Let’s move a mountain!

Let’s move a mountain!

We beginnen altijd met het prijzen van onze Heer, de Verhevene en de Allerhoogste en erkennen dat al-hamd twee zaken zijn, alle lof en dank is aan onze Heer, de Verhevene en de Allerhoogste. Hij is Degene die tegelijkertijd alle lof verdient vanwege alles wat Hij schenkt, niet alleen menselijke wezens maar heel de schepping, en Hij is de Ene, Verhevene en Meest Verhevene, die geprezen wordt voor elke gave die we ervaren.

Dat we onze sjukr (dankbaarheid) en onze hamd (lof) laten zien aan onze Heer, in de grootste zegening van alle zegeningen, namelijk de zegen van “laa ilaaha illa Allah. Muhammed rasoel Allah. “De zegening van verbonden te zijn met de beste van de schepping, het zegel van de profeten, sayyidina Muhammed, zegeningen en vrede zij met hem en zijn familie en metgezellen.

Dit is een zegen die zo groot is, het maakt niet uit hoeveel we die zegening hier in deze wereld leren kennen en waarderen, we zullen het pas echt gaan waarderen op de Dag des Oordeels. Voor iedereen die onwetend is over wie Muhammed in deze wereld is, zal iedereen leren kennen wie Muhammed in de volgende wereld is.

En we weten dat onze Profeet, zegeningen en vrede zij met hem, zich zal prosterneren aan De Troon en dan zal tot hem worden gezegd: “Vraag en u zult worden gegeven. Neem voorbede en u zult voorbede worden verleend. “En dan zal onze Profeet, zegeningen en vrede zij met hem, voorbede doen voor mensen. Maar deze Dag des Oordeels is een dag die niet gemakkelijk is. Het is een dag die subjectief wordt ervaren, wat betekent dat ieder mens de Dag des Oordeels zal ervaren op basis van hun mate van geloof en hun daden die ze hebben gedaan.

Het allerbeste van alle mogelijkheden is dat het de tijd zal zijn om enkele rakaat te maken. Een paar minuten. maar de ergste van de mogelijkheden is dat het zal zijn als vijftigduizend jaar – van twee lichtcycli van gebed tot vijftigduizend jaar. En er zullen mensen zijn die ergens tussenin staan.

De grootste gift is geloof
Daarom is het grootste geschenk dat we als gelovigen hebben gekregen de gave van het geloof, wat betekent dat we een leven met een doel kunnen leven. Dit is ook een van de grootste geschenken die we kunnen geven aan de moderne wereld waarin we leven. In een dag en een tijd waarin je merkt dat mensen steeds verder van het geloof af bewegen, en dat de toestand die resulteert vaak een staat van opwinding en paniek is, omdat Iemaan verwant is met Aman. Iemaan heeft te maken met veiligheid.

Wie geen Iemaan heeft zal nooit een gevoel van veiligheid voelen! Het is die veiligheid die je herkent aan het feit dat je een Rabb hebt. En onze Rabb is Rabb al-‘aalamien. Hij is de Heer en de betekenis van Rabb is dat hij de gever is van tarbiya. Met andere woorden, dat Hij iets vanaf het begin neemt en dat Hij dat ondersteunt en Hij laat het groeien en bloeien totdat het zijn doel heeft bereikt.

De ‘aalamien is alles dat Allah de Verhevene heeft geschapen. In het bijzonder wordt meestal verwezen naar de engelen en de mensheid en de djinn-soort. Het heeft echter ook betrekking op alles wat Allah de allerhoogste heeft geschapen. Alles wat we weten en alles wat we niet weten. Er is een groot percentage van de schepping van Allah de Verhevene dat we nooit zullen leren kennen, omdat je het niet door een microscoop of een telescoop kunt zien.

En wat zegt onze Heer over de Koersi ? Deze omvat alles wat in de hemelen en op aarde is, Subhanallah!

Als je alleen kijkt naar de aardse hemel en je kijkt naar alle verbazingwekkende dingen die we hebben ontdekt en de ongelooflijke intergalactische afstanden van de bekende wereld, die wereld die we kunnen zien en observeren of die we kunnen bepalen door een wiskundige berekening , het is enorm!

Maar je beeldt je dan in hoe het zou zijn zoals de andere werelden die Allah de Verhevene heeft geschapen. De andere dimensies, de zeven hemelen bijvoorbeeld, over wat voor soort afstanden spreken we hier? We kunnen ze alleen als een concept begrijpen. We kunnen ze in werkelijkheid niet begrijpen. Als dat van toepassing is op dingen zelfs in de aardse hemel zijn, hoe zit het dan met de andere dingen die onze Heer heeft geschapen?

Kijk met beide ogen
Wat is de betekenis die we aan het voorgaande ontlenen met betrekking tot ons Iemaan? Dat wij een bron van veiligheid vinden in dat, omdat de Rabb Degene is die gaat zorgen voor wat Hij heeft geschapen en wat Hij tot werkelijkheid bracht. Daarom moeten we ons er altijd aan herinneren dat de geschiedenis in goede handen is. Onze Heer is de Heer van de geschiedenis en de Ummah van onze Profeet, zegeningen en vrede zij met hem, is een marhuma van de Ummah. Er zijn veel dingen van deze Dien die je niet volledig kunt begrijpen of begrijpen totdat je rekening houdt met de volgende wereld, het hiernamaals.

Er zijn bepaalde dingen waarvan je hun wijsheid in deze wereld nooit helemaal zult begrijpen, totdat je ziet hoe het in de volgende wereld duidelijk wordt. Veel van het lijden dat we nu zien gebeuren valt hier ook onder. Blijf niet zoeken naar een antwoord op alles, we zullen nooit de Wijsheid van Allah ten volle kunnen vatten.

Wat je wel een bron van troost geeft, is weten dat we een Heer hebben die rechtvaardig is, en dat niemand, nooit een menselijk wezen dat ooit heeft geleefd, na de Dag des Oordeels, ooit het gevoel zal hebben dat hen onrecht is aangedaan. Ieder menselijk wezen dat onrecht werd aangedaan, krijgt vergelding.

We moeten altijd onthouden dat de geschiedenis in goede handen is. We moeten altijd onthouden dat de Umma van onze Profeet, zegen en vrede zij met hem, een Ummah marhuma is.

Een voet in het Hiernamaals
We moeten onszelf leren dingen vanuit twee perspectieven te zien. We moeten alles zien vanuit het standpunt dat het de goddelijke verordeningen zijn die zich vlak voor onze ogen ontvouwen. Vervolgens ook hoe het is dat wij specifieke incidenten naar buiten toe beoordelen en dit vanuit het standpunt van de Shari’a. We moeten alles dus bekijken op twee manieren.

Dat geldt zelfs voor een ziekte die we krijgen. Als we er ineens achter komen dat er bij ons kanker is vastgesteld, wat is dan onze eerste reactie? Als we niet anders zijn dan andere mensen, is onze eerste reactie paniek. Maar in de mate dat er Iemaan zal zijn in die mate dat we die ziekte of terminale toestand zien in het licht van ons geloof. Een Sheikh vertelde me een persoonlijke ontmoeting …

Toen deze persoon, hem werd verteld dat hij kanker had, was het eerste wat hij deed glimlachen. En zij vroegen hem: “Waarom glimlacht u in hemelsnaam?” Hij zei: “Ik zie het zo: nu is dit de tijd waarop ik heb gewacht. waardoor dit de tijd is om mijn Heer te ontmoeten. “Hij interpreteerde die ziekte op een heel andere manier dan iemand anders zou doen, Subhanallah!

En we wensen niemand een ziekte toe. Dat willen we niet voor onszelf, zelfs onze zogenaamde grootste vijand mogen we het niet toewensen! Maar als het gebeurt, dan doe je uiterlijk alle noodzakelijke behandelingen om jezelf te genezen van die ziekte. Echter, wanneer de tijd komt dat wij onze Heer ontmoeten, wat is onze staat dan? Wat zal onze staat zijn wanneer we onze laatste adem halen, wat voor ons het ultieme moment van de waarheid is?

We sterven op de manier waarop we leven
Over het algemeen sterven we volgens de manier waarop we leefden en zullen we worden opgewekt volgens de manier waarop we sterven. Dus moeten we onszelf herinneren aan het leven dat we hier op deze wereld leven. Deze wereld vergaat, het hoort bij zijn aard. Het is gemaakt om dit te doen. Of het in elkaar zal storten of dat het zo gaat uitbreiden dat het bevriest. We weten niet echt wat er werkelijk gaat gebeuren, en hoe onze Heer, Verheven en de Allerhoogste, de hemelen op aarde zal vernietigen. We weten dat het zal gebeuren wanneer Hij wilt dat het gebeurt.

Wanneer we onze laatste adem uitblazen, is dat de Sa’at al-Sughra. Dat is de “mindere van de twee uren”, omdat we ons altijd moeten herinneren dat de slaap de broer van de dood is. Evenzo is onze eigen dood in die zin het kleine broertje van het grote uur, omdat we dan overgaan naar de volgende wereld.

Onze profeet heeft ons geleerd, zegeningen en vrede zij met hem, dat het graf de eerste fase is van de stadia van het hiernamaals. We weten dat het graf een tuin zal zijn uit de tuinen van het paradijs of een put uit de kuilen van de hel. Moge Allah, Gezegend en Meest Verhevene, ons behoeden voor elke straf in het graf, omdat als we niet in staat zijn om die straf in het graf te dragen – en wie kan dat? – hoe zullen we dan in staat zijn de straf van de Dag des Oordeels te dragen, laat staan ​​wat er daarna gebeurt?

We zijn allemaal, in die zin, in bittere nood aan onze Heer, die verordend heeft dat er twee laatste verblijfplaatsen zijn. Dit gaat niet over de keuze van de mens. Zal de mens alles hebben wat hij wenst? Het gaat niet om wat je wilt, en het gaat niet om wat ik wil, of wat iemand anders wil. Dit is het bevel van Degene die de eigenschappen van Iraada heeft, van Goddelijke Wil, en Hij doet wat Hij wilt. Als Hij wilt dat er iets gebeurt, zegt Hij: “Wees! En dat is het. “Hoe reageren we daarop? Met volledige onderwerping.

Dit is een van de mooiste dingen van allemaal, als iemand die dit nu leest deze ervaring heeft gehad – om niet in een geloofsleven te zijn geweest en zich vervolgens tot deze gezegende religie heeft bekeerd en de schoonheid van onderwerping aan Allah heeft ervaren. De realiteit is dat we geen controle hebben. Als iemand denkt dat hij de baas is, is het een waanidee. Denken dat we de controle hebben is een illusie.

We hebben geen controle
We hebben geen controle. En wanneer we leren ons te onderwerpen aan Degene die echt de controle heeft … Hoe vaak worden we in de Koran herinnerd aan tawakkul – om ons vertrouwen in Allah te stellen? Hoe vaak worden we in de Koran aan deze eigenschappen herinnerd? “En ik wijs mijn zaken aan Allah toe.” Niets van dit maakt het ontkennen van de middelen ongedaan. We moeten de middelen nemen, maar we moeten ook ons ​​vertrouwen stellen in onze Heer.

Het naleven van deze principes zal ons als gemeenschap in staat stellen om in elke moeilijke tijd overeind te blijven. En voor ons is dit echt waar het allemaal om draait. In de gemeenschap buiten deze deur, wanneer je door de straten loopt, wanneer je mensen ontmoet en begroet, wanneer je in de winkel bent, wanneer je op je werk bent, wanneer je op school bent, …

Houd er rekening mee dat, of u het nu beseft of niet, er mensen naar u zullen kijken. Er zullen mensen zijn die hun begrip van de islam begrijpen op basis van hoe je met hen omgaat. Ik wil alleen dat je onthoudt dat mensen zoals ik die in de beginne niets van de islam wisten, al die mensen die we hebben ontmoet en waarbij we door ons gedrag, islam een slechte naam hebben gegeven. Alhamdulillah, het kan uiteraard goed komen met de tijd maar hoeveel hebben er door onze daden geen afstand genomen van deze prachtige religie. En hoeveel zijn er deze religie niet op de slechtste manier toegetreden door het vertekende beeld dat wij hen hebben gegeven?

Dit is een absolute verantwoordelijkheid op de schouders van elke gelovige. Niemand is vrijgesteld – man vrouw en zelfs kinderen, hoewel ze niet ter verantwoording worden geroepen voordat ze wettelijk aansprakelijk zijn. We moeten principiële betrokkenheid hebben. Wat is principiële betrokkenheid? Het is dat we onszelf onderdompelen in de betekenissen van Iemaan, in de betekenis van de islam, en in de betekenis van Ihsaan. Vervolgens engageren we ons op basis van deze principes. We leveren bijdragen in elke situatie of omstandigheden waarin we ons bevinden.

Probeer gewoon moslim te zijn
Als we gewoon zouden zijn in de breedste betekenis van “het zijn” – het tot leven brengen van de Sunnah van onze Profeet, zegeningen en vrede zij met hem, zou dat spreken met zachte welsprekendheid, veel meer welsprekend dan al het andere dat we alleen met de tong zouden kunnen zeggen. Onze acties zouden veel luider spreken dan onze woorden, en wat er dan zou gebeuren, is dat het licht van de leringen van de Profeet, zegeningen en vrede zij met hem, zou verspreiden onder de harten van de mensen die er in onze buurt zijn. En voor die mensen voor wie het is voorbestemd, zij zullen ze de leiding aanvaarden. Het zal in hun harten komen.

Hoe meer we ons aan deze leringen houden en deze principes naleven, hoe meer mensen de schoonheid van “laa ilaaha illa Allah, Mohammed rasoel Allah” zullen ervaren. Bij Allah! Er is niets mooiers dan deze Dien. Er is niets mooiers dan de weg van onze Profeet, zegeningen en vrede zij met hem, zijn Sunnah en al zijn leringen.

Wat we moeten doen is om die schoonheid te omarmen, zodat we er erdoor verfraaid worden. Dat licht omarmen zodat we er erdoor verlicht worden. En deel het dan met mensen, innerlijk en uiterlijk, en zie onszelf als dienaren van de hele mensheid. Als we dit zouden doen, zouden we verbazingwekkende dingen zien!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *