Levenswijsheden

Zoals iedereen weet, is het leven een test en brengt het vele moeilijkheden met zich mee. De ware gelovige heeft hierbij geen passieve houding. Hij spiegelt zich aan de profeten en de vromen die gekend stonden om hun oprechtheid, doorzettingsvermogen en geduld. Allen lieten zich leiden door de Goddelijke boodschap waarbij drie zaken centraal stonden in hun leven.

1. Een sterk geloof in de voorbeschikking

De moslim is ervan overtuigd dat een situatie enkel plaatsvond omdat Allah, de Verhevene het zo wilde. Hij is de enige die de volledige heerschappij heeft overzaken.

 “Indien Allah jou met tegenspoed treft, dan kan niemand deze wegnemen behalve Hij, en indien Hij jou met het goede treft; Hij is Almachtig over alle dingen.”   [note]Koran 6:17.[/note]

De profeet Mohammed, vrede zij met hem zei: “Weet dat als heel de gemeenschap zou samenkomen om jou van enig voordeel te zijn dan zullen zij daar niet in slagen, behalve als Allah dit voor jou heeft voorgeschreven. En als zij samenkomen om jou te benadelen met iets dan zouden zij dit niet kunnen, behalve als Allah dit voor jou heeft voorgeschreven. De pennen werden reeds opgeheven en de geschriften zijn opgedroogd.”  [note]Tirmidhi[/note]

2. Een goede voorbereiding

Ondanks hun geloof in de voorbeschikking waren deze mensen goed voorbereid en ondernamen zij de nodige stappen. Het enkel laten leiden door emoties en impulsiviteit behoorde niet tot hun gedrag. De gelovige doet wat nodig is en vertrouwt vervolgens op Allah. Hij handelt steeds met een heldere geest volgens de islamitische voorschriften. Een man vroeg aan de profeet, vrede zij met hem of hij zijn kameel moest vastbinden of loslaten en enkel vertrouwen op Allah. De profeet zei hierop: “Bindt haar vast en vertrouw op Allah.” [note]Tirmidhi[/note]

3. Een harde inzet

Na het voorbereiden en plannen wordt er een serieuze inspanning verwacht. Een Arabisch spreekwoord luidt: “man djadda wadjad.” Vrij vertaald betekent dit: Wie hard zijn best doet, zal zijn doel bereiken. Wanneer men heeft bereikt wat men wou, blijft een ijverige inzet nodig om de gunst te behouden.

“..Voorwaar, Allah verandert de (goede) toestand van een volk niet, totdat zij hun eigen toestand veranderen..”  [note]Koran 13.11[/note]

Wanneer een persoon op deze wijze handelt, zal hij als moslim sterker staan in dit leven. Hij treedt namelijk in de voetsporen van de profeten en degenen die de tevredenheid van Allah verkregen. Het volgen van hen leidt tot succes in dit wereldse leven en het hiernamaals.

“En degenen die omwille van Ons streven, die zullen Wij zeker leiding schenken op Onze wegen. En voorwaar, Allah is zeker met de weldoeners.” [note]Koran 29:69[/note]

Geïnspireerd op het werk van de Indonesische geleerde Buya Hamka raḍyAllāhu 'anha (may Allāh be pleased with her)

Abdelmalik Simon

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *