8: De verschillende namen van de profeet Muhammad [saw]

Wanneer de toekomstige profeet geboren werd nam zijn grootvader hem meteen mee naar de Kaabah. Hij prijsde Allah voor zijn kleinzoon en gaf hem de naam Muhammad. Deze naam was toen nog niet echt gekend onder de Arabieren. Toen zij ´Abdul Muttalib vroegen naar de reden van deze naam zei hij: Ik wilde dat Allah hem zou prijzen in de hemelen en dat de mensen hem zouden prijzen op aarde. Naast deze namen bezit de profeet nog andere namen. We vernoemen degene die in een authentieke overlevering worden genoemd: Muhammad Ahmad Al Maahie (degene die kufr uitwist) Al Haasjir (Degene die verzamelt. De mensen op de Dag des Oordeels, Hij… Lees meer

Lees verder

7: Zijn naam in de Sahih

In Sahih Bukhaari vinden we deze overlevering over de naam van de profeet : ¨Muhammad Ibn ´Abdullaah Ibn ´Abdul Muttalib Ibn Haasjim Ibn ´Abd Manaaf Ibn Qusaj Ibn Kilaab Ibn Murrah Ibn Kaab Ibn Lu-aj Ibn Ghaalib Ibn Fihr Ibn Maalik Ibn An-Nadr Ibn Kinaanah Ibn Guzajmah Ibn Mudrikah Ibn Iljaas Ibn Mudar Ibn Nizaar Ibn Ma´aad Ibn Adnaan.¨ Ibn Al Qajjim zei dat de afkomst van de profeet gekend is tot Adnaan, maar verder dan dat is het onbekend alhoewel er eensgezindheid is over het feit dat Adnaan leidt tot Ismaa´iel. Ibn Kathier vermeldt ook dat er meningsverschil bestaat over het aantal vaders. Dit gaat van 7 tot 40.

Lees verder

6 deel 2: Conclusie uit de hadith van zijn naam en afkomst

Het is belangrijk dat we zien dat de profeet door zijn uitspraak duidelijk liet verstaan dat hij niet als enige goede persoon gekend was binnen zijn clan. Hij zei dat hij de beste is van onder de besten. Zijn afkomst en daarmee ook zijn stam, zijn dus de meest nobele. Zo was de profeet dus de meest nobele van Haasjim, die de meest nobele waren van Quraish, die de meest nobele waren van Kinaanah, die de meest nobele waren van Ismaa´iel, die de meest nobele was van Ibraahiem. Het belang van zijn nobele afkomst was ook belangrijk omdat men een nobel persoon sneller zal aanvaarden als nieuwe leider. De nobelheid… Lees meer

Lees verder

6: Zijn naam

Imam Ahmad vermeld dat de mensen verschillende dingen over hem zeiden. Zo zeiden ze dat Muhammad als een groene boom is die groeit in de woestijn. Ze wilden duidelijk maken dat hij een uniek persoon was in hun clan. Ibn Abbaas zei hierover dat een aantal van deze uitspraken aan het oor kwam van de profeet en dat hij naar de mensen ging en hen toesprak: ¨Wie ben ik?¨ Ze zeiden: ¨Jij bent de Boodschapper van Allah.¨ Hij zei toen: Ik ben Muhammad Ibn Abdullah Ibn Abdul Muttalib. Allah bepaalde de schepping en liet mij tot de beste der schepselen behoren. Hij verdeelde hen allen in twee groepen en plaatste mij in de… Lees meer

Lees verder

5: De geboorte van de profeet Muhammad (saws) / De besnijdenis deel 2

Met betrekking tot de tweede mening zei Ibn Al Qajjim: (تُفْحَة المَوْلود) De hadith over de engel die zijn hart opende is verteld door velen en heeft isnaad die teruggaan naar de profeet . Het vertelt echter in geen van allen behalve een dat Djibriel [as] hem zou besneden hebben. Slechts een keer wordt dit voorval vermeld. De hadith wordt dan ook aanzien als zwak (gharieb) en onaanvaardbaar (mardoed) omdat ze nergens op gebaseerd is (laa asl lahu). Met betrekking tot de derde mening zei hij: (تُفْحَة المَوْلود) Enkele rapporten vertellen dat zijn grootvader ´Abdul Muttalib hem op de zevende dag heeft besneden. Hij zei dat dit de correcte mening lijkt… Lees meer

Lees verder