Liefste Bobo

Ter ere en nagedachtenis van Rene´, deze mijmeringen …

 

Allah Z zegt in de Koran:

O jullie die geloven, vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.

 

Vanaf deze aajah krijgen we een verandering naar degenen waar de boodschap aan gericht is, namelijk de gelovigen, de moslims. De aajah is in Soerah Alie Imraan die zoals we weten grotendeels gewijd is aan ´de mensen van het Boek´, de christenen. Ook in de vorige Soerah, Al Baqarah zien we een gelijkaardige switch. Daar is een groot deel gericht aan Banie Israa´iel en krijgen we ook de verandering naar de moslims. 

In Soerah Al Baqarah duidt Allah ons dan aan als de nieuwe ummah en nu in deze aajah wordt er weer gewezen op de moslims als ummah, alleen is er een verschil in de verschillende aspecten waarover deze ummah wordt aangesproken. De manier waarop Allah ons aanspreekt is dat Hij een belangrijk fundament van het geloof verduidelijkt in de vorige soerah en dat Hij Z daarop verder bouwt in de volgende Soerah. Wat we hier dus te horen krijgen is niet meer dan het uitbouwen van kennis die we al eerder hadden meegekregen in de vorige Soerah. 

اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ : (ittaqullaaha haqqa  tuqaatih)

Taqwah is waarschijnlijk een der meest gehoorde en gekende begrippen in Islam en in de Koran. Alles draait immers rond dat ene woord, ´taqwah´. De kwaliteiten van taqwah worden meer dan 200 keer vernoemd in het Boek van Allah Z. Moslim worden is een ding, maar dat is slechts het begin van de reis. Je wordt moslim om ergens te beginnen maar Allah wilt dat je verder evolueert en dat je groeit en vooruit gaat. Hij doet dat door in de Koran ons geregeld te wijzen op een aantal lessen die de bedoeling hebben om ons te leiden naar taqwah! Vandaar dat we de woorden, ´la´allahum en la´allakum´ geregeld tegen komen in de Koran. Ruw vertaald lezen we dan, ´zodat zij … ´. Dus we lezen de les en dan volgen deze woorden. De les wordt dus alleen gegeven om uiteindelijk tot een resultaat te komen. Welk resultaat? Taqwah! 

Deze aajah is waarschijnlijk de meest krachtige aajah over taqwah en wel om de simpele reden van de woorden die er vlak achter komen, ´haqqa tuqaatih´. Het woord op zich heeft als basiswoord: WIQAAJAH gevormd met de letters: و ـ ق ـ ي 

In vertalingen is het woord meestal vertaald als ´angst voor Allah of vrees Allah´. De muttaqien, degenen die de eigenschappen hebben van taqwah, wordt dan ook meestal vertaald als ´degenen die God vrezen´. De basisbetekenis van het woord is echter ´bescherming´! Zo wordt de beste voorbereiding voor de hadj, taqwah genoemd. Men dient zich immers te beschermen op deze reis tegen allerlei zaken die kunnen mislopen. Wanneer we in deze aajah ´ittaqullaah´ zeggen dan hebben we het over het beschermen van onszelf. De vraag is dus, voor wat of wie of moet ik mij beschermen? 

In de overgrote meerderheid waarin taqwah wordt gebruikt zal de betekenis van het beschermen verwijzen naar beschermen tegenover Allah. Heel simpel uitgelegd kunnen we stellen dat de enige manier om beschermd te zijn tegenover Allah is net door vast te houden aan Allah als de ultieme bescherming! Bescherming zoekt men gewoonlijk omdat er iets is van gevaar is. Binnen deze context moeten we het als volgt begrijpen: ´We dienen ons te beschermen tegen het teleurstellen van Degene die ons alles geeft en heeft gegeven!´ Vandaar dat we de betekenis krijgen van ´bewustzijn van God.´ 

Eigenlijk lezen we in deze aajah: ´O jullie die de reis begonnen zijn, die de nodige stappen naar Allah, naar Mij Z hebben gedaan, bescherm jullie zelf nu tegen het gevaar om terug verder van Mij Z verwijderd te geraken! 

Het woord taqwah heeft daarom ook niets te maken met Islam op zich. Islam is immers de buitenkant, ik huw islamitisch, ik doe mijn gebeden, ik doe mijn wassing, ik verdien mijn geld halal, ik eet halal, ik geef mijn kinderen Islam mee, … dit zijn zaken aan de buitenkant. Taqwah is een staat waarin men zich bevindt, het is een emotie, het is verstand, bewustzijn, alertheid, … De buitenkant kan dan ook volledig normaal lijken, islamitisch lijken terwijl er totaal geen taqwah aanwezig is! Taqwah is de eerste stap, het is een bewustheid creëren van Allah in ons hart! Voor Allah ons instructies geeft over allerlei goede daden en aanbidding is het eerste dat Hij vernoemd, taqwah! Taqwah is bewust zijn van de voortdurende aanwezigheid van een autoriteit, Allah! Z 

Hoe?
  • Zorg ervoor dat je in een omgeving bent waarbij taqwah niet in gevaar komt
  • Zorg ervoor dat je omgeven bent met mensen die jouw taqwah niet in gevaar brengen
  • Zorg ervoor dat je hart rein blijft overdag, wat zie je, wat hoor je, wat doe je, …
  • Zorg ervoor dat je bezig bent met jezelf en niet over anderen
Haqqa tuqaatih:

Nu krijgen we echter de woorden die zijn toegevoegd aan het begrip van taqwah en jezelf beschermen. Dit is de kers op de taart als het ware! De metgezellen h waren bevreesd toen ze deze woorden hoorden! Haqqa tuqaatihi toegevoegd aan onze vorige betekenis geeft eigenlijk in simpele taal het volgende:

Wees bewust van de constante aanwezigheid van Allah en bescherm jezelf tegen het verwijderd geraken van Allah op een manier die Hij Z waard is! 

Hoe kunnen wij echter Allah tevreden stellen op een manier die Hij Z waard is? Kan iemand dat? Neen, dit is voor ieder van ons zo goed als onmogelijk! Maar is dat wat Allah vraagt van ons? Neen, Allah vraagt ons om ons uiterste best te doen, zo goed mogelijk iets te doen, dan zitten we op de goede golflengte, dan streef je naar de tevredenheid van Allah Z en doe je het op een manier die Hem Z waard is! Weet dat dit echter voor ieder individu anders is, maar het draait erom om het te doen, de intentie te hebben en om te zetten in daden. De Koran zegt:

En dat de mens slechts dat krijgt waarnaar hij gestreefd heeft (53:39)

Op het einde van de dag hebben wij als mensen niets dat waarde heeft, niet ons geld, noch onze bezittingen, noch onze familie, wat blijft zijn onze daden, wat hebben wij gedaan? Taqwah is dus een inspanning, een inspanning, zo goed als je kan. Daar schuilt echter het gevaar! Mensen zich maken zich immers te gemakkelijk zichzelf wijs dat ze alles gedaan hebben wat ze konden. Mensen leren zichzelf  immers vanaf jonge leeftijd zichzelf te beliegen. Mensen nestelen zich graag in hun eigen comfortzone en komen daar niet meer uit. Dit is dan een voorbeeld van een zogenaamde inspanning die Allah echter niet waard is! Weet dat iedere verbetering die je wilt in je leven gepaard gaat met inspanningen en moeilijkheden maar je weet waar je naar toe wilt en je weet dat het de moeite zal zijn! We kunnen dus onmogelijk Allah beschuldigen van het moeilijk maken van verbeteringen in ons leven! Als ik een gezonder leven wil zal ik door bepaalde moeilijkheden moeten zoals een ongezonde levensstijl afzweren, als ik een bepaalde promotie wil in mijn carrière zal ik misschien extra inspanningen en opleidingen moeten volgen en zo zijn er talloze voorbeelden. Dat betekent dat je uit je comfort zone zal moeten treden! 

Voor alles in het leven waarbij er een verwachting is van een mens tegenover een andere mens zijn er mogelijke gevolgen indien je de verwachting negeert. Je zal naar school moeten, je zal er testen moeten afleggen, je zal je moeten verantwoorden voor een rechter bij een bekeuring, je zal belasting moeten betalen voor je wagen en andere zaken … Ken jij iemand die gewoon zegt, ´Ik kan dit niet, ik begin er dus niet aan.´ Feit is dat de mens andere autoriteit veel makkelijker aanvaardt dan de autoriteit van Allah Z

Ook dit is een voorbeeld van een gebrek aan taqwah en eigenlijk zelfs een gebrek aan liefde voor Allah Z ! Sommige mensen doen alles voor andere mensen omwille van liefde voor die persoon. Dat gevoel zouden we moeten hebben tegenover Allah Z, het gevoel dat we weten dat Allah blij zal zijn met onze inspanningen! 

وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ (wa laa tamoe tunna illaa wa antum muslimoen)

Ook dit zijn hevige woorden! We zullen ze weer zo simpel mogelijk vertalen zonder de essentie te missen:

Durf het niet, durf het niet om te sterven anders dan een moslim! 

Waarom de herhaling? Meestal lezen we deze niet in een vertaling. Dit is omwille van de dubbele ن (noen – n) in het woord ´tamoe tunna´ de dubbele letter ´n´ is een ´noen thaqiela´ wat de nadruk verdubbelt! Je moet extra aandacht hebben daar! Het volgende dat meestal vertaald wordt is, ´behalve als een moslim´. Ook hier moeten we even bij stilstaan, want wat is een moslim? De meeste denken immers, als ik sterf dan mag het niet als een christen zijn of als een jood of als een atheïst, … Als ik maar sterf als een moslim …

In de Koran is Islam echter geen label! Het is niet de naam van een bepaalde groep van mensen. Islam is een staat van zijn! Moslim zijn betekent slechts dat men zich heeft overgegeven aan Islam! Moslims sterven iedere dag, iedere minuut, wereldwijd! Het draait erom om niet te sterven in een toestand waarin je claimt een volger te zijn van Islam. Het gaat hem niet om het wettelijke hier! De moslim die 5 gebeden per dag heeft gedaan en sterft en de moslim die bijna niet gebeden heeft, beide zullen islamitisch begraven worden en beide stierven zij als moslim … Wanneer de erfenis zal verdeeld worden zal ze volgens de wetten verdeeld worden en niet naar het niveau van aanbidding van iemand! 

De aajah hier gaat dus over in een staat zijn van overgave, ware overgave! De aajah gaat over wat in de binnenkant aanwezig was, weet je nog wel? Waar bevindt taqwah zich? Daarom kunnen we nu terugkijken op onze tips om taqwah te verkrijgen. Constant in een staat zijn van bewustzijn van de aanwezigheid van Allah! Want wanneer de dood komt, dan dienen we in die staat te zijn van overgave! Daarom is de laatste moment zo belangrijk, in welke toestand ben jij als de engel des dood onze ziel komt nemen! 

De laatste es die we dus uit deze aajah halen is de volgende:

Wees niet alleen constant in een staat van de aanwezigheid van Allah maar wees ook constant in een staat van jou mortaliteit! 

Denk eraan dat iedere dag mogelijk jou laatste is! Wordt wakker en dank Allah dat je weer een kans hebt om in die staat van taqwah te zijn of te komen. Om nu even terug te gaan naar de context van de aajah. De switch die gebeurde weet je nog? Het ging over de mensen van het Boek, de christenen. Zij waren moslims, maar als je hun geloof zou bekijken als een boom, dan zat hun probleem niet in de takken van de boom, noch in het fruit dat eraan hing, noch in de stam … Hun probleem zat in de wortels, in hetgeen de boom heeft laten groeien, het zaadje en wat daaruit is voortgekomen! Het begin, de eerste stap, weet je nog? Zij verloren hun taqwah! 

Allah leert ons een onwaarschijnlijke les! Wanneer moslims taqwah verliezen is het enige dat blijft, een lege doos van religie en de mogelijkheid om Allah verschrikkelijk onrecht aan te doen! Deze moslims kunnen mogelijk erger zijn dan niet moslims … Mensen die uitwendig er religieus uitzien kunnen eigenlijk zo de meest onmenselijke mensen worden op aarde! Denk nu goed na over vele zaken die we zelf hebben ervaren … Dit zijn die momenten waar je bij jezelf denkt: ¨Jij bent toch een moslim? Hoe kan je zoiets doen? Hoe kan je zoiets zeggen?¨ 

Laten we daarom het beste maken uit dit spijtige overlijden van Bobo en onszelf een spiegel voorhouden! Moge Bobo behoren tot degene die taqwah had en gestorven zijn in een staat van taqwah en overgave aan Allah. Bobo, ik zal je missen, hopelijk zien we elkaar terug in het Paradijs! Mijn medeleven aan de hele familie en iedereen die hem lief had en kende. 

 

 

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *