Naar aanleiding van de tragische gebeurtenis in Egypte kreeg ik nogmaals de drang om iets duidelijk te maken dat voor de meeste gelovige moslims duidelijk is. Dit is geen geloof dat terreur promoot, dit is geen geloof dat oproept tot het doden van mensen, en ik zeg bewust mensen want dat zijn we allen ongeacht geloof. 

Voor de zoveelste keer draag ik een klein steentje bij om dit issue weer te verduidelijken. Ik vraag aan jullie die het lezen, maak het je eigen, laat het de mensen weten, luister niet naar hun reacties maar blijf gewoon de waarheid en mooiheid van Islam verkondigen, ongeacht wat mensen ervan denken, dat is immers gewoon wat onze profeet ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) als opdracht kreeg van Allah en dat is wat hij deed, dat was zijn pad, dat was zijn leven. 

Er is géén maar dan ook géén enkele rechtvaardiging in dit geloof die het doden van onschuldigen toelaat, ongeacht geloof! De Koran veroordeelt dit in duidelijke woorden. Het is idioot om te denken dat dit nog maar iets te maken heeft met djihaad of wat dan ook. 

 أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفسًا بِغَيرِ نَفسٍ أَو فَسادٍ فِي 

      الأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَميعًا وَمَن أَحياها فَكَأَنَّما أَحيَا النّاسَ جَميعًا

dat voor wie een ziel doodt – niet (als vergelding) voor een ziel of het verderf zaaien op aarde – het is alsof hij alle mensen doodde en dat voor wie iemand laat leven, het is alsof hij alle mensen laat leven. 5:32

We zijn al bijna op het einde van de periode van de openbaringen als de moslims van Medina richting Mekka trekken en bij de plaats van Hudaybiyyah een vredespact willen sluiten met hun eeuwige tegenstanders van Mekka. Zij hebben vanaf het begin van de openbaring de profeet ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him)  het leven moeilijk gemaakt. Beledigingen, valse beschuldigingen, pesterijen, bedreigingen, fysiek kwaad tot moordpogingen toe. Toen de moslims hun situatie in Mekka onhoudbaar was geworden kregen ze hulp van de mensen van Medina en daar ontstond hun eerste echte thuis met als leider de profeet Muhammad ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) 

Ook daar waren ze niet veilig voor hun tegenstanders en zij ondernamen verschillende pogingen om de moslims aan te vallen in Medina en zo een einde te maken aan Islam. Deze mensen zijn dus degenen waarmee onze profeet ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) ging onderhandelen omdat hij in een droom had gezien dat zij vreedzaam terug naar Mekka konden gaan en daar de bedevaart doen bij de Kaabah. Daar aangekomen stuurt de profeet ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) eerst Uthmaan [ra] naar de leiders van Mekka als een ambassadeur. 

Toen Uthmaan langer wegbleef dan verwacht kregen de moslims argwaan en ze dachten dan ook dat de Mekkanen hem hadden omgebracht. Vergeet niet de context, deze Mekkanen waren dus dezelfde die de moslims verschillende keren hadden aangevallen, die de profeet ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) het leven hebben zuur gemaakt vanaf het begin van zijn profeetschap, zij zijn degenen die alle motieven hadden om zoiets te doen. De moslims twijfelen hier dan ook niet aan en zijn het meer dan beu en willen naar Mekka gaan om wraak te nemen. Weet dat de moslims ongewapend waren gekomen omdat ze voor de bedevaart waren afgezakt naar Mekka. Dit hield hen echter niet tegen om Uthmaan [ra] te gaan wreken. 

Uthmaan [ra] kwam echter plots onverwacht terug en zo was er geen reden om eventueel bloed te vergieten. Allah beschrijft dit in de Koran, maar belangrijker is dat Hij ook zegt waarom er geen enkele reden was tot bloedvergieten. 

وَلَولا رِجالٌ مُؤمِنونَ وَنِساءٌ مُؤمِناتٌ لَم تَعلَموهُم أَن تَطَئوهُم فَتُصيبَكُم مِنهُم مَعَرَّةٌ بِغَيرِ عِلمٍ ۖ لِيُدخِلَ اللَّهُ في رَحمَتِهِ مَن يَشاءُ ۚ لَو تَزَيَّلوا لَعَذَّبنَا الَّذينَ كَفَروا مِنهُم عَذابًا أَليمًا

En als er geen gelovige mannen en gelovige vrouwen in Mekka waren geweest, waarvan jullie niet wisten of jullie hen zouden doden, waardoor jullie vanwege hen in moeilijkheden zouden geraken, zonder het te weten. Opdat Allah tot Zijn Barmhartigheid toelaat wie Hij wil. En als zij, (gelovigen en ongelovigen) van elkaar gescheiden waren, dan hadden Wij zeker degenen onder hen die niet geloofden, met een pijnlijke bestraffing bestraft.  48:25

Allah liet hen weten dat de reden waarom zij weerhouden werden van bloedvergieten is dat er in Mekka mogelijk mensen zijn die wel degelijk geloof in hun hart hadden, mensen waarbij het hart aan het openen was, mensen die misschien al in het geheim moslim waren geworden. In een stad waar de eeuwige vijand zat, mensen die afschuwelijke dingen hadden gedaan omwille van het geloof, mensen die vele onschuldige slachtoffers hadden gemaakt in het verleden. Toch komt er een verbod van Allah om hen met rust te laten omdat er mogelijk mensen aanwezig zijn die al moslim waren geworden maar er nog niet mee naar buiten waren gekomen, of mensen die er dicht bij waren, mensen waar het zaadje van geloof reeds in het hart was … 

Met andere woorden, Allah gaf duidelijk een verbod op het doden van onschuldige mensen. Wie weet zouden de moslims bij een wraakactie onschuldige mensen hebben gedood! Er is een duidelijke verwijzing ook naar het feit dat als ze het toch hadden gedaan dat ze zonder twijfel onschuldigen zouden gedood hebben! Let ook op de verwijzing naar “Opdat Allah tot Zijn Barmhartigheid toelaat wie Hij wil” Wij kunnen immers onmogelijk weten wat er zich werkelijk in de harten van de mensen bevindt! Wie heeft het lef om te beslissen voor Allah, Wie heeft het recht om te zeggen wie moet sterven en wie niet!!! 

Iets later kregen ze al een bewijs hiervan. Abu Sufjaan, tot dan een strateeg van de Mekkanen, werd moslim. Indien ze zich niet hadden terug getrokken dan was Abu Sufjaan [ra] waarschijnlijk nooit moslim geworden! De volgende prachtige passage bewijst dat gelovigen en anders gelovigen of niet gelovigen steeds hebben samen geleefd en dat dit ook steeds zo zal zijn. 

En als zij, (gelovigen en ongelovigen) van elkaar gescheiden waren, dan hadden Wij zeker degenen onder hen die niet geloofden, met een pijnlijke bestraffing bestraft.  48:25

Er bestaat dus geen gemeenschap waar iedereen hetzelfde is en denkt! En is dat nu niet precies wat deze terroristen steeds nastreven, wat hen zo frustreert? Wij zijn juist en goed en al de rest is slecht? Nogmaals, bepalen zij dat dan? Stellen zij zich gelijk aan Allah? Spelen zij voor rechter? 

De Koran toont hier weerom dat het aan de mensen vraagt om er diep over na te denken. Moge Allah ons allen leiden en mogen wij een deeltje zijn van degenen die bewust zijn van de ware leer van Islam en liefde en barmhartigheid en vrede gaan verspreiden in de plaats van haat en verderf! 

ggg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *