Hoe bid ik 5 keer per dag?

Als nieuwe moslim moet je plots 5 keer per dag bidden. Dit is minder evident dan het lijkt. Zelfs vele doorwinterde moslims hebben het nog steeds moeilijk om hun 5 gebeden per dag te doen, laat staan dat men ze binnen de juiste tijd uitvoert.

Vele moslims beschouwen het als een soort van taboe als men zijn gebeden niet uitvoert maar de realiteit is vaak anders. Natuurlijk mag men zich niet neerleggen bij het feit dat het soms wel eens moeilijk zal kunnen zijn. We zullen in dit artikel trachten advies te geven zodat men met de wil van Allah alle gebeden dagelijks zal kunnen uitvoeren.

Laten we eerst beginnen met het goede nieuws. Het feit dat je dit artikel leest is een bewijs dat je tenminste al interesse toont om je gebeden te doen. Dit is al een groot teken van Allah dat Hij het beste wilt voor jou en dat Hij je dicht bij Hem wilt.

Door jarenlange actieve ervaring en contacten met vele verschillende moslims kan ik  bevestigen dat misschien iedere moslim wel iemand kent die zijn gebeden zelfs niet doet, en ook geen intentie heeft om daarin verandering te brengen!

Nu ben jij vereerd door Allah die in jou hart het gevoel heeft geplaatst om met hem verbonden te zijn middels het gebed. Nu is de vraag hoe men om gaat met deze eer om gekozen te zijn door Allah, en hoe zal je Hem tonen dat je het meent.

Dagelijks de 5 gebeden op tijd doen is dan ook een uitdaging. Het zal je meestal niet lukken vanaf het begin maar het is ook een kwestie van er daadwerkelijk aan te werken en het op te bouwen zodat het een gewoonte wordt. De vraag nu is, hoe kan ik weten dat deze gewoonte me eigen is geworden?

Vergelijk het met een baby die honger heeft. Hij zal een teken geven dat hij honger heeft door te huilen. Het is iets dat automatisch gebeurt. Als je verder opgroeit met de juiste voeding als baby, zal je later als klein kind kunnen vragen naar eten wanneer je hongerig bent. Je voedsel wordt ook meer gevarieerd en je ziet je lichaam groeien en sterker worden. Maar het is niet omdat je nu zelf je honger kan stillen dat eten geen gewoonte meer is.

Zo is het ook met het gebed. Je start als bekeerling ook terug als een baby. Je verlangen naar Allah is gevoed door je bekering. Nu is het aan jou om ervoor te zorgen dat deze honger naar Allah ook aanwezig blijft en net zoals met het voedsel, zal er meer variatie komen.

Je zal interesse krijgen in andere zaken van Islam die eveneens aanbidding zijn indien ze met de juiste intentie gedaan worden. Door het gevarieerde voedsel werd je sterker en zo zal het ook zijn met je geloof. En zoals het gevoel van honger naar voedsel komt zal je merken dat als het bijna tijd is voor het gebed, dat je dit als het ware vanzelf zal voelen. Je hebt zelfs bijna geen adhaan [note]De gebedsoproep[/note] meer nodig om te weten dat het gebed eraan komt!

Dus voor degenen die ervoor kiezen om spontaan te reageren op de gebedsoproep, hun drang zal bevredigd worden door het gebed. Je ziel, je lichaam en je hart voelden immers de drang naar het gebed, net zoals met het honger gevoel dat de drang naar eten wakker maakt. Je zal lichaam en ziel ook tot rust brengen met het gebed, net zoals je jou honger zal bevredigen door te eten. Wie gebeden heeft voelt zich voldaan, net als degene die gegeten heeft.

Maar net zoals met voedsel zijn er verschillende niveaus van voldaanheid. Degene die tot het gebed komt met volledige aanwezigheid van hart en ziel en zich focust, en echt naar het gebed verlangt zal snel een positief effect zien in de rest van zijn leven. Zijn hart zal gezuiverd worden waardoor hij zal groeien in zijn spiritualiteit.

Iemand anders is echter minder gefocust en wat onachtzaam tegenover zijn gebeden. Misschien zijn ze op tijd, misschien wat later, of misschien te laat. Deze persoon zal vaak minder gefocust zijn als hij tot het gebed komt. Vaak zal hij ook sneller en minder geconcentreerd bidden. Het doet er allemaal niet zo toe bij deze persoon, als hij maar gebeden heeft. We moeten ook zeggen dat deze persoon nog altijd de eer heeft om te kunnen bidden voor Allah, maar je kan hem vergelijken met de persoon die geen tijd meer maakt om gezond en gevarieerd te eten. Hij grijpt meestal naar junkfood of de snelle hap en zal sneller een gevoel van verzadiging krijgen. Zijn redenering is, ‘Als ik maar iets gegeten heb.’

Iedereen weet dat deze soort van voeding kan leiden tot de nodige gezondheidsproblemen. Het remt zo mogelijk de ontwikkeling of het onderhoud van een gezond lichaam af. Dus is het mogelijk dat de spirituele ontwikkeling van zo een persoon ook aftakelt of stopt. Dit soort van gebeden zal het hart en ziel niet tot rust brengen en zullen zo sneller vatbaar zijn voor het bezwijken aan verlangens. Bovendien zal men moeten vechten tegen de ziektes van hart en ziel.

Als laatste is er nog het derde type. Heb je ooit een dode achter eten horen vragen omdat hij honger heeft? Degene die spiritueel dood is zal ook geen enkele drang meer voelen tot het gebed. Deze persoon is zelfs niet meer geïnteresseerd in het beantwoorden van de gebedsoproep. Het goede nieuws voor deze persoon is dat de dode zijn hongergevoel nooit meer zal terugkomen, maar zijn aandrang tot het gebed kan steeds weer worden aangewakkerd zolang hij nog in leven is.

Het gebed is echter niet het enige om een sterke spiritualiteit te ontwikkelen. Net zoals voedsel alleen niet genoeg is voor een sterk gezond lichaam. Maar het is duidelijk dat het strikt onderhouden van de 5 gebeden de aanzet is tot beter en meer. Wie daar in slaagt zal er met de wil van Allah de voordelen van plukken in dit leven en in het volgende.

We leerden nu dat het uitoefenen van de 5 dagelijkse gebeden als het ware een gezonde manier van overleven is die bovendien de capaciteit heeft om er tijdens je leven aan te werken. Nu is de vraag dan ook, ‘hoe?’

We zullen een aantal suggesties meegeven die hierbij kunnen helpen als Allah het wil. We zullen er enkele geven die het hart sterker kan maken door de overtuiging van het belang van het gebed. Hier gaat het dus om de binnenkant, het hart en de ziel. De andere tips kunnen insja Allah helpen om te beginnen met bidden en om het vol te houden.

 

1) Ken de voordelen:

“De 5 verplichte dagelijkse gebeden, het vrijdaggebed, gevolgd door een ander vrijdaggebed. Ramadaan, gevolgd door een andere Ramadaan, verwijdert alle zondes tussenin, behalve de grote zondes.”  [note] Authentieke uitspraak van de profeet Muhammad ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him): Sahieh Muslim[/note]

Een andere authentieke uitspraak van de profeet Muhammad ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) die we niet letterlijk zullen geven leert ons dat het eerste waar de mens rekenschap zal voor moeten afleggen op de Dag des Oordeels, is het gebed. Wanneer het gebed compleet was in zijn leven zal het als compleet worden aangerekend en wanneer het niet compleet was zal er gekeken worden naar de vrijwillige gebeden totdat het compleet is, en de rest van de daden zullen ook op deze manier worden beoordeeld.

 

2) Bekijk het gebed als een investering en een toevluchtsoord:

Een goede tip is, een lijst te maken van alle zegeningen die Allah jou en je geliefden rondom jou dagelijks geeft. Geloof me vrij, je zal niet kunnen stoppen. Maak tegelijk een lijst van beproevingen die Allah jou en je geliefden geeft. Hou deze lijsten bij je en raadpleeg ze vlak voor je gaat bidden en neem telkens één item er uit voor in je gebed.

Als je dankbaarheid op zich als item neemt, besef dan dat ieder gebed een kans is om je dankbaarheid te tonen aan Allah. Tracht ieder gebed te denken aan wie en wat je lief is en hoe dit tot stand is gekomen en hoe je het kan handhaven en vergroten. Weet dat Allah zegt:

“Als gij dankbaar zijt zal ik u meer geven, maar als gij ondankbaar zijt is Mijn straf inderdaad streng.” [note]Koran: 14:7[/note]

Als je een probleem, een tegenslag of kortweg een moeilijkheid als item meeneemt in je gebed, laat je hart dan toe om je frustraties, je tranen of ergernis te tonen aan Allah. Hij is de enige die je kan helpen. Laat je frustraties los en smeek Allah voor verlichting, hulp en een oplossing. Wie dit oprecht doet mag zeker zijn dat Allah zal reageren op je noodoproep. Allah zegt:

“Hij die de wanhopige verhoort als deze Hem aanroept, en het kwade wegneemt … “ [note]Koran: 27:62[/note]

 

3) Streef naar verbetering door een plan te maken

Maak voor jezelf een planning op waarbij je een doel voorop stelt en je resultaten ervan mee vergelijkt. Een voorbeeld zou kunnen zijn:

Week 1: Ik tracht mijn 5 gebeden per dag te doen

Week 2: Ik tracht 2 van de 5 gebeden op tijd te doen

Week 3: Ik tracht 3 van de 5 gebeden op tijd te doen

Ga telkens zo voort en vergelijk op het einde van de week je prestaties met je doel. Indien je echt gemotiveerd te werk wil gaan kan je jezelf belonen bij succes en je onthouden van iets leuks wanneer je faalt. Bij beloning hou je een gezellige filmavond met je vrienden en bij onthouding ga je niet naar de voetbalwedstrijd kijken of iets dergelijk.

Ga zo door tot je het uiteindelijke doel hebt bereikt, blijvend je 5 gebeden per dag doen en op tijd. Iedereen is verschillend en voor ieder zal het plan en de tijdsduur om zijn doel te bereiken verschillend zijn. Maak je plan daarom realistisch zodat je achteraf niet te ontgoocheld zal zijn indien je faalt. We zeiden eerder,nooit wanhopen, nooit panikeren, hou je intenties zuiver en doe gewoon je best. Allah kent de situatie van iedere persoon het best.

Allah weet wat in de harten is en kent de privé situatie van ieder individu. Een persoon van 62 jaar die bekeert zal andere problemen hebben om dit doel te bereiken dan een student van 20 jaar. Een vrouw andere dan een man, een huismoeder andere dan een secretaresse enzovoort.

Dan is er ook nog het individuele karakter dat van persoon tot persoon verschilt. Zolang ieder zijn best doet naar zijn vermogen, is het voldoende voor Allah, de weg naar succes ligt immers in Zijn handen.

 

4) Gebruik hulpmiddelen

Alhamdulillah, we leven in een tijd van moderne technologie die goed kan gebruikt worden. Ook om je te helpen bij je gebeden. Indien je bekeerde met hulp van een goede vriend(in), laat hem of haar dan op jou vraag telkens een sms sturen 5 minuten voor het gebed begint.

Je kan ook op je eigen gsm in deze tijd applicaties installeren die je laten herinneren aan het gebed. Indien je op plaatsen bent waar je anderen hiermee kan storen kan je ook een alarm zetten in het begin van de dag dat trilt wanneer het tijd is om te bidden.Wie moeilijk wakker wordt om het ochtendgebed te kunnen doen, kan ook hulp vragen aan iemand waarvan je weet dat hij of zij het ochtendgebed nooit mist, door haar of hem even te laten bellen. Ken je zelf en zoek uit wat het beste resultaat zal hebben bij jou. Hierbij alvast een link naar een top applicatie voor op je Android smartphone: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bitsmedia.android.muslimpro&hl=nl

 

5) Ga door

Wat ik nu vertel is zeer belangrijk. Het is iets dat de meeste moslims hun hele leven lang zullen ervaren. Er zullen momenten in je leven zijn dat je de spiritualiteit tot in het diepste van je ziel zal voelen. Je zal echt de nabijheid van Allah ervaren en het lijkt of je hart zweeft van opwinding. Anderzijds zullen er momenten zijn waarop je als het ware als een dode plant in gebed zult staan. Je zal haast niets voelen en denkt dat je iets verschrikkelijks fout aan het doen bent of hebt gedaan. Je zal je zelfs misschien afvragen of het wel de moeite is om er mee door te gaan. Wie dit ook leest en moslim is, zal eerlijk in zijn binnenste dit gevoel erkennen.

Hiermee geef ik al aan dat jij het niet alleen bent die deze momenten heeft. Laat je dus niet vangen aan dit gevoel en de eventuele influisteringen van satan die je nog meer kan laten twijfelen. zorg ervoor dat je niet alleen bidt wanneer het goed voelt, en in mindere momenten het gebed verlaat omdat het lijkt dat Allah je in de steek laat.Het gebed is en blijft een verplichting en we zeiden al dat ieder persoon anders is maar dat je gewoon naar jou vermogen er telkens het beste van probeert te maken. Doe het omwille van Allah en niet omwille van een goed gevoel te hebben voor jezelf.

Terwijl je deze reis maakt moet je beseffen dat zelfs een overdaad aan alleen gezond voedsel je lichaam ook kan schaden. Hetzelfde voor het gebed of voor iedere vorm van aanbidding, als je over de grens gaat val je in het extreme en dit zal je spiritualiteit schade toebrengen. Nee, het gebed zal niet altijd gemakkelijk zijn. Allah zegt:

Zoekt hulp door geduld en gebed, dit is inderdaad moeilijk, behalve voor de ootmoedige. Die er zeker van zijn, dat zij hun Heer zullen ontmoeten en dat zij tot Hem zullen wederkeren.” [note] Koran: 2:45-46[/note]

Wanneer je eens in zo een moeilijke periode bent, herinner dan dat Allah er steeds was, is, en zal blijven voor jou! Lees daarom tot slot deze prachtige woorden van Allah:


Ik ben zoals Mijn dienaar denkt, dat Ik ben. Ik ben bij hem als hij Mij noemt. Als hij Mij in zichzelf noemt, dan noem Ik hem in Mijzelf, als hij Mij in een gemeenschap noemt, dan noem Ik hem in een gemeenschap, die beter is. En als hij zich een handbreedte naar Mij toe wendt, dan wend Ik Mij een armlengte naar hem toe, en als hij zich een armlengte naar Mij toe wendt, dan wend Ik Mij met de wijdte van uitgespreide armen naar hem toe. En als hij naar Mij toe komt lopen, dan kom Ik naar hem toe gerend. [note]Dit is overgeleverd door Al-Bukhaari (ook door Muslim, at-Tirmidhi en Ibn Maadjah)[/note]

 
2 antwoorden
 1. Devoogdt jean
  Devoogdt jean zegt:

  Assalamualaicum ik ben devoogdt jean pierre, wonende paardskerkhofstraat 12 3870 Heers Belgie.Ik ben Muslim geworden op
  22 augustus met behulp van een Maleise moslim zuster die me de gebeden heeft opgestuurd.Ik zou nu graag willen dat u me zegt hoe ik moet bidden want ik kan niet op mijn knieën zitten.
  Ik zou ook graag een kopie willen van de dagelijkse gebeden.
  Kan het ook dat ik een. Attest krijg of een certificaat krijg dat ik muslim ben.
  Mijn muslim naam is Omar Sharif. Ik heb reeds geshreven maar nooit geen antwoord gehad. Ik ben naar u verwezen door de bekeerling van Nederland.Alhamdulillah 🙏🙏🙏💓💓💓

  Beantwoorden
  • Farid
   Farid zegt:

   Beste Jean,

   Eerst onze excuses dat we nog niet vroeger gereageerd hebben. Moge Allah je alvast leiden en vermeerderen in geloof. U kan via de vereniging inderdaad een certificaat krijgen. Dit is wel na het volgen van een basiscursus Islam. Deze attesten zijn officieel. Voor alle andere vragen mag u mij steeds een privé bericht sturen via mijn Messenger op Facebook. Anders stuurt u de vragen naar de email van de vereniging die op de website te vinden is. Op Facebook kan u mij toevoegen door te zoeken op Peeters Farid. Ik wil u daar graag te woord staan met al uw vragen. De reden waarom we niet eerder reageerden is omdat de website zoals u ziet helemaal vernieuwd is en en de content is niet meer aangevuld noch geraadpleegd door ons aangezien dit alles moeilijker zou gemaakt hebben voor degene die de website een update hebben gegeven. Moge Allah ons vergeven.

   Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Laat een reactie achter aan Devoogdt jean Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *