Joden & Christenen

 

 • Wat is een kaafir?

Wanneer we over  gelijkheid spreken zal men zich waarschijnlijk meteen afvragen waarom de Koran dan refereert naar joden en christenen als kaafir.

Ten eerste dienen we te vermelden dat dit het Goddelijke standpunt is en dat wij als gelovige moslim dit niet vanuit ons eigen verlangen moeten of mogen verkondigen alsof we er gelukkig mee zijn.  Dit is dus slechts het recht van Allah! Wie zich hieraan waagt stelt zich dus eigenlijk op gelijke hoogte met Allah! Maar de eigenlijke vraag die we nu moeten beantwoorden is: “Wat is de juiste definitie van het woord kaafir?” Het woord komt voort uit de volgende letters:  ر ـ ف ـ ك (ka / fa / ra) en heeft de volgende betekenissen:

 • Iets bedekken
 • Iets verbergen
 • het planten van zaadjes waarna men het bedekt met zand
 • een schild overtrekken met een bescherming
 • ondankbaar zijn
 • Iemand die de waarheid ontkent en verbergt nadat deze hem duidelijk is geworden
 • Iemand die bewust de waarheid verbergt

Dit zijn de meest voorname betekenissen van deze letters. Het leert ons dat een kaafir evengoed een landbouwer kan zijn die zaadjes plant in zijn grond en deze vervolgens toedekt met de grond. Binnen onze context is het duidelijk dat het iemand is die de éénheid van Allah en het zenden van Zijn Boodschapper [Islamic phrases=”Shallallahu ‘alaihi wa Sallam”]e[/Islamic] met de Boodschap van de Koran ontkent en dit vervolgens verwerpt nadat deze boodschap hem duidelijk was geworden. Daarop heeft hij vervolgens de waarheid bedekt ondanks het feit dat hij goed weet dat het waarheid is! 

 • Het ontkennen van de profeet Muhammad [Islamic phrases=”Shallallahu ‘alaihi wa Sallam”]H[/Islamic]

Wanneer de joden en christenen in de tijd van de profeet [Islamic phrases=”Shallallahu ‘alaihi wa Sallam”]e[/Islamic] met hem geconfronteerd werden, erkenden ze hem als Boodschapper van Allah. [Islamic phrases=”Shallallahu ‘alaihi wa Sallam”]e[/Islamic] Ze hadden hierover trouwens bevestiging in hun eigen geschriften.

Ze realiseerden zich echter meteen, dat als ze dit luidop zouden verkondigen dat ze wel eens in grote problemen zouden kunnen komen met hun eigen volk. Ze kozen daarom voor de gemakkelijkste weg en beslisten het niet te zeggen. Hier zijn we dus op het punt dat ze de waarheid erkenden, en vervolgens verborgen hielden.

Opvallend is dan ook dat de Koran ze geen ongelovigen noemt. Allah zegt: [note]98:6[/note]

Voorwaar, degenen die ongelovig zijn onder de lieden van de Schrift …

Allah zegt dus specifiek dat het gaat over bepaalde mensen. Dit is het belang van het woordje ‘min’ dat Allah gebruikt. [note] إِنَّ الَّذينَ كَفَروا مِن أَهلِ الكِتابِ [/note] Er zijn er van onder de mensen van het Boek die ongelovig zijn. Er waren dus mensen van het Boek die zich nog niet konden realiseren dat hij de nieuwe Boodschapper was van Allah [Islamic phrases=”Shallallahu ‘alaihi wa Sallam”]e[/Islamic]. Zij hadden deze bevestiging niet gezien. Deze worden door Allah niet als ongelovig bestempeld, maar Hij noemt hen gewoon “de mensen van het Boek” . [note]De voorgaande Boeken van Allah voor de joden en christenen[/note]

Daarentegen waren er mensen van het Boek die wel beseften dat het om de profeet van Allah ging. Zij kenden hun Boek, gingen onderzoek doen, ze keken naar het karakter van de profeet [Islamic phrases=”Shallallahu ‘alaihi wa Sallam”]e[/Islamic], ze hoorden wat hij vertelde en na onderzoek konden ze niet anders dan erkennen dat het om de nieuwe Boodschapper van Allah [Islamic phrases=”Shallallahu ‘alaihi wa Sallam”]e[/Islamic] ging. Ondanks dit, zien we dat zij hem toch verwerpen en deze personen worden in de Koran als ongelovigen beschouwd. 

 • De fout van moslims

Vele moslims doen tegenwoordig echter aan oversimplificatie als het over ongelovigen gaat. Men zegt al heel snel dat iemand een kaafir is. Je kan niet verwerpen wat je niet kent. Het is pas nadat iemand echt de boodschap van Islam gehoord heeft en ze daarna verwerpt, dat men spreekt over kufr, of ongeloof.

Het is dus gevaarlijk zelfs om als moslim zomaar iemand als kaafir te bestempelen. Het kan best zijn dat zij behoren tot deze mensen van het Boek en het kan best zijn dat mensen onwetend en onachtzaam zijn. Het kan zelfs best zijn dat zij totaal geen of foute informatie hebben over wat islam is. Het kan zelfs best zijn dat jij een volledig slecht beeld gegeven hebt van Islam!

Het bestempelen van kaafir is echter door de geschiedenis een soort van term geworden die makkelijk in de mond ligt en veralgemeend is als het over niet-moslims gaat. Er dient echter een onderscheid gemaakt te worden tussen deze veralgemening en de gedetailleerde specificatie van Allah in Zijn Boek.

 • Review:
 • De Koran geeft een gedetailleerde beschrijving van een ongelovige
 • Het is het Goddelijke standpunt en oordeel dat belangrijk is en niet het menselijke dat te gemakkelijk veralgemeend wordt
 • Men is pas een kaafir voor Allah wanneer men duidelijk de waarheid verkondigd kreeg en ze daarna verbergt en verwerpt
 • Wij moslims zijn verantwoordelijk voor een duidelijke en juiste verkondiging van het geloof

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.