Islam & optimisme naar het voorbeeld van de profeet (vzmh)

Toen Ibrahim (as) op gekende wijze Hajar verliet met hun zoontje in de woestijn, vroeg ze hem of het een bevel was van Allah. Hij zei ja, waarop ze zei dat ze op Allah vertrouwde en dat Hij voor hen zou zorgen. Verbazingwekkend als we hier even bij stil staan. Tracht jezelf in haar situatie te verplaatsen! 

Haar reactie op deze situatie schijnt een licht op het middenpad tussen twee uitersten die we vaak zien.

Het ene uiterste is pessimisme. Iemand kan eenvoudig opgeven en de hoop verliezen. Na het scannen van de horizon en het zien van geen voedsel, water of enig teken van beschaving, zou het gemakkelijk zijn om te gaan zitten en niets te doen. Mensen met een negatieve mindset zullen zich concentreren op alles wat er mis is in deze situatie – er is geen eten, we zullen hier waarschijnlijk sterven – en overweldigen zichzelf met hopeloosheid. 

Het andere uiterste is naïef optimisme. Men zit daar niets te doen terwijl men zichzelf inpraat dat alles zal lukken. Of misschien visualiseert men simpelweg een betere situatie en hoopt men dat deze zal gebeuren.

Hajar liet zien hoe optimisme er echt uit ziet!

De actie van haar hart was om op Allah te vertrouwen en het geloof te hebben dat Hij een uitweg zou geven. De actie van haar ledematen was om alles te doen wat in haar macht was om deze situatie te verhelpen. Geen voedsel? Dan zal ze heen en weer rennen tussen de bergen op zoek naar iets om haar kind te geven.

Zij heeft een precedent geschapen dat de profetische traditie belichaamt: “bind uw kameel vast en vertrouw dan op Allah”.

Als het gaat om de sunnah van de profeet ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) praten we zelden over mindsets. De sunnah van optimisme biedt een oneindig repertoire aan voor het omgaan met  grote en kleine problemen in ons leven.

Het is verbazingwekkend om te denken dat hij ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) meer dan wie ook werd getest, en toch behoorde een glimlach tot zijn standaard. 

Echt optimisme biedt de oplossing om met moeilijkheden om te gaan.

Als we terugkijken naar de moeilijkste momenten van ons leven, koesteren we ze eigenlijk. Die ontberingen, mislukkingen en littekens hebben ons gemaakt tot wie we nu zijn. Ze hebben ons sterker gemaakt en lessen gegeven die zo onschatbaar zijn dat we ze nooit voor niets zouden ruilen. 

Dit is achteraf gemakkelijk, maar moeilijker om te doen in het moment: “Geduld is de eerste aanval tegen rampspoed.”

Het profetische voorbeeld laat ons zien hoe we een denkwijze van optimisme kunnen cultiveren.

Hij ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) waarschuwde tegen het opgeven van mensen. “Wie zegt dat de mensen zijn vernietigd, hij is de meest vernietigde onder hen (Sahih Muslim).” En Allah zegt in de Koran: 

Voelt jullie niet vernederd en treurt niet. En jullie zijn de winnaars, indien jullie (ware) gelovigen zijn. (3:139)

Wanhoop is bijna standaard gemakkelijk te voelen. Telkens wanneer we onze telefoons aanzetten, worden we bestookt met krantenkoppen, foto’s en video’s van onrecht waardoor het lijkt alsof de wereld verloren is. De gelovige heeft echter begrip hiervoor en weet dat geloof in Allah betekent dat Allah de bron is van al het goede, en dat Hij nooit iets zal uitvoeren waarin het kwade opweegt tegen het goede, zelfs als dat goede is gereserveerd voor het hiernamaals. 

De Profeten zouden, zelfs in de meest erbarmelijke omstandigheden, excuses zoeken om optimistisch te zijn. Toen de moslims op weg gingen naar Mekka en geblokkeerd werden door Quraish, was de situatie gespannen. Onderhandelaars kwamen en gingen, maar er kon geen overeenstemming worden bereikt. Uiteindelijk stuurden  Quraish Suhayl b. Amr, en de profeet ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) beschouwde dit als een goed teken. De naam Suhayl heeft een connotatie van gemak, en daarom heeft de profeet ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) aan zijn metgezellen aangekondigd dat dit een goed teken was. Uiteindelijk werd het verdrag van Hudaybiyah goedgekeurd – een overwinning op zichzelf, zelfs als het op dat moment onduidelijk was hoe. 

Hij heeft zelfs de omgeving om hem heen ontworpen om er een te zijn die optimisme opwekt. Toen hij iemand ontmoette uit een plaats die de ‘Vallei der Misleiding’ heette, gaf hij deze plaats daarna de naam, ‘Vallei van Leiding’. Dit toont ons dat de manier waarop we naar dingen verwijzen zelfs een onbewust effect op ons heeft. Toen zijn kleinzoon werd geboren, noemde Ali [ra] hem Harb (oorlog). De Profeet ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) veranderde zijn naam in Hasan (goed). 

Hij moedigde zijn metgezellen aan om altijd degenen te zijn die goed waren voor anderen. Hij instrueerde hen: “Geeft blijde tijdingen en laat mensen niet afschrikken. Maak dingen gemakkelijk, maak het niet moeilijk. ” Een gouden regel in deze tijd waarin vele moslims het voor zichzelf en anderen moeilijk maken! 

Het belangrijkste optimisme is het optimisme in Allah. De Profeet ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) vertelt ons dat Allah zei: “Ik ben zoals mijn dienaar mij verwacht en ik ben met hem zoals hij me herinnert.” Als u gelooft dat Allah van plan is om uw leven moeilijk te maken, of dat Hij wraakzuchtig jegens u is, dan is dat wat je krijgt. Als je gelooft dat Allah zijn schepping liefheeft, en van plan is wat het beste voor hen is, en hen wil vergeven – dan zul je Allah als zodanig vinden.

Wanneer we onvermijdelijk moeilijkheden in ons leven tegenkomen, moeten we die problemen het hoofd bieden en ons uiterste best doen om ze aan te pakken. We herinneren onszelf op die momenten dat dingen uiteindelijk het beste zullen werken, omdat we weten dat wat Allah voor ons toestaat goed is en Hij ons de kracht en het vermogen zal geven om doorheen alle beproevingen te geraken. 

“Onze Heer, en belast ons niet met datgene waarvoor wij de kracht niet hebben.”

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *