Ben je ooit verliefd geworden op iemand van het andere geslacht? Voelde je je vrij om andere mensen op de hoogte te stellen van je gevoelens of moest je plotseling worstelen om het geheim te houden?

Hoe reageerden uw naaste familieleden of vrienden toen ze het te weten kwamen?

Verliefd worden is niet altijd een prettige ervaring. Liefde, vooral voor het andere geslacht, wordt door traditionele sociale zeden vaak als slecht of gevaarlijk beschouwd.

Ouders en oudere familieleden krimpen ongemakkelijk bij het horen van het woord. Ze proberen het te verwerpen, of bedreigen hun tieners met zware straffen als ze er zelfs over nadenken. Dientengevolge leeft de maatschappij in eeuwige ontkenning en leeft in de illusie dat dergelijke ‘verboden’ liefde niet bestaat en nooit in de hoofden van hun jongeren zal binnendringen.

Het feit dat liefde sterk gestigmatiseerd is, maakt het moeilijk of bijna onmogelijk voor jongeren om toe te geven dat ze het hebben ervaren, laat staan ​​om hun liefde te uiten. Ze onderdrukken het constant om spanning en afkeuring door de samenleving te voorkomen.

Ook de moslimmaatschappij wordt niet gespaard van dit fenomeen. De term ‘liefde’ lijkt te zijn afgewisseld met immoraliteit, onfatsoenlijkheid, ongeoorloofde seksuele gedragingen en schande. Sommige mensen gaan tot het uiterste door iemand hard te bekritiseren die het probleem openlijk aan de orde stelt en zo de jonge generatie stereotiep maakt zonder eerst hun omstandigheden te proberen te begrijpen.

Wat is liefde?

Liefde op zich is onschuldig. Een gewoon woordenboek definieert het als ‘een intens gevoel van diepe genegenheid / warmte / voorliefde / gehechtheid’.

Op zichzelf veroorzaakt liefde geen schade, het is eerder een positieve houding. Het probleem begint echter wanneer de betekenis van liefde wordt vervormd of besmet door vreemde elementen. Vraag een gewone jongere om liefde te definiëren en je zult merken dat hun perceptie totaal misleid is.

Films, liedjes en de media van vandaag hebben helaas het idee van liefde gekaapt. Ze hebben de jonge generatie misleid door hen te laten geloven dat liefde draait om vrije vermenging tussen mannen en vrouwen, chemie, avonturen, romantiek, voorhuwelijkse seks en andere oppervlakkige gelegenheden. Deze filosofie is zo diep geworteld dat zonder al deze, ware en echte liefde niet mogelijk lijkt te zijn.

Waar de samenleving en jongeren zich niet bewust van zijn, is het verschil tussen pure liefde en lust (verlangens). Hollywood-films en liedjes hebben de grens tussen de twee enigszins met succes gewist en veroorzaakten zo verwarring in de jonge generatie van vandaag.

Jongeren van tegenwoordig zijn geïndoctrineerd met de vergelijking ‘liefde = lust’

Ze zien lust niet langer als een tijdelijk verlangen en liefde als een verplichting, eerder zien ze liefde als onmiddellijke zelfbevrediging met alle korte momenten van opwinding. Daarom vragen ze zichzelf:

hoe kan liefde zonder seksuele opwinding vonken?

 

Pure liefde

Islam zuivert liefde door zachtjes de harten van de mensen aan te spreken. In islam is liefde tussen mensen goed, niet slecht. Liefde tussen een man en een vrouw wordt niet summier beschouwd als zondig en veroordeeld. In feite zijn er ontelbare ajaat en ahadieth die zeggen dat er liefde en mededogen moet zijn tussen moslims, mannen of vrouwen. De aard van deze liefde is echter uitgebreider en nobeler.

Liefde in islam is primair gebaseerd op geloof. Dit is althans het ideaal. Hierbij geef ik meteen mee dat het ideaal in werkelijkheid weinig gevolg kent. Maar daarom veroordelen we ook niet anderen. Weet immers dat wat niet is, steeds nog komen kan!  Fysieke schoonheid, rijkdom, of intelligentie spelen in het ideaalbeeld een secundaire rol bij het dicteren van liefde. Wanneer het fundament geloof en liefde voor Allah is, wordt dat ‘intense gevoel van diepe genegenheid’ uniek, men heeft immers alleen lief voor het welzijn van de geliefde. Hij of zij verwacht in ruil daarvoor niets of wenst geen andere belangen. Dit is het ultieme kenmerk van ware liefde. 

Na het begrip liefde vanuit het islamitische perspectief te hebben begrepen, kan men gerust zeggen dat elke liefde die kan bestaan ​​tussen een man en een vrouw, niet altijd verboden is. Dit soort liefde kan al dan niet leiden tot een huwelijk. Omdat liefde een zaak van het hart is en het hart alleen in de handen van Allah ligt, zal een persoon niet worden bestraft voor het liefhebben.

Liefhebben is eigenlijk gewoon menselijk. Het zijn zijn of haar acties en hoe hij / zij omgaat met deze gevoelens. Islam met al zijn genade en mededogen heeft in deze kwestie richtlijnen opgesteld om het welzijn van mensen te beschermen. De voorschriften in de Koran en ahadieth zijn meestal preventief van aard. De koran zegt ‘benader geen zina (overspel of ongeoorloofde seksuele gedragingen)’ in plaats van ‘pleeg geen overspel’. Dit komt omdat voor elke calamiteit of elk probleem dat zich voordoet, er vooraf tekenen en symptomen zijn.

Liefde is niet verboden in islam

Liefde voor het andere geslacht wordt nergens in de koran genoemd als zondig of strafbaar. De heilige ajaat veroordelen in plaats daarvan de acties die plaatsvinden als gevolg van een oncontroleerbaar verlangen. De sleutel is daarom niet om liefde af te schaffen of dit gevoel te mijden, maar om het verstandig te beheren en in de juiste richting te kanaliseren.

Een mooi aspect van de islamitische leer is dat elke innerlijke strijd (mudjaahadah an-nafs) wordt beschouwd als een vorm van djihaad (streven naar goede doelen). Het is een van de hoogste daden en Allah heeft enorme beloningen beloofd voor degenen die succesvol zijn in het bestrijden van hun verlangens.

Deze notie van weerstand wijst er duidelijk op dat de mens zwak en vatbaar voor verleidingen is, ondanks zijn inspanningen om oprecht te blijven, soms niet kan vermijden om aan zondige daden te denken of deze te willen plegen. Dit is niet omdat ze slecht of verachtelijk zijn. Het is omdat ze mensen zijn.

Het huwelijk is het heiligdom

God erkent deze tekortkoming en verklaart deze verborgen zwakte niet als een zonde, maar moedigt mensen eerder aan om ertegen te vechten. Hij leert ons het echte concept van liefde en biedt de juiste kanalen om hun liefde voor het andere geslacht tot uitdrukking te brengen en te realiseren.

Het huwelijksinstituut zoals gesanctioneerd door God zendt een duidelijke boodschap aan de mens dat liefde een levenslange verbintenis is, geen middel om tijdelijke verlangens te bevredigen.

De regels van de Koran, zoals het verlagen van de blik, het naleven van een fatsoenlijke klederdracht, het vermijden van ‘onnodige’ vermenging tussen mannen en vrouwen en het spreken op een eervolle manier zijn allemaal vastgelegd om de definitie van ‘liefde’ zuiver en niet-verontreinigd te houden en de kuisheid van mensen vooral jongeren na te streven.

De moslimmaatschappij draagt ​​nu de last om de jonge generatie te moeten onderwijzen in hun streven naar liefde. Een oogje dichtknijpen om te doen alsof de ‘verboden’ vorm van liefde niet bestaat, of het onderdrukken van jongeren om zich te uiten kan niet helpen.

Deze levendige, energieke groep moet goed worden opgevoed en worden bijgebracht dat het juiste begrip van liefde gebaseerd op geloof in God. Als dit wordt begrepen, worden alle andere problemen secundair. De jongeren moeten ook worden uitgerust met essentiële levensvaardigheden, zodat ze dit gevoel in de juiste richting kunnen sturen en op de juiste manier met het andere geslacht kunnen communiceren.

Conclusie

Voel je niet slecht als je liefhebt, want liefhebben is menselijk. Als je het pure concept van liefde begrijpt, kan het een positieve ervaring voor je zijn in plaats van dat ongemakkelijke gevoel van verwarring, schuld en verdriet. Stel dat gevoel niet in vraag, maar wees voorzichtig met een verwrongen idee dat je misschien hebt over liefde.

Wees eerlijk tegen jezelf als verleidingen beginnen en herinner je eraan dat vechten tegen wereldse verlokkingen een lovenswaardige daad is. Beheers je liefdesrelatie met het andere geslacht en laat je niet beheersen door je basale verlangen voor het huwelijk. Als je oprecht bent om de waarheid te zoeken, zal God je de weg wijzen!