Menstruatie en Ramadan

We krijgen wel eens te horen dat vrouwen die menstrueren zich benadeeld voelen omdat ze dan niet dezelfde inspanningen en beloning kunnen krijgen als wanneer ze niet menstrueren. Zeker in de maand van Ramadan ervaren sommige vrouwen dit als extra moeilijk. Medisch gezien zou het mogelijk zijn om een cyclus over te slaan, maar dit is niet iets dat natuurlijk is en de vraag is zelfs waarom, als we de volgende hadith even overlopen.  Overgeleverd door Al Qaasim , Aisha  zei: “we waren op weg met als enige intentie, het vervolledigen van de hadj en wanneer we bij de plaats, Sarif kwamen kreeg ik mijn menstruatie. De boodschapper van Allah , kwam… Lees meer

Lees verder

Gewoonlijk is het zo dat wanneer een schuldenaar degene ziet waarbij hij een schuld heeft, dat de schuldenaar hem liever ontvlucht. Het is de aard van de mens. Als gelovigen zouden wij echter een ander gedrag moeten hebben. Genade en zachtaardigheid zijn prachtige karaktereigenschappen van de gelovige moslim. Maar wat met de Genade van Allah, Zijn onmeetbare Genade, dieper dan alle oceanen samen. Het is alsof Allah zegt: “Mijn dienaren jullie hebben een grote openstaande schuld bij Mij, vanwege jullie vele zonden. Maar ondanks deze grote schuld, loop niet weg van Mij! Eerder, Ik zeg:  Dus vlucht van de bestraffing van Allah naar de Genade van Allah. Voorwaar, Ik ben Degene… Lees meer

Lees verder

Is er enige rechtvaardiging voor terreur in Islam?

Een heel actuele vraag in deze tijd is of er in Islam enige vorm van terreur of eender welk gewelddadig verzet gerechtvaardigd is tegen westerse doelen als de leiders van deze landen rechtstreeks of onrechtstreeks anti Islam zijn. Het antwoord op deze vraag is categoriek nee! Dit is op basis van de woorden van Allah die zegt:   O jullie die geloven, wees standvastig voor Allah als rechtvaardige getuigen. En laat de haat van een volk er jullie niet toe leiden om niet rechtvaardig te zijn. Wees rechtvaardig, dat is dichter bij godsbewustheid. En vrees Allah. Waarlijk, Allah is op de hoogte van datgene wat jullie doen. (ook het geheime)… Lees meer

Lees verder

2. Het overlijden van de vader van de profeet Muhammad (saws)

Wanneer Aaminah, de moeder van onze profeet zwanger was, dan was haar man op een zakenreis naar as-Sjaam. Op zijn terugreis naar Madinah werd hij ziek en stierf. Hij werd ter plaatse begraven naast zijn ooms. Sommige bronnen zeggen dat het kort voor de geboorte was van de profeet Muhammad . andere zeggen dan weer kort erna. Bij een overlijden vragen velen zich af, waarom, enzovoort. Ieder heeft echter zijn tijdspanne hier op aarde en deze ligt vast. De geleerden van sierah zeggen dan ook over dit vroege overlijden dat het erop leek dat Allah hem gekozen had vanwege deze missie. Zijn reden van bestaan was het voortbrengen van de… Lees meer

Lees verder