Module Soerah Al Faatiha

Dra is het zover en gaan we van start met deze module die met de wil van Allah ons een beter begrip en perspectief zal bieden van wat Allah werkelijk aan ons heeft laten weten middels de eerste soerah uit de Koran.

Als we alleen al stilstaan bij het aantal keren dat wij in ons leven deze woorden reciteren, loont het dan niet de moeite om deze woorden echt te grijpen als het ware? Loont het dan niet de moeite om deze woorden in je hart mee te dragen?

Inhoud:

# Introductie

 • Aandacht voor de enorme status van de soerah
 • De verschillende Namen en waarom
 • Concept soerah en aajah (ware betekenis en eigenschappen)
 • Isti´aadha
 • Basmallah
 • Hadith Qudsi

# Iedere aajah

 • Na de introductie wordt stilgestaan bij 1 aajah per les
 • Ieder woord wordt verduidelijkt

# Eindconclusie met opmerkelijk thema wordt besproken

Doelstelling:

 • Juist begrip van de woorden aan de hand van duidelijke voorbeelden gericht op de huidige moslims met hun eigen problematiek zodat men de Boodschap van Allah gemakkelijker kan vatten en omzetten in haar/zijn eigen leven
 • Terugkeer naar de basis. Wij moslims zijn in deze digitale tijden met veel zaken bezig waar we beter nog niet mee moeten bezig zijn. Dit komt door het gemak waarmee men in deze tijd informatie kan vinden. Maar hoevelen onder ons skippen niet vlug de basis van alles, het Boek van Allah.
 • Men zal inzicht krijgen in het unieke van de Arabische taal en beseffen dat Allah´s woorden uniek zijn en veel meer uitleg nodig hebben dan een vertaling weergeeft.
 • Inzicht in de stijl van de Koran. We geven niet alleen een diepere betekenis aan het woord maar staan ook stil bij het feit waarom Allah precies een bepaald woord gebruikt en niet een ander. Op deze manier leert men werkelijk meer houden van de Koran en Allah omdat men de uiterste preciesie van de Koran leert kennen.
 • Een confrontatie met jezelf aangaan. Omdat de soerah zo allesomvattend is leert men eigenlijk de hele kern van de Boodschap van Islam. Het is dan ook de bedoeling dat ieder voor zich kan uitmaken waar zij/hij staat in het belijden van het geloof.

Voor wie?

De module lijkt zeer diep te gaan en dit doet ze bij momenten ook. De module is echter zo opgesteld dat ze heel toegankelijk blijft voor:

 • Iedere oprechte gelovige die zichzelf wilt reinigen van tekortkomingen en wilt leren om dichter bij zijn Heer te komen
 • Iedere nieuwe moslim! Niets beter dan zo snel mogelijk deze soerah te leren kennen!
 • Niet moslims met interesse voor Islam omdat de soerah perfect weergeeft waar het om draait in Islam.

Voorkennis:

Er is geen bepaalde voorkennis vereist. De module is zo opgesteld dat het toegankelijk is voor een breed publiek. Men heeft geen kennis van het Arabisch nodig ondanks het feit dat dit uiteraard wel frequent aanwezig zal zijn in de lessen maar slechts om de ware boodschap beter te begrijpen.

Benodigdheden:

 • Pen en papier
 • PDF´s worden aangeboden via de vereniging te verkrijgen
 • Een glimlach en een goed humeur

Extra:

 • Degene die haar/zijn recitatie van Al Faatiha wilt verbeteren of aanleren zal enkele keren terecht kunnen bij een gekwalificeerd iemand die de knepen van het vak onder de knie heeft en je zal helpen bij het correct reciteren van deze soerah. Deze mogelijkheid is gratis aangeboden door de vereniging als extra aanvulling op de module.

 

Voor meer info over tijdstip, plaats, en andere, zie de trailer of contacteer:

Cools Pascale of Cools Veronique: 

+32471180242 / 4newmoslims.be@gmail.com

Cools Mario:

0486 30 03 17

Bezoek ook onze website die allerlei eigen geschreven artikelen bevat in vele verschillende branches van het geloof en die tevens ook een fiqh categorie kent waarbij op geregelde basis een aantal zeer gespecifieerde artikelen zullen verschijnen die een hulp zullen zijn bij gekende vraagstukken in de moslimgemeenschap zoals het betalen van zakaat en dergelijke. Hierbij zullen de opnies worden weergegeven van de 4 meest gekende islamitische wetscholen en eventueel aangevuld met opnies van gekende geleerden, zodat iedereen zijn gading er kan vinden zonder een standpunt in te nemen welke opinie het best is.

https://4newmoslims.be/

De module is samengesteld en gecontroleerd door bekwame mensen die de nodige kwalificaties hebben in Islamitische studies en de Arabische taal waarbij zij gebruik hebben gemaakt van verscheidene werken die anders niet toegankelijk zijn voor de gemiddelde moslim. 

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.