Istikhaarah

Het gebed van assistentie

De profeet ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) heeft ons een gebed voorgeschreven dat een zeer specifieke functie heeft. Het is salah istikhaarah of terwijl, het gebed van assistentie.

Het telt 2 gebedseenheden en wordt gevolgd door een smeekbede. Eigenlijk gaat men op zoek naar het besluit van Allah door middel van Zijn eeuwige voorkennis, macht en gratie. De bedoeling is dat men zich uiteindelijk neerlegt bij het Goddelijke besluit en dat men daarmee tevreden is.

Het gebed van istikhaarah wordt gevolgd door een andere istikhaarah waarbij men het advies gaat vragen aan heel dichte vrienden, familie, oudere wijze mensen of geleerden. Zij zullen als Allah het wil, jou mee leiden naar de beslissing die je zal nemen. Dit moeten we verstaan als de beslissing die voor jou het beste is.

Allah zegt: 

وَما أَرسَلنا قَبلَكَ إِلّا رِجالًا نوحي إِلَيهِم ۖ فَاسأَلوا أَهلَ الذِّكرِ إِن كُنتُم لا تَعلَمونَ

21|7|En Wij hebben (niemand) vóór jou gezonden of zij waren slechts mannen aan wie Wij openbaarden. Vraagt dan de bezitters van kennis, indien jullie het niet weten.

Allah heeft ons mensen geschapen op zulke wijze dat we elkaar nodig hebben. De mens is van nature een zwak schepsel die troost vindt in anderen door middel van sympathie, zorg en liefde. Oprecht advies van goede mensen leidt ons naar Allah in moeilijke tijden waarin we een beslissing moeten nemen.

Op zoek gaan naar het advies van individuen is niet strijdig met onze afhankelijkheid van Allah, omdat Hij ons in een aardse wereld middelen heeft gegeven om onze weg naar Hem te vergemakkelijken. In feite zouden we in een staat van tegenspraak zijn als we niet de juiste middelen zouden gebruiken. Het zou leiden tot verwaarlozing van onze menselijkheid; ons hart moet verbonden zijn met Allah, terwijl onze ledematen en dus ook ons denkvermogen betrokken moeten zijn met de schepping.

Allah zegt:

إِنَّمَا المُؤمِنونَ إِخوَةٌ فَأَصلِحوا بَينَ أَخَوَيكُم ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُم تُرحَمونَ

49|10|Voorwaar, de gelovigen zijn elkaars broeders, sticht daarom vrede tussen jouw broeders. En vreest Allah. Hopelijk zullen jullie begenadigd worden. 

Ieder van ons moet vroeg of laat moeilijke beslissingen nemen. Omgaan met een probleem is niet het probleem zelf. De vraag is hoe het probleem wordt behandeld en geregisseerd. Als het niet is gericht op God, de Schepper van elke situatie en middelen, aan wie is het dan wel gericht? En als we ons niet eerst wenden tot Hem, de Onderhouder van elk moment, wanneer verwachten we dan dat Hij zich zou richten tot ons?

Het is in dit verband dat Imam al-Djunaid zei:

“Als er een kwestie is die u bedroeft, dan is de eerste waarbij je terecht kan voor hulp uw Heer.”

Nogmaals, dit is niet het verwaarlozen van hetgeen dat Allah ons gegeven heeft. We doen dus eigenlijk het tegenovergestelde en bij iedere belangrijke beslissing maken we net Allah centraal. Beschouw elk probleem als een gast die gestuurd is door Allah. Hoe moeten wij onze gasten behandelen? Een gast toont men waardering en dit vergt geduld. Daarom is de etiquette in het omgaan met een moeilijke situatie als volgt:

 • Keer je steeds eerst tot Allah
 • Doe het istikhaarah gebed (Soerah Al Kaafiroen & Soerah Al Iglaas)
 • Doe smeekbedes
 • Zoek tevredenheid in het Goddelijke besluit
 • Zoek advies en hulp in de schepping bij het maken van een besluit

Men kan steeds vanuit het hart spreken tegen Allah. Maar er zijn smeekbedes volgens de sunnah die men kan lezen of uit het hoofd leren:

O Allah! Ik zoek Uw Leiding in Uw kennis en kracht in Uw Macht en ik vraag U om Uw zegeningen, U beschikt over macht, ik niet , U bent Alwetend, ik niet. U bent de Kenner van het ongeziene, O Allah! Als U weet dat deze beslissing (noem hetgeen waarover je wilt beslissen) gunstig is voor mijn islam, mijn leven en voor mij in het Hiernamaals, (of zeg: als het beter is voor mijn huidige en latere noden), bepaal het dan voor mij en maak het gemakkelijk voor mij om het te verkrijgen, en zegen mij ermee. En als U weet dat deze beslissing slecht is voor mijn islam, mijn leven en voor mij in het Hiernamaals (of zeg: als het slecht is voor mijn huidige en latere noden), houd het dan bij mij vandaan en laat mij er afstand van nemen. Bepaal voor mij datgene wat goed is voor mij en laat mij tevredenheid in datgene vinden.

De overlevering van de Profeet ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) met deze smeekbede staat vermeld in Bukhaarie en is overgeleverd door Djaabir ibn ´Abdullah raḍyAllāhu 'anhu (may Allāh be pleased with him) 

Extra:

 • Maak een beslissing op basis van wat je hart jou vertelt
 • Een droom is geen noodzaak (dit kan maar is geen vereiste)
 • Er is geen bepaald tijdstip vereist (niet op de momenten dat gebeden of smeekbedes af te raden zijn)
 • Voor het slapen gaan is natuurlijk wel een goed moment maar niet noodzakelijk verplicht
 • Daarna volgt men zijn hart, ogen en oren zijn alert maar niet speciaal met die gedachte!
 • Indien het toch niet duidelijk is zeggen de fuqahaa om het gebed tot 7 keer toe te herhalen en dit kan op verschillende momenten (Radd al muhtar}
 • Sommige geleerden zeggen, des te meer men het istikhaarah gebed doet, des te groter de kans dat het advies duidelijk wordt
 • Je kan het gebed voor werkelijk alle redenen doen (geen beperking op serieusheid van problemen)
 • Neem je tijd en doe het rustig
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *