Liefde was zijn pad

Uit het leven van de profeet Muhammad [saw] vallen talloze lessen te leren. Een mooie les voor ons bekeerlingen is de manier waarop hij omging met zijn familie die geen moslim waren. Helaas gebeurt het geregeld dat de nieuwe moslim zich plots beter gaat voelen dan de niet moslim en zich arrogant en zelfs vijandig tegenover hen gaat gedragen. Zelfs ten op zichte van hun eigen familie, hun eigen ouders, nemen ze vaak een een houding aan van wij tegen hen. Bepaalde moslims prediken zelfs vijandigheid tegenover niet moslims en maken anderen en zichzelf wijs dat dit zo hoort in islam.

Uiteraard is er geen enkel motief, laat staan een bewijs dat deze redenering klopt. Laten we maar eens kijken naar onze profeet [saw]. Ten eerste is het de meest normale zaak dat men positief staat tegenover mensen die goed zijn tegenover jou, dit is gewoon menselijk en staat los van elke religie.

Allah zegt in de Koran:

Screenshot 2015-07-28 at 20.35.55

Jij kan degene van wie je houdt niet leiden, maar Allah leidt wie Hij wil. En Hij kent hen die geleid worden het best. [note]28:56[/note]

Deze befaamde aajah is geopenbaard naar aanleiding van het overlijden van Aboe Taalib, de geliefde oom van onze profeet [saw]. Hij stierf als niet moslim en de profeet [saw] was kapot van pijn en verdriet toen hij stierf. De metgezellen getuigden dat als ze de profeet [saw] daarna zagen buiten komen uit het huis van Aboe Taalib, dat ze hem nog nooit zo hadden gezien.

Allah gebruikt het woord ‘ahbabta’ wat komt van ‘hubb’, ware echte liefde. Dit is een bewijs dat onze profeet [saw] echt liefde had voor zijn oom, een veel goden aanbidder per definitie. Er is daarom geen enkele grondslag in islam om niet moslims te haten. Zelfs al aanbidden zij zaken die in tegenstelling zijn met ons geloof. Hun ongeloof accepteer je niet maar je blijft ten alle tijde het grootste respect behouden voor je ouders en familie.

Moge Allah ons leiden naar een goed en waardig gedrag naar het voorbeeld van onze profeet [saw] en de geliefden van bekeerlingen die nog geen moslim zijn leiden naar de waarheid.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.