Berichten

De waarde van de dag van Arafat

De negende maand van de islamitische maand Dhul Hidjdja is het de dag van ‘Arafat. De pelgrims komen samen op de vlakte van deze berg en bidden en smeken er tot hun Heer. De waarde van deze dag en daden worden duidelijk door een uitspraak van onze profeet  die de hadj zelf, ‘Arafat noemde!  عَنْ […]

De status van Eid ul Fitr gebed

De geleerden hebben enkele verschillen in opinie of het Eid ul Fitr gebed verplicht is of niet. Algemeen kan je het indelen in drie opinies: Het is een bevestigde sunnah [note]sunnah mu’akkadah[/note] Dit was de opinie van Imam Maalik en Imam as-Sjaafi’ Het is een verplichting die rust op de gemeenschap. Dit was de opinie […]

Tarawieh in de moskee (vrouwen)

We gaan verder op het topic van het tarawieh gebed en zullen een kort en bondig beeld schetsen over het feit dat tarawieh bidden in de moskee beter is of niet en of het ook voor vrouwen zo is. De algemene regel is dat tarawieh een sunnah praktijk is. Voor de meeste geleerden van de […]

Wat te doen bij missen van Isha en Tarawieh is bezig?

In Ramadan is het dikwijls een hels karwei om tijdig in de moskee te zijn voor het Isha gebed, zeker als de gebeden elkaar zo kort opvolgen en er ook nog gegeten moet worden. Het gebeurt wel eens dat men bij de moskee arriveert en het Isha gebed is al beëindigd en men is begonnen […]

Menstruatie en Ramadan

We krijgen wel eens te horen dat vrouwen die menstrueren zich benadeeld voelen omdat ze dan niet dezelfde inspanningen en beloning kunnen krijgen als wanneer ze niet menstrueren. Zeker in de maand van Ramadan ervaren sommige vrouwen dit als extra moeilijk. Medisch gezien zou het mogelijk zijn om een cyclus over te slaan, maar dit […]

Tip 5

Hoe en wat is Tarawieh?

Als u dit leest heeft u al dan niet het eerste tarawieh gebed achter de rug. Laat me dus beginnen met alvast iedereen een gezegende Ramadan te wensen, moge Allah het ons vergemakkelijken en deze maand beter laten uitgaan dan dat we ze zijn ingegaan.  Het onderwerp van het tarawieh gebed is ieder jaar weer […]

Tip 4

Ho Ho Ho ! Kerstmis en bekeerd, wat nu?

Ieder jaar weer komt rond deze tijd dezelfde discussie boven water op Facebook en andere fora. De mufti´s en de mujtahidien zijn niet te tellen. Google wrijft zich weer in de handen bij zoveel ijver van zovele moslims en moslima´s die uit zogenaamde vroomheid die arme bekeerlingen moeten waarschuwen tegen het vieren van Kerstmis bij […]

Het laatste derde deel van de nacht

Hoe weet ik wat het laatste derde deel van de nacht is? Abdullah bin Maslamah levert van Malk over op het gezag van Ibn Shihab op het gezag van Abu Salama en Abdullah al-Gharr die beiden overleveren van Abu Hurayra dat de Boodschapper van Allah  zei: “Onze Heer, de Gezegende, de Superieure, daalt iedere nacht […]

Eid al adha

In de edele koran zegt Allah dat Hij voor ieder volk (uit de vorige gemeenschappen) een offerritueel heeft vastgesteld. [note]22:34[/note] De wijsheid is dat ieder volk Hem zou gedenken en bedanken voor alle gunsten. Met deze goede daad zoekt men toenadering tot Allah en hoopt men op Zijn tevredenheid. De moslims werden geëerd met yawm […]

Hadith 2

Islam, imaan, ihsaan en qadar Ook van Umar, ‘Toen wij op een dag bij de boodschapper van Allah zaten, verscheen er een man voor ons, in stralend witte kleren en met gitzwarte haren, aan wie niet te merken was dat hij een lange reis afgelegd had. Niemand van ons kende hem.Hij ging voor de profeet […]

Ramadaan voor de nieuwe moslim / Deel 2

Deel 2: Over het vasten   Voor de moslims is vasten niet alleen het onthouden van eten en drinken maar ook het onthouden van seksuele daden, liegen, slechte manieren en roddelen. Tijdens de vastendag moet de moslim dus opletten wat hij zegt en doet. Hij dient tevens waakzaam te zijn wat zijn ogen zien en […]

Hadith 1

Daden worden beoordeeld op intenties ! De leider der gelovigen Aboe ‘Umar inb al-Khattaab heeft gezegd: ‘Ik hoorde de boodschapper van Allah zeggen: “Handelingen worden alleen bepaald door hun intentie en ieder mens zal alleen dát krijgen wat met zijn bedoeling samenhangt. Als iemand emigreert omwille van Allah en Zijn Boodschapper, dan is dat een […]

De moskee

8: Schep een band met de moskee   “De man die de grootste beloning krijgt voor het gebed is degene die het verst van de moskee woont en het verste er naar toe dient te stappen.”[note]Uitspraak profeet Muhammad (vzmh) vermeldt in: Bukhaari & Muslim[/note] Iets dat zeker niet vanzelfsprekend is voor vele bekeerlingen en moslims […]

Gouden advies aan nieuwe moslims

1: Doe je uiterste best   “Hij die van mijn sunnah houdt, die houdt van mij, en hij die van mij houdt zal met mij zijn in het Paradijs.”  Deze uitspraak is afkomstig van de profeet Muhammad  ﷺ en behoeft weinig commentaar. De boodschap die we meegeven is dat men als nieuwe moslim het niet […]