Imam An Nawawi bio

Laten we via deze korte biografie eens nader kennis maken met deze befaamde geleerde wiens werk reeds honderden jaren veelvuldig gelezen en onderwezen word.

Naam: Imam Muhyi al-Dien Abu Zakariya Yahya bin Sjaraf al-Nawawi

* Gekend als Imam An Nawawi

Geboorteplaats: Syrie

* In de stad Nawa in het zuiden van Damascus

Geboortejaar: 631 na hidjrah

* Of het jaar 1233 in de westerse jaartelling

Korte biografie:

Hij groeide op in zijn geboorteplaats en op de leeftijd van 19 jaar gaat hij studeren in Damascus, wat op dat moment the place to be was als het aankwam op het opdoen van islamitische kennis. Vele grote geleerden verbleven er in die tijd. Hij studeerde er onder meer dan 20 geleerden die ieder in hun vak aanzien werden als de absolute top !

Studies:[note]belangrijkste zijn vermeld[/note]

* Hadith

* Fiqh

* Zinsbouw en etymologie

Zijn leraars: [note]is een selectie[/note]

* Abu Ibrahiem Ishaaq bin Ahmad AIMaghribi, Abu Muhammad Abdur-Rahmaan bin Ibrahiem AlFazari, Radiyuddin Abu Ishaaq Ibrahim bin Abu Hafs Umar bin Mudar Al-Mudari, Abu Ishaaq Ibrahim bin Iesa Al-Muradi, AbulBaqa Khalid bin Yusuf An-Nabloesi, and Abul-Abbaas Ahmad bin Saliem Al-Misri.

De imam zijn honger naar kennis was niet te stoppen. Hij volgde tot wel 12 verschillende lessen per dag. Bij al zijn lessen schreef hij commentaar. Welk boek hij ook las, hij maakte korte notities en schreef de voornaamste lessen erbij. Hard werken, liefde voor Allh en studeren, zijn toewijding, zijn intelligentie en het vermogen om veel te onthouden waren maar enkele zaken waarvoor zijn leraars hem prijsden. Allah gaf hem bovendien de unieke geweldige eigenschap om  de opgedane kennis ook goed in te zien en te begrijpen. De imam maakte gretig gebruik van de talenten die Allah hem gegeven had, gecombineerd met hard werken gaf hem deze hoge rang in aanzien.

In zijn dagelijkse leven was hij heel sober in levensstijl. Hij leidde een sober leven. Na 20 jaar keerde hij terug naar zijn geboorteplaats waar hij ziek werd en stierf in het jaar 676 na hidjrah. [note]1278 in westerse jaartelling[/note]

De voornaamste werken van de imam:

*  Riyaad al-Saalihien  Sjarh Sahieh Muslim  Sjarh Sunan Abi Daawoed  Kitab-ur-Raudah  Tahdhib-ul-Asmaa wasSifaat  Arba’ien  Mugtasar At-Tirmidhi  Tabaqaat Ash Shaafi’iyah  Muhimmatul-Ahkaam  al-Adhkaar  al-Tibyaan fi adab hamalat al-Qur’aan  al-Irshad wa’l-Taqrieb fi ‘Uloem al-Hadieth 

Zijn sjarh van Sahih Muslim is een standaard tekst voor de studie van hadieth en zijn Mihhaj wordt gebruikt voor de studie van fiqh

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *