Praktijken gerelateerd aan de laatste dagen van Dhul Hijjah

Het wordt aanbevolen om speciale aandacht te schenken aan de dag van ‘Ied al-Fitr en de tien dagen van Dhul-Hijjah door Allah te gedenken en Hem te verheerlijken. Abdullah Ibn Abbaas meldt dat de profeet, vrede zij met hem, zei: “Er zijn geen goede daden die verricht worden op andere dagen die superieur zijn aan de daden die gedaan worden op deze dagen.” De Metgezellen vroegen: “O Boodschapper van Allah, zelfs niet djihaad op de weg van Allah?” Hij zei: “Zelfs niet djihaad, behalve voor de man die met zijn leven en rijkdom het pad van Allah verlaat en met geen van beiden terugkeert.” (al-Bukhaari, al- idayn, b. fadl al amal fie ayyaam al-tashrieq) Abdullah ibn Umar vertelt dat de Boodschapper van Allah, vrede zij met hem, zei: “Er is geen dag meer eervol in Allah’s ogen en geen handelingen die daarin geliefd zijn bij Allah dan die in deze tien dagen. Dus, zeg de tahliel لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله er is geen andere God dan Allah, de takbier اَللهُ أَكْبَر ‘Allah is de grootste, en de tahmied, اَلْحَمْدُ لله alle lof is te danken aan Allah, veel.” (Ahmad, al-Musnad, 5446.) 

De meest authentieke vorm van takbier is verwant aan ‘Umar en ‘Abdullah ibn Mas´oed en is als volgt:

اَللهُ أَكْبَر اَللهُ أَكْبَر لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَاَللهُ أَكْبَر اَللهُ أَكْبَر وَلله الْحَمْد

Er is geen andere God dan Allah. Allah is de grootste, Allah is de grootste. Alle lof behoort aan Allah

Deze takbiers zijn waadjib na elke fard gebed in de moskee. De tijd voor deze takbiers is vanaf de fajr van de dag van ‘Arafah tot de tijd van de’ asr op de dertiende van Dhul-Hijjah. Imam Muhammad vertelt van ‘Alie ibn Abi Taalib dat hij de takbier van de fajr salah van de Dag van’ Arafah naar ‘asr zou maken op de laatste dag van Tasjrieq. Imam Muhammad zegt ook: “Dit is waar we ons aan houden, maar Abu Haniefah hield zich er niet aan; hij volgde eerder de mening van Abdullah ibn Mas´oed die altijd takbier zei vanaf de fajr salah van de Dag van Arafah tot de asr salah van de dag van Nahr (de dag van het offer). Hij zei de takbier nog in ´asr en toen stopte hij ermee ‘ (K. al-athar, 54.)

Dagen dat het vasten verboden is:

Er zijn vijf dagen dat het vasten verboden is:

  1. de dag van ‘Ied al-fitr
  2. de dag van’ Ied al-adha
  3. de drie dagen van tashrieq (11e, 12e en 13e Dhul-Hijjah).

Abu Ubayd zegt: ¨Ik woonde het ´Ied gebed bij met `Umar ibn al-Khattaab; hij begon het gebed voor de khutbah en zei: “De Boodschapper van Allah, vrede zij met hem, verbood het vasten op deze twee dagen: de dag van ‘Ied al-fitr, en de dag van het offer. Wat betreft Ied al-fitr, dat is de dag voor het breken van het vasten. En wat Ied al-adha betreft, dat is de dag waarop je van je offer moet eten. ‘ Abu Hurayrah vertelde dat de Boodschapper van Allah zei: „De dagen van Mina (10e, 11e, 12e en 13e) zijn de dagen van eten en drinken.” (al-Bukhari, k. al-sawm, b. sawm yawm al-fitr; Muslim, k. al-siyaam, b. al-nahy `over sawm yawm al-fitr wa yawm al-adha) Nubayshah al-Hudhaali meldde: Allah’s Boodschapper, vrede zij met hem, zeggende: “De dagen van Tashrieq zijn dagen van eten en drinken.” (Muslim, k. Al-siyaam, b. Tahriem sawm ayyaam al-tashrieq) Ibn Ka’b ibn Malik berichtte op gezag van zijn vader dat de Boodschapper van Allah, vrede zij met hem, hem en Aws ibn Hadathan erop uit stuurde tijdens de dagen van tashrieq om deze aankondiging te doen: “Niemand behalve de gelovige wordt toegelaten tot het paradijs, en de dagen van Mina zijn de dagen die bedoeld zijn om te eten en te drinken.” (Muslim, k. al-siyaam, b. tahriem sawm ayyaam al- Tashrieq)

Sunnah op de dag van ´Ied:

Het is sunnah om ghusl te doen voor ‘Ied gebeden. Al-Fakih ibn Sa`d vertelde dat de Boodschapper van Allah, vrede zij met hem, op vrijdag een bad nam, op de dag van ‘Arafah, en de twee dagen van ´Ied (Ahmad, al-Musnad 16766) Muhammad al-Baqier vertelt dat ´Alie altijd een bad nam op de dag van ´Ied al Fitr en op de dag van ´Ied Al Adha voor dat hij naar het gebed in de moskee vertrok. (Abd al-Razzaaq, al-Musannaf, iii. 309)`Abdullah  ibn ´Umar nam een bad op de dag van ´Ied Al Fitr zoals vermeldt door Imam Maalik in zijn Muwatta en zo zijn er nog meerdere betrouwbare ahadith terug te vinden.

Het wordt aanbevolen om je beste kleding aan te trekken en parfum te gebruiken voor je naar de moskee gaat. Hassan ibn `Ali ibn Abi Taalib zegt:” De Boodschapper van Allah beval ons om de beste kleren te dragen die we konden vinden voor de twee ‘Ieds en om de beste parfum te gebruiken die we konden vinden en om het beste dier te offeren. (al-Hakiem, al-Mustadrak, 256). ‘Alie ibn al-Husayn ibn Abi Taalib vertelt dat de profeet, vrede zij met hem, een mantel zou dragen die speciaal voor hem was ontworpen op elke’ Ied. (al-Bayhaqi, al-Sunan al-kubraa, k. salaat al-idayn, al-zinah li al-´Ied) . Naafi ‘vertelt dat’ Abdullah ibn ‘Umar zijn beste kleren droeg op beide’ Ied ‘. (zelfde bron als voorgaande)

Het wordt aanbevolen voor Ied al-Fitr, om iets te eten voordat je gaat bidden, terwijl voor `Ied al-Adha het eten moet worden uitgesteld totdat je terugkeert van de ‘Ied salah en dan moet je eten van het offer. (al-Kasani, Bada´i al sana´i, ii. 249.) Anas bericht: “De profeet, vrede zij met hem, zou niet naar het feest van het breken van de vasten gaan voordat hij een oneven aantal had gegeten aan dadels.¨ (al-Bukhaari, k. al-`idayn, b. al-akl yawm al-fitr qabla al-khuruj). Buraydah bericht: ¨De profeet ging niet uit op de dag van het verbreken van het vasten, ‘Ied al-Fitr, totdat hij had gegeten, en op de dag van het offer (‘ Ied al-Adha) zou hij niet eten voordat hij was teruggekeerd van salah ” (al-Tirmidhi, k. al-djumu´ah, fie al-akl yawma al-fitr qabla al-khuroej) Sa`ied ibn al-Musayyab zei: “De mensen kregen het bevel om te eten voordat ze naar buiten gingen op de dag van het verbreken van het vasten.” (Maalik, al-Muwatta ’96). Imam Muhammed vertelt op gezag van Abu Haniefah over Ibrahim al-Nakha`i, dat hij op de dag van ‘Ied al-Fitr at voordat hij naar de salah ging, en niet at op de dag van’ Ied al-Adha totdat hij terugkeerde van de salah. Imam Muhammed zegt hierover: “We houden ons eraan, en dit is de mening van Abu Haniefah.” (K. al-athar 54).

Het verdient de voorkeur om via één route naar Salaat al-`Ied te gaan en vervolgens via een andere route naar huis terug te keren. Djaabir bericht: “Op de dagen van‘ Ied zou de profeet verschillende routes nemen. ” (al-Bukhari, k. al-idayn b. man khalafa al tarieq idhaa radja´a yawm al ´Ied) Abu Hurayrah zegt: ¨Toen de profeet naar salaat Al Idayn ging, keerde hij terug via een andere route.¨ (al-Tirmidhi, abwaab al-salah, b. ma dja´a fie khuroej al nabi salla laahu alayhi wa sallam ila l-´ied) Het is een sunnah om de takbiers uit te spreken op weg naar en van de musalla op Ied-dagen.

Mensen moeten elkaar feliciteren op de dagen van Ied. Djubayr ibn Nufayr bericht: “Toen de metgezellen van de profeet elkaar ontmoetten op de dag van ‘Ied, zouden ze tegen elkaar zeggen: تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ / Moge Allah het van ons en jou accepteren.’ Habieb Ibn ´Umar Al Ansaari vertelt van zijn vader: ¨Ik ontmoette Wathiela op de dag van ´Ied en ik zei, تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ ‘Moge Allah het van ons en jou accepteren.¨ Vervolgens zei hij: ‘Ja, moge Allah het van ons accepteren en van jou ’. ” (al-Tabarani zoals geciteerd in Madjma Al Zawaa´id, k. al salah, b. al tahni´ah bi-l ´Ied)

Het offer

Volgens de Hanafi-school moet elke volwassen, verstandige moslim die de nisaab bezit (de som van de rijkdom waarop zakaah verplicht wordt), een offer brengen, namelijk een schaap of geit, of een deel van de zeven delen van een koe of kameel. Terwijl volgens de Maaliki- en Hanbali-scholen de verantwoordelijke voor het huishouden het offer namens het hele huishouden kan brengen. ‘Ataa ibn Yasar berichtte:’ Ik vroeg Abu Ayyoeb al-Ansaari hoe de offers werden gebracht in de tijd van de Boodschapper van Allah. ‘ Hij zei: ‘Een man zou een schaap offeren voor zichzelf en de mensen in zijn huishouden’. ” (Sunan al-Tirmidhi) In veel huishoudens is het echter niet ongebruikelijk dat twee of meer mensen zakaah betalen. De beste en veiligste optie is voor al diegenen die zakaah betalen om hun eigen offer te brengen.

De tijd voor het offer is na het ‘Ied-gebed tot vóór de zonsondergang van de 12e Dhul-hijjah volgens één mening, of tot de 13e Dhul-Hijjah volgens een andere mening. Het wordt sterk aangemoedigd dat degene die van plan is het offer te brengen, zijn haar of nagels niet afknipt, te beginnen met het zien van de halve maan van Dhul-Hijjah totdat het offer is gedaan. De profeet, vrede zij met hem, zei: “Als de tien dagen beginnen en een van jullie van plan is om te offeren, laat hem dan zijn haar of zijn nagels niet knippen.” (Sahih muslim)

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *