Toen ik net moslim was geworden verbleef ik veel onder jongere moslims in de plaatselijke moskee. Wat ik me daarvan nog steeds goed herinner is de toewijding van hen om hun geloof te beoefenen. Alleen was de manier waarop nogal gefocust op anderen in de plaats van op zichzelf. Hun missie was om het goede op te leggen en het kwade te verbieden.

Zoveel jaren later is deze ergerlijke gewoonte nog steeds aanwezig bij vele moslims. Geen verandering aan de horizon dus. De profeet ‘Iesaa S zei: 

Wie zonder zonde is werpe de eerste steen

“Pardon, maar je weet toch dat je eigenlijk geen echte hijab draagt.”

“Als je morgen stierf, stel je voor dat deze zonde je naar de hel bracht.”

“Waarom lees je dat, hoe kun je je daar zelfs door aangetrokken voelen?”

“Moslims hebben zoveel problemen, zoveel moslims zijn zo en zo …”

“Broeder begrijp me niet verkeerd, maar waarom draag je kledij van de ongelovigen?”

“Masha Allah, ja broeder je bent goed bezig, maar waarom is je baard zo kort?”

Zo zijn er nog vele klassiekers die ik als voorbeeld zou kunnen aanhalen. Er zijn moslims die blijkbaar de tijd hebben om hele dagen door te brengen op islamistische forums en Facebookgroepen alwaar ze niets anders doen dan fouten bespreken en openbaar maken van anderen, als het zelfs al fouten zijn. De meeste hebben gewoon te weinig kennis en iets dat vreemd is voor hen aanzien ze dan ook meteen als een fout en dwaling. 

Zoals je waarschijnlijk door hebt, deze inspanningen op vlak van dawah zijn niet erg succesvol. In plaats van medelevend en zachtaardig te worden, naar het voorbeeld van de profeet H, wordt men oordelend, kritisch en hard. Deze mensen zoeken echt actief naar manieren om mensen te corrigeren en geven hen de schuld omdat ze hun kritiek niet als oprecht advies ontvangen.In hun poging om anderen over islam te onderwijzen, proberen ze slechts de rituele handelingen van mensen te perfectioneren, terwijl ze hun eigen tekortkomingen over het hoofd zien. Ze geraken echt overtuigd dat ze mensen kunnen veranderen omdat ze het duidelijk doen om anderen te helpen dichter bij Allah te komen. Alhamdulillah, sommige hebben het door en veranderen geleidelijk, anderen blijven hun eigen probleem niet inzien maar zolang men leeft is er hoop op verbetering.

Stel jezelf je ergste vijand voor, hebben we niet allemaal die ene persoon die we liever niet ontmoeten, waar we blokje rond voor wandelen om deze maar niet in de ogen te hoeven zien? Toen Allah c de profeet Moesaa S naar Fir’awn stuurde zei Hij D

En spreekt mild tot hem, moge hij zich laten vermanen, of er bang van worden.” (20:44) 

Deze aajah moet ons aan het denken zetten over de kracht van zachte spraak en moet laten nadenken over onszelf: “wat waren de dingen die ik deed om mensen weg te duwen, en hoe kan ik mezelf verbeteren.” Per slot van rekening, wij kennen niemand in de orde van Fir’awn, één der wreedste heersers ooit. Doch, zelfs tegen hem kreeg Moesaa S de opdracht van Allah E om hem mild, zacht toe te spreken. 

Begin bij jezelf

De geliefde profeet Muhammad G zei; 

Ik werd gezonden om karakter te perfectioneren (Adab Al Mufrad) 

Door te erkennen dat het belichamen van islam eerst bij jezelf begint en niet bij anderen. Ieder weet dat we hier zijn omwille van Zijn aanbidding. De vraag is echter, wat ik doe, is het echt aanbidding omwille van Hem of is het eerder het voeden van mijn eigen ego ?

‘De barmhartige heeft genade met degenen die barmhartig zijn. Als je genade betoont aan degenen die op aarde zijn, zal Hij die in de hemel is je genade tonen ”[Abi Dawoed]

Barmhartigheid en mededogen zijn twee hoofdattributen die de Schepper vaak gebruikt om Zichzelf te beschrijven, en toch in onze pogingen om mensen tot Hem te roepen, tonen velen geen van die eigenschappen. Erkennen dat ons Imaan nooit een stadium van perfectie kan bereiken waarin men zou kunnen stoppen met eraan te werken en het slechts zou moeten onderhouden is een illusie! Dat betekend dat men de eigen tekortkomingen niet mag en kan vermijden door ons slechts op anderen te concentreren.

De profeet H zei: 

“Niemand van jullie wordt een ware gelovige totdat hij voor zijn broeder al het goede wenst waar men zelf van houdt.” [Bukhaari]

Iedereen heeft van deze hadith gehoord, maar wanneer we proberen de boodschap van Allah Z te delen, is het zo belangrijk om te onthouden dat we net als we met respect en vriendelijkheid behandeld willen worden, dan moeten we dat evenzeer bieden voor anderen. We dragen niet alleen een boodschap, we dragen een boodschap van succes en tevredenheid in dit leven en het volgende. Soms kunnen emoties zoals jaloezie, paranoia, angst en zelfs onze eigen mislukkingen de oprechtheid van onze acties ten opzichte van anderen beïnvloeden, en daarom moeten we onze intenties voortdurend vernieuwen en empathie behouden.

Ga met een zacht woord

Mensen om leiding vragen is mooi, maar het moet met wijsheid gebeuren. Breng mensen omhoog, en haal ze niet neer. Focus op hoe een persoon kan verbeteren, niet op wat ze missen. Het bouwen van een liefde voor Allah bdoet veel meer om iemand aan te moedigen dan hen te vertellen dat ze in hun praktijk tekortschieten.

“Maak dingen gemakkelijk en maak ze niet moeilijk, vrolijk de mensen op door blijde tijdingen aan hen over te brengen en stoot hen niet af.” [Bukhaari]

 Iemand heeft me een advies gegeven dat ik nooit ben vergeten. En dat was niet om in een “bittere manier van denken” te vallen, d.w.z.: degene die consequent klaagt: “Moslims zijn zus, Moslims zijn zo” Die persoon ventileert zijn eigen persoonlijke grieven en vervreemdt anderen in plaats van oprecht te spreken.Woorden zijn ongelooflijk krachtig. Denk aan de tijden dat iemand door zijn welsprekendheid en zachtheid vrede in je hart heeft gebracht …Ik heb iemand die mij dierbaar is, die professioneel zeer stevig en zeer streng is, maar als het gaat om islam, overweldigen zachtheid en oprechtheid mij. Welke ontbering ik ook doormaak, ik weet dat wanneer ik hem om advies vraag, hij precies zal zeggen wat ik nodig heb op de mooiste manier. Denk na over de manier waarop u iets formuleert en of het beter zou kunnen. Het zijn misschien maar woorden, maar ze hebben zoveel kracht.De boodschap van islam zou nooit door hardheid zijn geslaagd, zoals Allah zei:

En het was dankzij de Barmhartigheid van Allah dat jij zacht met hen was en als je streng en hardvochtig was geweest, dan waren zij rondom jou uiteengegaan. Vergeef hen dus (hun fouten) en vraag vergeving voor hen on raadpleeg hen bij de zaak. En wanneer je dan besloten hebt vertrouw dan op Allah. Voorwaar, Allah houdt van degenen die (op Allah) vertrouwen. (3:159) 

Heb wijsheid in uw benadering

Toen Noeh S dawah gaf, riep hij de mensen dag en nacht op, in het geheim en in het openbaar. Hij herinnerde hen aan de prachtige beloningen van Allah B. Hij dacht altijd na over welke methodes hij kon gebruiken om mensen dichter bij hun Schepper te brengen.Als het gaat om het geven van dawah aan iemand, pauzeer dan, denk na en vraag jezelf af of dit een actie is die iemand dichter bij Allah zal brengen Heb je een voldoende nauwe relatie met deze persoon om zelfs dit gesprek te voeren? Doe je het op het juiste moment? Vind je het leuk wat je hoort als het tot je is gesproken?

Wees niet alleen resultaatgericht

Je hebt nooit advies gegeven of het goede opgelegd om een onmiddellijk resultaat bij mensen te zien. Als dit het geval was, zou Noeh ‘eeuwen geleden hebben opgegeven. Je deed het omwille van Allah Als je ophoudt vriendelijk tegen iemand te zijn en hen te adviseren omdat je denkt dat ze een verloren zaak zijn, was je dan oprecht in je mededogen met hen of je dienstbaarheid aan Allah?

Voorwaar, jij kunt degene die jij liefhebt geen leiding geven. Maar Allah leidt wie Hij wil, en Hij kent degenen die leiding volgen het best. (28:56) 

Als het op mensen aankomt, zien we alleen wat ze willen dat we zien. We kunnen hun pijn en worstelingen niet zien. We weten niet welke ervaringen hen hebben gevormd tot de persoon die ze zijn, en daarom, met dat in gedachten, is het consequent handhaven van een zacht woord zonder verwachtingen beter dan je je ooit kunt voorstellen. Onze eigen conclusies trekken over het gedrag van mensen kan een situatie veel erger maken.

Inleven in iemand en vriendelijk zijn is het beste wat je kunt doen, de rest is aan Allah D. Begeleiding komt van Hem en we moeten niet gefrustreerd raken door mensen die niet naar ons luisteren. Misschien worden ze over een paar jaar geleid en hebben ze een sterker imaan dan wij. Er zijn zoveel mogelijkheden.

Dus in plaats van onszelf te frustreren door mensen die niet veranderen in reactie op onze woorden en ze opgeven, heb ik geleerd genade te hebben en gewoon vriendelijk te zijn.

Verlies nooit de hoop in anderen

Een leraar van mij vertelde me ooit dat de nafs een leeg vat is dat goed of slecht kan zijn, afhankelijk van waar we het mee vullen. Dit betekent dat iedereen potentieel heeft om beter te worden, ongeacht waar ze zijn.Daarom heeft Allah D, Moesaa O gestuurd om met een zacht woord tot Fir’awn te praten, hoewel hij een tiran was. Er was nog steeds een mogelijkheid dat hij zichzelf zou vernederen en de boodschap zou accepteren. Als Allah zei dat er hoop was voor Fir’awn, hoe zit het dan met de rest van ons?

Waarom zal Allah jullie bestraften, indien jullie dankbaar zijn en geloven? En Allah is Waarderend, Alwetend. (4:147) 

Allah c geeft ons allemaal een schone lei wanneer we het willen, en houdt niemand zijn zonden tegen hen in. Er is genade en inspiratie in dat je elke dag de kans krijgt om de beste versie van jezelf te zijn. Denk dus voortdurend aan jezelf en onderschat nooit de kracht van het zachte woord.