Berichten

Koran lezen in Arabisch zonder begrip?

“Is het beter om de Koran in het Arabisch te lezen, zelfs als u het niet begrijpt, of in een vertaling waar u het wel begrijpt?” Dit is afhankelijk van uw intentie. Maar een moslim moet zich met beide bezighouden. Het lezen van de Koran in het Arabisch is deelnemen aan de barakah, de zegeningen […]

Tolerantie

Het lijkt erop dat moslims steeds vaker haatmisdrijven ervaren. Moskeeën worden in brand gestoken en besmeurd, de hijab van zusters wordt afgetrokken en kinderen horen racistische opmerkingen in de speeltuin. Als je zelfs een beetje anders bent dan het traditionele idee van ‘normaal’, is de wereld op dit moment een behoorlijk moeilijke plek om te […]

Ware kennis

Naar aanleiding van een les die ik bij één van mijn leraars volgde, kregen we een opdracht om iets te schrijven over het thema dat we behandelden. Er werden ook ideeën uitgewisseld tussen studenten onderling. Het verhaal van een medestudent bracht me tot het schrijven van mijn artikel dat ik hier deel met jullie. We […]

Vroeger was dat allemaal niet …

Het is een befaamde uitspraak van mijn lieve moeder van 85 die ze in ieder gesprek dat ik voer met haar wel eens uitspreekt. Een van deze zaken voor ons moslims is het gebruik van de zogenaamde social media die zo ingeburgerd zijn in ons dagelijkse leven dat ik ze niet meer hoef voor te […]

Maak jezelf niets wijs !

  O jullie die geloven! Vraag niet naar zaken die, indien ze jullie worden uitgelegd, jullie zullen verontrusten. En wanneer jullie daarover vragen wanneer de Koran wordt geopenbaard, worden zij jullie uitgelegd. Allah vergaf dat. En Allah is Vergevensgezind, Zachtmoedig. [note]5:101[/note]   Dit is een heel belangrijke les voor iedere moslim. Als je zelf actief […]

Hadith 1

Daden worden beoordeeld op intenties ! De leider der gelovigen Aboe ‘Umar inb al-Khattaab heeft gezegd: ‘Ik hoorde de boodschapper van Allah zeggen: “Handelingen worden alleen bepaald door hun intentie en ieder mens zal alleen dát krijgen wat met zijn bedoeling samenhangt. Als iemand emigreert omwille van Allah en Zijn Boodschapper, dan is dat een […]

Advies voor iedere vrijwilliger in Islamitische aangelegenheden

  Saliem Ibn ‘Abdullah schreef een brief naar ‘Umar Ibn ‘Abdul Aziez en gaf hem het volgende advies: ‘Weet dat de steun van Allah voor Zijn dienaren in verhouding is tot hun intentie. Dus, wie zijn intentie juist is, de hulp van Allah zal komen. En voor degene wie zijn intentie fout is, de hulp […]

Een betrouwbare leraar

3. Neem een betrouwbare leraar “Voor hij die het pad volgt op zoek naar kennis, Allah zal zijn weg naar het Paradijs vergemakkelijken.”[note]Uitspraak profeet Muhammad vermeldt in Muslim[/note] Iedereen heeft in Islam een leraar nodig die hem/haar kan bijstaan met vragen. Je zoektocht zal immers je leven lang duren! Niemand heeft alle wijsheid of kent […]