Een brief van de profeet Muhammad [saw]

Hierbij zal ik een brief publiceren die onze profeet Muhammad [saw] ooit schreef en die gericht was aan Christenen. De brief geeft perfect weer hoe wij als gelovige moslim moeten staan tegenover mensen met een ander geloof, in dit geval de Christenen.

In het jaar 628 schreef de profeet [saw] dit manuscript aan de monniken van een kathedraal in Sinai. Het ging om een opsomming van de meeste aspecten van mensenrechten inclusief de bescherming die Christenen moesten krijgen. Verder zaken als vrijheid van godsdienst en beweging, de vrijheid om hun eigen rechters te kiezen en te hebben, om eigendom te hebben en te behouden, vrijstelling van militaire dienst en bescherming bij oorlog. Hieronder volgt een vertaling:

“Dit is een boodschap van Muhammad ibn Abdullah, als een verbond voor hen die het christendom belijden, voor degenen in de buurt of ver weg, we zijn met hen.

Voorwaar, ik, de metgezellen, de helpers en mijn volgelingen verdedigen hen want Christenen zijn mijn burgers. En bij Allah, ik ben tegen alles wat hen niet bevalt!

Er mag geen enkele dwang zijn op hen.

Evenmin mogen noch hun rechters worden afgezet uit hun ambt, noch mogen hun monniken verdreven worden uit hun kloosters.

Niemand mag een huis van hun religie vernietigen, noch beschadigen en men mag er niets van weg nemen naar de huizen van de moslims.

Moest iemand toch iets van deze zaken doen, dan verbreekt hij het verbond met Allah en is hij ongehoorzaam aan Zijn profeet.  Voorwaar, zij zijn mijn bondgenoten en mijn veilige charter tegen alles wat ze haten.

Niemand kan hen dwingen te reizen of verplichten om te vechten.

De moslims zijn er om te vechten voor hen. Als een vrouwelijke Christen huwt met een moslim, kan het huwelijk niet plaats vinden zonder haar goedkeuring. Zij mag niet verhinderd worden om te gaan bidden in haar gebedshuis.

Hun kerken verdienen respect. Men mag ze niet verhinderen om ze te herstellen, noch de heiligheid van hun verbonden.

Niemand van de natie (de moslims) mag dit verbond ongehoorzaam zijn, en dit tot de laatste dag !

 

 

Verdere commentaar overbodig …

Dit was onze Profeet [saw] !

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.