Corona en overleden gelovigen

Problemen met betrekking tot degenen die zijn gestorven aan het coronavirus:
hun lichaam wassen, hun begrafenis en begrafenisgebeden

Aangezien de lichamen (en de binnen- en buitenkant van de lichaamstassen waarin ze worden afgeleverd) van moslims die stierven als gevolg van covid-19, nog steeds besmettelijk zijn en er een hoog risico is om besmet te raken bij het doen van ghusl of tayammum voor de overledene, stellen zich enkele vragen. We zullen deze dan ook een antwoord geven in dit artikel. 

  1. Is het voor ons toegestaan om het begrafenisgebed voor hen te doen en ze te begraven zonder ghusl of tayammum te doen?
  2. Kunnen we salaat al-gha’ib doen voor de begrafenis, aangezien slechts een zeer beperkt aantal personen de salaat al-djanaazah kan bijwonen?
  3. Is het toegestaan om meer dan één lichaam in één graf te begraven?
  4. Mogen moslims begraven worden op een niet-moslimkerkhof als er geen plaats meer is op moslim begraafplaatsen?

Onder normale omstandigheden is het verplicht om het lichaam van de overledene te wassen en als ghusl om een geldige reden niet mogelijk is, moet tayammum worden gedaan. Dit maakt deel uit van het respect dat aan de overledene is verschuldigd. Dit zijn echter geen normale omstandigheden; dit zijn noodsituaties.Medische experts die met coronavirus-slachtoffers werken zijn het er unaniem over eens dat de risico’s van besmetting tijdens het gebruik van ghusl of tayammum zeer ernstig zijn. Betrouwbare veilige persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet beschikbaar voor de vrijwilligers die de Ghoesl doen. De experts adviseren ook dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat een van de vrijwilligers is opgeleid om met deze hulpmiddelen om te gaan. Als we zien dat er zelfs hulpverleners zijn die eigenlijk niet perfect beschermd zijn dan kan dit onmogelijk zijn bij degenen die deze wassingen van de overledenen doen. 

Met dit hoge risico in gedachten adviseer ik 1Sheikh Akram An Nadwihet lichaam te begraven zonder ghusl of tayammum omdat, volgens het gevestigde principe van de islamitische wet, een bekende en ernstige schade (hier het risico van verspreiding van de infectie naar de levenden) moet worden vermeden of verwijderd, de voorkeur heeft boven het realiseren van een voordeel (het lichaam van de overledene reinigen).

Natuurlijk moet het djanaazah-gebed worden gedaan, zelfs als de ghusl / tayammum niet is gedaan. Salaat al-djanaazah is een fard-kifaayah. Dit betekent dat als een minimum aantal 22 personenhet heeft gedaan, er geen zonde is voor de rest van de gemeenschap. Maar toch willen veel mensen het begrafenisgebed van hun familie en vrienden bijwonen. We moeten hun gevoelens respecteren en daarom is het voor hen toegestaan om salaat al-gha’ib te doen nadat degenen die de begrafenis mogen bijwonen het gebed hebben gedaan. De Profeet z deed salaat al-gha’ib op Najaashi (opgetekend in Sahih al-Bukhari), en Imam Sjaafi`i, Imam Ahmad en vele andere geleerden hebben dit toegestaan.

 

Onder normale omstandigheden zegt de sunnah van één persoon in één graf te begraven. Maar als het aantal doden hoog wordt zoals in deze dagen vanwege de coronavirus pandemie, kunnen er meer dan één in hetzelfde graf worden begraven. De profeet O begroef er twee of meer dan twee in hetzelfde graf na de slag van Uhud 3opgetekend in Sahih al-Bukhari en andere hadithboeken

Evenzo, als er geen plaats is op een kerkhof dat is gereserveerd voor moslims, kunnen moslims worden begraven op een niet-moslim begraafplaats. Wat mensen in het hiernamaals eert en ten goede komt, is hun geloof en goede daden. Dus zelfs als ze werden begraven op een niet-moslim begraafplaats, zullen ze worden opgewekt naar hun geloof en daden in het gezelschap van de gelovigen. 

 

 

Dit is een gereviseerde versie van de antwoorden verkregen op deze vragen van Sheikh Akram An Nadwi

Peeters F.