allah. Het is dan ook opmerkelijk dat de meeste nieuwe moslims dit in het begin zelf niet echt beseffen. Als ik je nu vertel dat in de tijd van de metgezellen van onze profeet er mensen interesse hadden in […]

Een brief van de profeet Muhammad [saw]

Hierbij zal ik een brief publiceren die onze profeet Muhammad ooit schreef en die gericht was aan Christenen. De brief geeft perfect weer hoe wij als gelovige moslim moeten staan tegenover mensen met een ander geloof, in dit geval de Christenen. In het jaar 628 schreef de profeet dit manuscript aan de monniken van een […]

Soms zijn er …

Soms zijn er van die dingen in je leven die je hoort of ziet die zo blijven hangen dat het mij automatisch inspiratie geeft om in de digitale pen te kruipen. Wat me tegenwoordig opvalt is de negativiteit die leeft onder de moslims. Velen voelen zich benadeeld of slecht behandelt, soms terecht en anderen onterecht. […]

Een leerrijk advies

  Aanvaard de verontschuldiging en roep tot het goede en wend je af van de onwetenden. [note]7:199 vertaling De Edele Koran[/note] Mooie aajah gericht aan iedereen die uitnodigt tot Islam. In deze soerah is het een belangrijk thema. Wanneer Allah dan op het einde van zulke soerah een conclusie maakt is deze gericht aan de […]

Allah, een kennismaking / Deel 6

Vraagt Allah dan niets terug voor al deze gunsten? Allah is behoefte loos Allah is de Behoefte loze en de Onafhankelijke De mens kan nooit teruggeven wat hij gekregen heeft van Allah Zijn gunsten en Genade zijn immers ontelbaar en onmetelijk Wat beveelt Allah dan wel ons? Om goed en dankbaar te zijn Zijn aanbevelingen […]

Allah, een kennismaking / Deel 5

De eindeloze vergiffenis van Allah De omgang van Allah met de zondaar: Wanneer een muslim zondigt of iets verkeerds doet, overtreed hij de wet van Allah. Het plegen van een zonde is een vergrijp tegen Allah Het plegen van een zonde is misbruik van zijn eigen waardigheid en bestaan De zondaar heeft echter steeds hoop […]

Allah, een kennismaking / Deel 4

Allah en Zijn Genade Door Zijn Genade worden wij geleid naar het licht Door Zijn Genade krijgen wij kennis die ons van nut is Door Zijn Genade kregen we een perfect lichaam Door Zijn Genade voorziet Hij ons van de zon en de maan, van land en water, van de aarde en de hemelen en […]

Allah, een kennismaking / Deel 3

De liefde van Allah: Allah is dicht bij de gelovigen Allah is dicht bij Zijn vrome dienaren Allah geeft gehoor aan de gebeden Allah vergeeft hun zonden Allah geeft hen rust, vrede en blijdschap Allah schenkt hen succes en kennis Allah houdt van degenen die berouw tonen en geeft hen weer rust Allah leert de […]

Hadith 3

De vijf zuilen van Islam Van Aboe ‘Abdur-Rahmaan ‘Abdullah, de zoon van ‘Umar ibn Al Khattab : Ik hoorde de boodschapper van Allah zeggen: Islam is op 5 zuilen gebouwd:  Getuigen dat er geen god is dan Allah en dat Muhammed de boodschapper van Allah is. Het verrichten van de gebeden Het betalen van de zakaat […]

Hadith 2

Islam, imaan, ihsaan en qadar Ook van Umar, ‘Toen wij op een dag bij de boodschapper van Allah zaten, verscheen er een man voor ons, in stralend witte kleren en met gitzwarte haren, aan wie niet te merken was dat hij een lange reis afgelegd had. Niemand van ons kende hem.Hij ging voor de profeet […]

Ramadaan voor de nieuwe moslim / Deel 13

Deel 13: Eindwoord Hiermee zijn we aan het einde gekomen van onze introductie in het vasten in de maand Ramadaan. Als je moslim bent geworden begin je bijna altijd met het aanleren ven de rituele wassing en het aanleren van het gebed. Ramadaan is echter anders in de zin dat het plots verder gaat dan […]

Ramadaan voor de nieuwe moslim / Deel 11

Deel 11: Familie Nu je moslim bent geworden is de kans groot dat je samenleeft met je familieleden die in meerderheid geen moslim zijn. Dit kan voor de nodige spanningsvelden zorgen alhoewel dit heel verschillend is afhankelijk van de manier waarop de nieuwe moslim zijn geloof beleidt en hoe de andere familieleden er tegen overstaan. […]

Leiding voor de mensheid!

¨De maand Ramadaan is het waarin de Koran is neergezonden, als Leiding voor de mensheid¨ [note]2:185[/note] Het allereerste waar we aan moeten denken als we dit lezen is dat Ramadaan de maand is waar Allah het mooiste geschenk ooit aan de mensheid heeft gegeven. Het is de maand waarin de Koran is neergezonden. Dit gegeven is […]

Ramadaan voor de nieuwe moslim / Deel 9

Deel 9: Het goede doen en het slechte laten Ramadaan is een tijd van bezinning en dan ook tegelijk van verandering. Ik hoef niet te vertellen dat het uiteraard om positieve verandering gaat. Ramadaan is een maand waarin men slechte gewoontes achter zich laat en vervangt door goede zaken die hopelijk dan ook een gewoonte […]

Ramadaan voor de nieuwe moslim / Deel 8

Deel 8: De eerste keer Ramadaan Dit is je eerste Ramadaan, je bent opgewonden en kijkt er echt naar uit. Langs de andere kant ben je best nerveus en ook wat angstig omdat er zoveel nieuws op je afkomt. Vasten betekent niets eten van zonsopgang tot zonsondergang. Hoe gaat dat voelen? Ik weet dat ik […]

Ramadaan voor de nieuwe moslim / Deel 7

Deel 7: Waarom vasten moslims ? De meeste mensen hebben wel een of andere ervaring met een soort van vasten. Vooral degenen die een of ander dieet volgden hebben zich wel eens onthouden van alle soorten voedsel behalve fruit, of men drinkt alleen water of men drinkt alleen een magere soep of andere. Maar een […]

Ben je zo achteloos ?

Internet bashing, ik ben een sixties man. Kon ik ooit denken dat ik dit ging schrijven? De term bestond nog niet. Internet, ik weet zelfs niet meer wanneer ik er de eerste keer van hoorde. Wist je dat de eerste email ooit verzonden is in 1971? Ach kon mij het wat schelen, niet dat ik […]

Een woord is maar een woord ?

  Koran: 50:18 Fonetisch: Maa jalfidzu min qawlin illaa ladajhi raqiebun ‘atied Vertaling: Er is geen woord dat hij kan uitbrengen of er is iemand in zijn nabijheid die waarneemt en klaar staat (om te noteren) Het zijn angstwekkende woorden van Allah als je er bij stil staat. Het gaat hier namelijk over het feit dat […]

Meningsverschillen

Meningsverschillen en weerleggingen Meningsverschillen zijn onvermijdelijk: Mensen verschillen van nature uit. De een houdt van een bepaalde stijl, de andere niet. Een persoon houdt van een bepaalde kleur en iemand anders vindt deze afschuwelijk. Iemand bekijkt een zaak vanuit een bepaalde invalshoek en heeft een goed inzicht terwijl de ander dit mist. Allemaal natuurlijke oorzaken […]

Ramadaan voor de nieuwe moslim / Deel 6

Deel 6: Vasten is voor meer dan het individu alleen We weten dus dat men in andere religies of geloven ook tradities heeft die overeenkomen met het islamitisch vasten. In de meest gekende religies is de nadruk echter gelegd op het individu. Het is vooral gericht op het vergeven van zondes van de vastende. In […]

Ramadaan voor de nieuwe moslim / Deel 5

Deel 5: Waarom moslims vasten   Indien men in deze tijd al begrip kan opbrengen waarom men vast, heeft men het des te moeilijker om te verstaan dat moslims werkelijk niets eten en drinken van zonsopgang tot zonsondergang. ‘ En zelfs niet een beetje water drinken? ‘ is een klassieke vraag die je geregeld te horen krijgt. […]

Ramadaan voor de nieuwe moslim / Deel 4

Deel 4: Het suikerfeest   Het belang van Ramadaan is ook af te leiden uit het feit dat na het eindigen van deze periode van vasten er een islamitische feestdag volgt. In ons land en Nederland is deze dag gekend als het suikerfeest. De ware naam is ‘ Eid al Fitr ‘ . Het is de […]

Ramadaan voor de nieuwe moslim / Deel 3

Deel 3: Liefdadigheid en Ramadaan   Ramadaan is ook gekend als een maand van liefdadigheid. Zo leerde de profeet Muhammad ons dat wie een goede niet verplichte daad van aanbidding doet, deze zal beloond worden al was het een verplichte daad van aanbidding buiten de maan Ramadaan. En wie een verplichte daad van aanbidding doet […]

Ramadaan voor de nieuwe moslim / Deel 2

Deel 2: Over het vasten   Voor de moslims is vasten niet alleen het onthouden van eten en drinken maar ook het onthouden van seksuele daden, liegen, slechte manieren en roddelen. Tijdens de vastendag moet de moslim dus opletten wat hij zegt en doet. Hij dient tevens waakzaam te zijn wat zijn ogen zien en […]

Ramadaan voor de nieuwe moslim / Deel 1

DEEL 1: OVER RAMADAAN   Het vasten in de maand van Ramadaan is zo belangrijk voor moslims dat als iemand sterft en hij of zij heeft nog vastendagen goed te maken dat de verantwoordelijke of de echtgenoot van de overleden persoon deze dagen alsnog inhaalt met de intentie dat de overleden persoon zo alsnog aan […]

Ramadaan voor de nieuwe moslim

Inleiding: Voor vele nieuwe moslims is het zover, de eerste keer Ramadaan! Waarschijnlijk kijk je er naar uit maar zit je ook met vele vragen, onzekerheden of twijfels. Geen probleem, dat is volledig normaal. Je bent niet alleen, voor iedere moslim kwam immers die eerste keer Ramadaan. Natuurlijk is het voor de bekeerlingen nog iets […]

FIQH

Letterlijke Betekenis ‘Fiqh’: Het hebben van grondige, diepgaande kennis Het juiste begrip van wat er bedoeld is De profeet zei: “Als Allah het goede voor iemand wilt, dan schenkt Hij hem fiqh van het geloof.” Specifieke betekenis ‘Fiqh’: Kennis over de praktische kant van de Islamitische wetgeving die verkregen werd uit de verschillende gedetailleerde bewijzen […]

Is Islam een geloof van bestraffing?

Waarom bestraft Allah? 1. Houdt Allah er van om mensen te bestraffen? Een typische vraag die vaak gesteld wordt is de volgende: Als Allah beschouwd wordt als De Alwetende, waarom creëerde hij dan mensen die Islam nooit zouden accepteren als hij dit toch al wist. Zou een Alles lievende God de mensen niet geschapen hebben […]

Adhaan / اذان

DEEL 5: Het tijdstip van de adhaan (de fadjr kwestie)   Imam Maalik & Imam As Sjaafi’: Het is toegestaan om de adhaan af te roepen voor de aangebroken tijd bij het Fadjr gebed Deze opinie is gebaseerd op de overlevering van Saliem bin ‘Abdullah die het hoorde van zijn vader die zei dat de Boodschapper […]

Adhaan / اذان

DEEL 4: Hukm van de adhaan Imam Maalik:  De adhaan is een verplichting voor gezamenlijke gebeden in de moskee Of een sterk aangeraden sunnah Hij was van de opinie dat de adhaan geen verplichting, noch een sunnah was voor het gebed van een individu Imam as Sjaafi’ & Aboe Haniefa: Een sterk aanbevolen sunnah wanneer […]