Hoe ga ik als bekeerling om met een familielid die stervende is of gestorven is?

Dit is een zeer gevoelige en moeilijke kwestie voor iedere bekeerling. We hebben als bekeerling zo onze eigen gunsten maar ook onze eigen typische beproevingen. Een daar van is als een niet-moslim die een dicht familielid is, op sterven ligt of overleden is. Hoe ga ik daar mee om? Wat is mogelijk en wat mag ik of kan ik doen?

Allereerst moet je beseffen dat Allah jou uit miljoenen anderen gekozen heeft om moslim te zijn. Dat betekent dat jij de mogelijkheid hebt om het mooie van het islamitisch geloof te tonen aan je andere familieleden. Wij vragen dan ook dat eender voor wie het van toepassing is, dat Allah van jullie een licht maakt en dat jullie de reden zijn waardoor zij ook de leiding van Allah zullen accepteren.

In het geval dat de persoon stervende is, heeft deze een enorme gunst gekregen van Allah omdat Hij jou als moslim in zijn of haar nabijheid heeft. Jij bent nu degene die het juiste advies kan geven, de juiste woorden kan zeggen om de stervende nog voor de dood tot Islam te brengen met de wil van Allah. Het belangrijkste voor iedere mens is in welke toestand men sterft.

Wat kan ik nu praktisch doen? Het beste gebed dat je voor de stervende kan doen is eigenlijk een smeekbede waarin je Allah smeekt om het geloof in het hart te plaatsen van de stervende. Vraag Allah dat Hij de stervende het grootste geschenk geeft, dat de stervende met volle overtuiging erkent dat er geen god is dan Allah en dat Muhammad ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) Zijn laatste Boodschapper is.

Je kan dit doen na je gebeden, maar eigenlijk eender wanneer en zoveel je wilt. Je kan het doen met je eigen woorden en in de taal die je het best ligt, want vooral oprechtheid is belangrijk.

Wees er voor de stervende en doe wat je moet doen, jij leidt niet, vergeet nooit het voorbeeld van de oom van onze profeet ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) die dit ook heeft meegemaakt. De beste man ooit, toch heeft zijn oom niet de geloofsgetuigenis opgezegd. Laat dit een troost zijn en een houvast. Als de stervende aan het lijden is of andere moeilijkheden voelt, troost hem of haar en tracht dit te verzachten en blijf smeken en proberen. Een leven dat eindigt is een zware beproeving die niet alleen voor niet-moslims zwaar is maar voor iedere ziel.

Tracht de persoon te overtuigen dat deze pijn tijdelijk is en dat je gelooft in een eeuwig durende verlossing waar nooit meer pijn en zorgen zullen zijn! Je kan zo de aandacht van deze wereld verleggen naar een hiernamaals. Hou het simpel en leg de nadruk op de eenheid van Allah, indien deze overtuiging er is kan je over de profeet ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) praten. Praat simpel en duidelijk maar vooral met heel veel liefde!

Indien mogelijk, doe het privaat. je hebt meestal geen tijd meer om iets te bewijzen, dus zorg ervoor dat je simpele woorden gebruikt en dat de nadruk ligt op een leven na dit. Blijf verwijzen naar je liefde voor hem of haar en dat je die liefde wilt blijven delen in het Paradijs! Indien je dit allemaal gedaan hebt en de stervende weigert echter toch om hetzelfde geloof als jou te accepteren, weet dan dat je het gevoel moet hebben dat je jou uiterste best gedaan hebt en dat je jezelf niets moet verwijten.

Soms is het echter misschien niet duidelijk of de stervende Islam heeft geaccepteerd. Misschien had deze niet meer de kracht hiervoor of kon men niet meer praten. Mogelijk heeft de stervende toch het geloof in het hart gekregen. Bij een stervende die in deze situatie is blijft het dus ook aangeraden om de boodschap te blijven verkondigen. Het kan ook geen kwaad om soerah Yaa Sien op te lezen, zelfs vertaald. Het is goed voor jezelf en tevens gaat deze soerah ook over leven en dood.

Indien de persoon dan gestorven is en het niet duidelijk was of de gestorven persoon nu Islam geaccepteerd heeft of niet, kan men altijd hoop blijven hebben en deze hoop mag je uiten. Je hoopt dat je geliefde toch nog Islam in het hart heeft gekregen zonder dat jij het weet, dit is geen moeilijkheid voor Allah! Dit is een mooi advies dat ik van mijn leraar gekregen heb en is ook het enige dat men nog kan doen. Het is echter wel verboden om gebeden te doen voor de overledene waarin je om vergeving vraagt voor haar of hem. Dit is op basis van een vers van Allah:

Het past de profeet en degenen die geloven niet dat zij voor de veelgodenaanbidders (bij Allah) om vergeving vragen, ook al zijn zij verwanten … (9:113)

Als een niet-moslim sterft zonder Islam gehoord, gezien of begrepen te hebben dan is deze persoon volgens de Ash´ari school, die een van de 2 bekendste scholen zijn binnen het sunni geloof, niet verantwoordelijk voor het geloof en/of daden waarmee hij of zij gestorven is.

Bij zulke gevallen spreekt men van een algemene amnestie vanwege onwetendheid en is het geen validatie van hun geloof of gebrek aan geloof. Uiteindelijk kunnen wij nooit weten welk geloof een persoon in het hiernamaals heeft, slechts Allah weet dit. Natuurlijk is het voor ons geen uitvlucht om niet de boodschap op de juiste manier te verkondigen aan hen. De geleerden verschillen van mening wat het niet juist ontvangen van de boodschap precies inhoudt.

Als bekeerling kan ik me precies voorstellen hoe moeilijk deze momenten zijn. We zijn verdrietig, voelen pijn en zijn bezorgd. Anderzijds moeten we ook aan onszelf blijven denken. In deze moeilijke momenten moeten we terug grijpen naar het vers dat Allah openbaarde ter gelegenheid van het voorval dat we eerder aanhaalden, het overlijden van Aboe Taalib, de oom van onze profeet ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him):

Voorwaar, jij kunt degene die jij liefhebt geen leiding geven. Maar Allah leidt wie Hij wil, en Hij kent degenen die Leiding volgen het best. (28:56) 

Tijden als deze zijn voor de bekeerling een grote specifieke beproeving. Tegelijk is het een grote gunst en herinnert het ons aan het grootste geschenk dat de mens kan krijgen en wij ooit kregen van Allah, leiding! Het herinnert ons ook weer aan het broze en korte vergankelijke van het leven en moet ons aanzetten om net dichter bij Allah te komen en een betere gelovige te worden.

Ik vraag Allah dat al jullie geliefde familieleden Islam mogen binnentreden!

2 antwoorden
 1. Seloua doubli
  Seloua doubli zegt:

  Assalamu aleikom warahmato Allahi wabarakatoh,
  Ik wilde even reageren op een zinnetje hier boven in de brief. namelijk dat Allah deze persoon uit miljoenen heeft gekozen, zo komt het over alsof de andere mensen niet de kans krijgen om moslim te zijn en naar de jannah te gaan, en dit kan oneerlijk over komen. Allah is de rechtvaardige subhanah, en HIJ lijdt wie geleid WIL worden ان الله يهدي من يشاء subhan Allah. Zo heb ik de uitleg begrepen van islamitische geleerden. Dus dan is het zo dat wij kiezen en Allah leidt ons.
  Moge Allah mij vergeven als ik iets verkeerds hebbgeschreven. Bedankt dat deze mogelijkheid bestaat om te kunnen reageren.
  Assalamo alaikom

  Beantwoorden
  • Farid
   Farid zegt:

   Wa alajkum salaam wa rahmatullaahi wa barakaatu,

   Bedankt voor de reactie, beste zuster hopelijk verkeer jij en je familie in een gezonde staat en ik vraag Allah dat Hij jullie harten vult met iemaan.

   Op jou interpretatie is een heel simpel antwoord te geven dat gestaafd wordt door talloze ajaat uit de Koran en vele overleveringen van de profeet (saws). Het is nu eenmaal wat meer gebeurt als je een tekst schrijft. Soms kan iemand een interpretatie maken die niet juist is maar de schrijver kan uiteraard niet reageren. Dit is ook zo met boeken en binnen Islam heb je deze misverstanden vooral met zaken over aqiedah. Vandaar is een eerste les die we hieruit leren, dat men eigen studie kan doen maar dat men tevens een leraar ter beschikking heeft die een kwestie nader kan verklaren en eventuele vragen of misverstanden uit de weg kan helpen met de wil van Allah. Nu heb ik eigenlijk al een antwoord gegeven op jou vraag. Ik zei zo net met de wil van Allah, omdat het ook hier heel simpel is, indien Allah het niet toestaat dat iets verduidelijkt wordt, dan zal het ook niet duidelijk worden. Net zoals de persoon die tot Islam komt slechts tot Islam komt omdat Allah het zo gewild heeft. Dit heeft niets te maken met oneerlijkheid, integendeel, dit heeft net te maken met de Wijsheid van Allah. Laten we even de volgende ajaat uit soerah Al Insaan bekijken:

   76/29 Voorwaar, dit is een Vermaning. Wie het dan wil, laat hij een weg naar Zijn Heer nemen.

   76/30 En jullie zullen het niet willen, behalve als Allah het wil, voorwaar, Allah is Alwetend, Alwijs.

   We hebben hier een duidelijk voorbeeld hoe Allah verwijst naar de capaciteit van de mens om zelf te kiezen. Er is echter meer, Hij verwijst naar mensen die eventueel de Vermaning (de Koran) en Zijn Pad kunnen volgen. Daarna zien we echter dat Allah duidelijk laat weten dat bepaalde mensen nooit Zijn Pad zullen nemen. Waarom? Het antwoord geeft Hij zelf. ´´Behalve als Allah het wil´´ Opvallend is dat Hij daarna Zijn andere kwaliteiten vernoemd, Alwetend en Alwijs!

   Zijn wil is dus gerelateerd aan Zijn Perfectie! Dus jij kan denken dat niet alle mensen de kans krijgen, maar het is net het tegenovergestelde. Iedereen heeft de kans, maar het is slechts met Zijn toestemming dat het daadwerkelijk gebeurt. Waarom? Omdat Hij over kennis bezit die perfect is en zaken weet die wij niet weten. In onze laatste les hebben we trouwens ook over de harten gesproken en duidelijk gemaakt dat Allah de controle heeft over de harten, het is dus op deze kennis en basis dat Allah in al Zijn Wijsheid een persoon zal leiden tot Islam, omdat Allah het bij die persoon gewoon wilt, Hij ziet iets in die persoon waardoor Hij hem de kans geeft om djannah te verdienen. Allah heeft immers niemand nodig, is onafhankelijk maar het is door Zijn onmetelijke Rahmah dat ik, jij, en vele anderen op Zijn Pad zijn. De les die je uit deze moet halen is dat ondanks het feit dat je vrije wil hebt, je plan kan nooit uitgevoerd worden zonder de wil van Allah. Hij is de ware Doener, degene die iets uit niets laat ontstaan. Daarom spreken we dus ook over het geloof in de voorbeschikking, zowel het goede als het kwade. Jij mag plannen zoveel je wilt, als Allah het niet toestaat zal het niet gebeuren. Dit heeft dus niets te maken met oneerlijkheid maar net met de Perfectie van Allah. Tevens is het geweten dat mensen slechts djannah zullen binnengaan door de Rahmah van Allah, en niet gewoon op basis van je goede daden. Een mooi voorbeeld zien we in dezelfde soerah waarin Allah verder gaat en zegt:

   76/31 Hij doet in Zijn Barmhartigheid binnengaan wie Hij wil. En Hij heeft een pijnlijke bestraffing bereid voor de onrechtvaardigen.

   we leren hier zeker uit dat de wil van Allah niets te maken met willekeurigheid of met een bepaalde stemming zoals mensen hebben, dit past Allah niet en Hij is ver verheven boven zulke gebreken. Dus als iemand tot Islam moet komen, dan zal deze ook tot Islam komen, omdat Allah hem ertoe zal brengen. Eigenlijk moeten we ons dus nooit zorgen maken over waarom die wel en die niet, omdat we dan eigenlijk zelfs tegen de wil van Allah spreken. Maar de verschillende ajaat maken duidelijk dat alles slechts gebeurt omdat Hij het in al Zijn Perfectie en Wijsheid heeft toegestaan. Er is zelfs meer, de mens denkt dat hij kan doen wat hij wilt, maar in ons leven wordt het tegendeel zo dikwijls bewezen! Het is echter slechts Allah die kan doen wat Hij wil! Een belangrijk iets dat men moet weten in de geloofsleer is dat de wil van de mens nood heeft aan de wil van Allah. Ik hoop dat het zo duidelijk is geworden … met de wil van Allah. Ik sluit af met een andere aajah die ook gerelateerd is aan deze kwestie en aan een discussie die we hadden in de les. Allah zegt:

   6/111 En al zouden Wij engelen tot hen neergezonden hebben en zouden de doden tot hen gesproken hebben en zouden Wij alle zaken (die het profeetschap van Muhammad bewijzen) voor hen verzameld hebben, dan nog zouden zij niet geloven, TENZIJ ALLAH HET WILDE, maar de meesten van hen zijn onwetend.

   Moge Allah ons blijven leiden, bedankt voor de reactie.

   Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *