Islam is van nature uit gemakkelijk, laat het dan ook zo

 

De Koran zegt:

We hebben het Boek naar jullie neergezonden dat de waarheid over alle dingen openbaart en als leidraad en barmhartigheid en goed nieuws voor moslims.” (Koran, 16:89)

Deze samenleving is vaak zo gefocust op het vinden van gecompliceerde oplossingen als de antwoorden al voor ons liggen. Vooral moslims hebben er een les in. Allah wil je gemak bieden. De religie is gemakkelijk, mooi en gewoon perfect. Waarom dingen moeilijk maken? De Koran luidt:

“Allah wenst voor jullie het gemakkelijke en Hij wenst niet voor jullie het ongemak.¨ (Koran 2: 185)

Dit vers legt uit dat de islam gemakkelijk te volgen is en moedigt ons eerder aan om gemak in religie te creëren. Het is ook nog eens gezegd binnen de context van het vasten, iets dat gekend staat als een der moeilijkste en zwaarste daden van aanbidding! Maar telkens Allah weet dat er mensen zijn die het moeilijk gaan hebben met iets dan geeft Hij hen al een uitweg die voor hen wel haalbaar is, en dit doet Hij zelfs bij de fundamenten van het geloof! Helaas hebben sommige moslims, waaronder enkele teruggekeerden, de misvatting dat hoe strenger ze zijn in het volgen van religie, hoe vromer ze worden. Dit is totaal in tegenspraak met wat onze religie ons leert. De misvatting is een gevolg van een gebrek aan begrip van religie en drijft soms sommige mensen weg van de religie, voornamelijk vanwege de manier waarop het aan hen wordt gepresenteerd. Sommige mensen hebben geprobeerd om religie te laten afwijken van haar essentie, door te voorkomen dat religie wordt beoefend door te proberen er veel moeilijke praktijken en bijgeloof aan toe te voegen. Dergelijke praktijken hebben er helaas toe geleid dat mensen van de islam zijn afgeweken. Maar uit de informatie die wordt uiteengezet in de verzen in de Koran en de volledige verhalen en de ahadieth van de Profeet e, kunnen we vaststellen dat het voor oprechte moslims gemakkelijk is om goede moslims te zijn.

In dit leven worden we op de proef gesteld en volgens de moraal en het geloof dat we in deze wereld laten zien, bepaalt Allah a waar ons echte leven zal worden geleefd, namelijk de hel of de hemel. De test is vrij eenvoudig, Allah E wil dat we gewoon het leven leiden dat geluk en vrede in deze wereld brengt. Kortom om ons leven met mate te leiden. Ga niet tot het uiterste. Het is in feite bekend dat de profeet Muhammed e altijd weerstand heeft geboden aan elke neiging tot religieuze overdaad. Hij zei eens tegen zijn naaste metgezel Abdullah ibn Amr f:

“Heb ik goed gehoord dat je elke dag vast en de hele nacht in gebed blijft?” Abdullah antwoordde: “Ja, o Boodschapper van Allah” De Profeet e zei: “Doe dat niet. vast, maar eet en drink ook. Sta zowel in gebed als slaap. Dit komt doordat uw lichaam recht op u heeft, uw ogen hebben recht op u, uw vrouw heeft recht op u en uw gast heeft recht op u. ” 1(Al-Bukhari, 127)

Deze Hadith geeft aan dat het belangrijk is om een ​​delicaat evenwicht te bewaren tussen de verschillende verplichtingen die onze aandacht vragen, tussen onze verplichtingen jegens Allah, onze verplichtingen jegens anderen en onze verplichtingen jegens onszelf. Dit wordt ook aangetoond in veel verzen in de Koran die illustreren dat Allah a zowel barmhartig als vriendelijk is.

Confucius zei ooit: “Het leven is heel eenvoudig, maar we staan ​​erop het ingewikkeld te maken.”

Dit resoneert diep als we verhalen lezen over hoe mensen afdwaalden van de islam omdat ze de schoonheid ervan niet beseften en geïntimideerd werden door beperkingen, omdat ze het gevoel hadden dat hun leven niet tevreden zou zijn met de grenzen van de islam. Het is inderdaad nodig om dergelijke misvattingen op te heffen en zowel geboren moslims aan te moedigen en eraan te herinneren als terug te vragen waar hun overtuigingen vandaan kwamen. Kwam het uit de Koran en Sunnah of een traditie die ze hebben gevolgd zonder de oorsprong ervan te kennen? In werkelijkheid heeft Allah D ons geschapen en op zijn beurt weet Hij wat het beste voor ons is en degenen die deze waarheden niet kennen, hebben het gevoel dat ze een gelukkiger en comfortabeler leven kunnen leiden als de grenzen worden opgeheven. Allah b zegt in de Koran om te bidden voor zowel het goede in deze wereld als het goede in het Hiernamaals. Het spreekt ook over het genieten van het leven:

“O kinderen van Adam! Draag uw mooie kleding op elke tijd en plaats van gebed, eet en drink maar verspil niet door overdaad, want Allah houdt niet van verkwisters. Zeg: ‘wie heeft de prachtige gaven van Allah verboden die Hij heeft voortgebracht voor Zijn dienaren en de dingen die rein en zuiver zijn en die Hij heeft voorzien voor levensonderhoud.” (Koran, 7: 31-32)

Wat betreft zaken die in de islam worden beoefend, is ons geleerd dat de regel is dat er van je wordt verwacht dat je de waarheid zo veel mogelijk volgt. Allah Z heeft beloofd dat Zijn verwachtingen eenvoudig zijn. Om ze echter te volgen, moeten we het begrijpen, waardoor deze strategie ervoor zou zorgen dat de zaken eenvoudig worden gehouden. Bij het delen van de boodschap van de islam met mensen, werd de profeet Muhammed N geadviseerd in de Koran:

“Het is onderdeel van de genade van Allah dat je voorzichtig met hen omgaat. Als je streng of hardvochtig was geweest, zouden ze zich van je hebben losgemaakt ‘. ” (Koran 3: 159)

Het is op deze notitie dat toen de profeet zijn metgezellen stuurde om de mensen de islam te onderwijzen, hij hen adviseerde: “Verlicht religieuze zaken aan mensen en maak de dingen niet moeilijk. Gehoorzaam elkaar en verschil onderling niet. ” 2(Al-Bukhari)

Allah heeft een natuurlijk evenwicht gecreëerd tussen wat gemakkelijk te volgen is voor mensen en wat is de minimale vereiste die nodig is om een ​​moreel, ethisch en spiritueel vroom persoon te zijn. Dit kan bijvoorbeeld worden aangetoond wanneer we de prijs van een handelswaar verhogen, of dingen strenger maken, zoals eerder vermeld, in religie zullen we minder mensen vinden die die handelswaar willen kopen. We moeten echter niet vergeten dat gemak in religie moet worden gedaan op de manier die Allah D wil dat we het doen. Het moet niet worden aangezien voor terloopsheid. Dit is gewoon een herinnering voor iedereen, inclusief mijzelf, want soms probeert Satan ons af te leiden van religie, van Gods geboden en goede zeden en gebruikt hij zelfs negatieve kracht op het geloof. Door in onze gedachten ongegronde verdenkingen te insinueren, ontrouw te suggereren of door daden en toespraken, probeert Satan ons af te leiden van de islam en / of zijn eenvoud door veel verschillende valstrikken voor ons op te zetten. Kortom, Satan is onze vijand, zoals vermeld in de Koran die zegt:

“Jullie die geloven, gaan de islam volledig binnen. Volg niet in de voetsporen van Satan, hij is een regelrechte vijand voor je. ” (Koran 2: 208)

Een van de belangrijkste kenmerken van de islam is dat het een evenwichtige religie is. Het is bekend dat wanneer de profeet tussen twee opties moest kiezen, hij altijd de gemakkelijkere koos, tenzij het expliciet verboden was. Dit bewijst opnieuw de schoonheid van de islam en Gods genade jegens ons. Terwijl ik streefde naar het bereiken van de bovengenoemde balans tussen menselijke spirituele behoeften en materiële behoeften, ben ik persoonlijk gaan beseffen dat dit kan worden gedaan door ons leven te vereenvoudigen en onze materiële bagage te verlichten door meer te focussen op onze spirituele en mentale behoeften. Hoewel ik niet suggereer om geloften van armoede af te leggen, steun ik het idee om onze zoektocht naar materieel bezit te verminderen als een gemakkelijke en evenwichtige vorm van werken in deze wereld en goede daden doen voor de volgende wereld. Ik heb een vorm geleerd om dichter bij Allah D te komen en het gehoorzamen aan een van de pijlers van de islam kan worden bereikt als we naastenliefde aanbieden die geluk brengen aan de minder bedeelden.

We moeten onze kinderen opvoeden en onszelf eraan herinneren dat we alleen kunnen houden wat we hebben, door het weg te geven, een beetje zoals het vooruit betalen, maar voor het hiernamaals als je het zo mag zeggen. Balancerend tussen individuele rechten en verantwoordelijkheden, ontdekken we dat terwijl het leven ons blijft brengen op vele bekende reizen, waaronder een zoektocht naar leven, we moeten werken om alles eenvoudiger te maken, inclusief onze aanbidding, als we willen doorgaan op ons gestage tempo naar ons uiteindelijke doel, het Paradijs. Houd in gedachten dat we anderen de gelegenheid moeten geven om ons positief te beïnvloeden als we het mis hebben. Allah a heeft tenslotte beloofd dat Hij niemand verantwoordelijk zal maken voor iets anders dan wat zijn potentieel is, en belooft dat Hij degenen die terugkeren tot Hem zal vergeven.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *