Allah, een kennismaking / Deel 3

De liefde van Allah: Allah is dicht bij de gelovigen Allah is dicht bij Zijn vrome dienaren Allah geeft gehoor aan de gebeden Allah vergeeft hun zonden Allah geeft hen rust, vrede en blijdschap Allah schenkt hen succes en kennis Allah houdt van degenen die berouw tonen en geeft hen weer rust Allah leert de mens het goede te doen en weg te blijven van het slechte Hij vraagt oprechtheid en accepteert alleen oprechtheid Zijn deur van Genade staat steeds open voor wie het oprecht zoekt Zijn liefde voor Zijn Schepping is onmetelijk groot Hij schiep ons in de beste vorm en blijft ons voorzien van geboorte tot de dood… Lees meer

Lees verder

Allah, een kennismaking: Deel 2 / Eigenschappen en Namen

Eigenschappen & Namen van Allah Na het geloof in Allah dient men Zijn voornaamste Eigenschappen en Namen te kennen. Algemeen behoort absolute perfectie en goedheid tot Hem. Hij heeft geen gebreken, noch maakt Hij fouten. Wat de muslim dient te weten en te geloven: Allah is Eén, Hij heeft geen partner of zoon Hij verwekt niet, noch is hij verwekt Hij is eeuwig en heeft geen begin, noch einde Niets is gelijk aan Hem Hij is de Almachtige en de Alwijze Hij heerst over de hemelen en de aarde Hij doet leven en Hij doet sterven Hij is Almachtig over alle zaken Hij is de Eerste en de Laatste Hij… Lees meer

Lees verder

Allah, een kennismaking: Deel 1

Kennis van Allah en het geloof in Hem vormen de belangrijkste fundamenten van Islam. Allah is Allah en de rest is schepping van Allah! Allah = Degene die al de rest buiten Hem laat ontstaan en regelt Die alles creëerde met een specifiek doel Zijn macht is de grootste boven alle machten Er gebeurt niets op aarde of het hele universum zonder Zijn toestemming Hij is de Schepper en absolute heerser van de aarde Hij is de Voorziener voor alles wat leeft Hij schept iets uit niets Wat is Allah niet? Hij is geen mens Hij is geen dier Hij is geen plant Hij is geen afgod Hij is geen… Lees meer

Lees verder