Is het aanbevolen om extra aanbidding te doen in de nacht van 15 Sja´baan?

Vraag: Is het een sunna of bid´a1een religieuze toevoeging / geloofsgerelateerd  om te aanbidden in de nacht van de 15e van Sja`baan?

Antwoord : In de naam van Allah, de meest genadige, de meest barmhartige

De meerderheid van de soennitische geleerden beschouwt de 15e van Sja’baan als een gezegende dag en nacht. Het wordt aanbevolen om te vasten en een deel of de hele nacht in aanbidding door te brengen.

In de fiqh-werken van de wetscholen wordt duidelijk vermeld dat het wordt aanbevolen deze nacht door te brengen in aanbidding. Zelfs Ibn Taymiyya V zegt dit.

Voor deze nacht is echter geen specifieke aanbidding vastgesteld, en Imam Nawawie 2in Al Madjmoe´, Imam Buhoetie3in Kashshaf al-Qina` , Imam Shurunbulali4in al-Shurunbulaliyya en anderen hebben gezegd dat gebeden zoals de 100 rakaat Salaat al-Raghaib verwijtbare innovaties zijn.

1. Imam Haskafi zei in zijn Durr al-Mukhtar, een van de belangrijkste referenties in de Hanafi-school:

“Onder de aanbevolen [gebeden] zijn, de nachten van de twee Eids, het midden van Sja`baan, de laatste tien van Ramadan en de eerste tien van Dhul-Hijjah. “

Weet dat het binnen de Hanafi-school afgeraden is om niet-verplichte gebeden (behalve tarawih) in de gemeenschap uit te voeren, of om voor deze speciale avonden samen te komen in de moskee. 5[Ibn Abidien, Radd al-Muhtar; Shurunbulali, Haashiyat al-Durar (al-Shurunbulaliyya)]

2. Ibn Taymiyya werd gevraagd naar het gebed van midden Sja`baan6[d.w.z de nacht van] 

Als een persoon die nacht alleen bidt, of in een selecte gezelschap, zoals veel groepen van de vroege moslims vroeger tawaa´if deden, is dat heel goed. Wat betreft het samenkomen in de moskee voor een bepaald vast gebed, zoals het verzamelen voor 100 rakaat waarin elke keer 1.000 QulhuwaAllaahuAhad worden gelezen, dit is een verwerpelijke innovatie, die geen van de imams heeft toegestaan. 7Ibn Taymiyya, al-Fataawa al-Kubraa, 2; 222-138

3. Dit komt overeen met wat Imam Nawawi noemde in zijn Madjmoe`

Waar hij ook Imam al-Shaafi`i citeerde uit de laatste al-Umm dat het hem heeft bereikt dat er 5 nachten zijn waarop du´aa wordt beantwoord, een daarvan is de nacht van de 15e van Sja`baan.´

Het is overgeleverd van Sayyidunaa `Alie, moge Allah tevreden met hem zijn dat de profeet e zei:

Laat ieder van jullie de middelste nacht van Sja´baan doorbrengen in aanbidding (een deel ervan) en de dag met vasten. 

Er zijn vele andere overleveringen van de metgezellen en vroege moslims die deze kwestie bevestigen, zoals vermeld door Ibn Rajab al-Hanbali in zijn Lataa-if al-Ma’aarif en anderen.

Er is een algemene consensus dat zwakke ahadieth kunnen worden toegepast voor deugdzame daden, zoals vrijwillig vasten en gebed, zolang de hadith niet buitengewoon zwak is, terugkeert naar een algemene basis in de sharia, en men is er niet van overtuigd dat de profeet H het specifiek heeft voorgeschreven.

En Allah alleen geeft succes.

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *