Allah zegt in de Koran:

 

 

O mensheid. Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en Wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorwaar, de meest edele van jullie is bij Allah degene die het meest(Allah) vreest. Voorwaar, Allah is van alles op de hoogte, Alwetend.  1

 

We zien dat het onderwerp van etnische afkomst en diversiteit hier aan bod komt. Allah vertelt ons eerst dat we allemaal van dezelfde bron afkomstig zijn, namelijk van Adam en Eva.

Op deze manier is de gehele mensheid dus één grote familie. We leren dus dat we voor Allah allen gelijk zijn. Kleur, ras, afkomst, nationaliteit, speelt geen rol. Op deze manier sluit je eigenlijk het probleem van het superieure ras uit. Bepaalde rassen denken superieur te zijn aan andere rassen. Allah sluit dit uit omdat we allen van dezelfde vader komen, dus we zijn allen van hetzelfde ras.

Zo staat iedere mens op gelijke hoogte omdat islam ons leert dat we allemaal van dezelfde origine zijn. Dit elimineert meteen racisme. Dit is een duidelijk statement want dit betekent dat er geen racisme mag zijn in Islam. 

 

  • Waarom creëerde Allah dan al deze verschillende volkeren?

 

Hier zegt Allah:

Wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen.

Het woord ‘litaᶜaarafoe’ wordt gebruikt en heeft betekenis op beide. Het is van toepassing voor u als voor de andere. Het komt er op neer dat je jezelf beter gaat leren kennen als je de andere leert kennen die verschillend is van jou. We weten dat mensen zichzelf leren kennen wanneer ze mensen ontmoeten met andere gewoontes, tradities of geloof.

Denk maar aan de reis naar het verre land die je ooit maakte waar je geconfronteerd werd met andere mensen, culturen, geloof en gewoontes. Dit is een zeer leerrijke ervaring voor jezelf. Het leert je hoe jezelf bent als mens en je ontdekt soms zaken die je van jezelf niet wist.

 

  • Gelijkheid in Islam is het ultieme concept

 

Wie toepast wat we net hebben uitgelegd zal nooit nog een bepaalde natie beter vinden dan een andere. Het voorkomt rassenhaat en misbruik van macht door zogenaamde sterke naties die er slechts op uit zijn om de zwakkere natie te vertrappelen. Bloedvergieten omwille van macht is in Islam dus eigenlijk niet te accepteren. We zijn gemaakt als één grote familie en het geloof doet er zelfs niet toe.

We dienen op zoek te gaan naar onszelf door op zoek te gaan naar andere rassen en volkeren. Dit is ook weer ter bescherming tegen racisme. Het meeste racisme ontstaat toch omdat mensen niet de moeite doen om elkaar echt te leren kennen!

De realiteit is dat ieder volk nationalistisch gaat worden. Iedere persoon kan een patriot worden en zeggen dat men de beste is of beter dan …

 

  • Wie is werkelijk de beste?

 

Allah antwoord nog in hetzelfde vers en zegt wie de beste is:

Voorwaar, de meest edele van jullie is bij Allah degene die het meest (Allah) vreest. Voorwaar, Allah is van alles op de hoogte, Alwetend.

Allah gebruikte hier het woord ‘atqaakum’. Dit is zoveel als degene die het meest bewust is van Allah. Bewust zijn van Allah is iets dat in het hart rust. Het is in je binnenkant. Het staat niet van mijn gezicht af te lezen. Ik draag geen sticker die dit als opschrift heeft.

Maar niemand kan toch in jou hart kijken, buiten Allah? En jullie kunnen niet in mijn hart kijken. Hoe kunnen we op deze manier dan nog zeggen dat we beter zijn dan een ander? Wij staan gelijk. De enige die weet wie echt nobeler is dan de andere, is Allah!

 

Review:

  • We zijn één grote familie afkomstig van dezelfde voorouders
  • Islam leert ons dat iedere mens op gelijke voet staat ongeacht ras, kleur of nationaliteit
  • Door andere volkeren te leren kennen leren we onszelf beter kennen en ontwikkelen als mens
  • Islam sluit racisme uit en nodigt uit tot elkaar te leren kennen
  • Oordeel niet over anderen. Allah zal en kan hier alleen over oordelen. De criteria liggen bij Allah.

Footnotes

  1. 49:13

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *