De positie van Jezus in Islam

 • Waarom Jezus niet als god beschouwd wordt

Een veelgestelde vraag is waarom in Islam Jezus niet aanzien wordt als god of de zoon van god zoals in het christelijke geloof. Vanuit het religieuze standpunt is dit voor een moslim zeer duidelijk omdat de Koran dit met klem ontkent.

 • Wat zegt de Koran dan over Jezus?

De Koran laat duidelijk verstaan dat Jezus een profeet was zoals er velen waren. Hij was een Boodschapper van Allah die de mensen opriep naar de aanbidding van God. Ook hij riep op tot het aanbidden van slechts één God, dus naar monotheïsme.

Dit monotheïsme in het jodendom refereerde  naar het geloof in het onwaarneembare, dus in de ongeziene Schepper van de hemelen en de aarde. Er werd dus niet gerefereerd naar een mens op aarde.

Mensen op aarde die men kan zien kunnen natuurlijk wel profeten zijn. Profeten van die ene God, maar niet God zelf. Vanuit het standpunt van de Koran kunnen we dus alleen maar besluiten dat Jezus dit nooit van zichzelf zal gezegd hebben dat hij god was.

 • Jezus historisch benaderd

Maar laten we zelfs buiten het framewerk van Islam deze zaak benaderen. Historisch gezien zien we dat de mens Jezus beschouwt als een wijze man, een vrome man. Men beschouwt hem zoals de oude Hebreeuwse profeten die per definitie zichzelf nooit als god hebben voorgesteld. Integendeel zij riepen ook steeds op tot monotheïsme.  

We weten dat Jezus geboren was in Palestina. Dus dienen we te zien wat het geloof er destijds was. Wanneer we zien naar de verschillende evangeliën dan zien we vaak dat ze allemaal veel van de praktijken vermelden die Jezus volgde en deed. Het waren praktijken die destijds bij de mensen gekend waren.

We zien dat zijn moeder hem meeneemt naar de tempel vlak na zijn geboorte. We zien dat hij op de 7de dag besneden werd en zo zijn er nog meerdere gebruiken te vermelden. Dit zijn allemaal aanwijzingen van het volgen van hetzelfde geloof.

Zelfs na Jezus zien we dat zijn volgelingen verder gaan met het aanbidden in de synagogen. Er waren geen kerken zoals we ze nu kennen. Het is geweten dat deze volgelingen van Jezus  een namiddaggebed deden. Dus waar is dit namiddaggebed nadien gebleven terwijl we dit in Islam nog steeds kennen en als zeer belangrijk wordt aanzien. We weten dat de joden ook nog 3 keer per dag bidden. En deze joden bidden ook gewoon tot de ene ongeziene Schepper van de hemelen en de aarde.

 • Jezus in de joodse geschriften

In de joodse geschriften wordt er naar Jezus verwezen als een dienaar van Allah die gezonden wordt om dit monotheïsme te verkondigen, net zoals in de Koran staat.

 • De situatie vóór en na Jezus

Als we nu de religieuze situatie bekijken in Palestina, de geboorteplaats van Jezus, vóór zijn komst en na zijn komst dan wordt veel duidelijk. Vóór de komst van Jezus was er monotheïsme, maar na de doortocht van Jezus zien we nog steeds dat ditzelfde monotheïsme.  Dus verbindt nu de logica zelf. Wat was er dan tussenin? Uiteraard ook monotheïsme!  

We zien dat Marcus in zijn evangelie zelf verwijst naar een passage waar hij zegt tegen Jezus dat hij een goede man is. Jezus antwoord hierop: “Niemand is goed, slechts God.” Dus het is duidelijk dat de leer van Jezus een leer was van monotheïsme.

 • Review:
 • De Koran verwerpt overduidelijk en meerdere keren dat Jezus als goddelijk kan beschouwd worden.
 • Jezus was een profeet, een Boodschapper van Allah gestuurd naar de mensen om op te roepen tot monotheïsme
 • God is God, en de rest is Schepping van God, dus ook de mens, dus ook Jezus.
 • Geschiedkundig wordt Jezus beschouwd als een opvolger van andere Hebreeuwse profeten
 • Alle Hebreeuwse profeten en ook het joodse volk in deze tijd richten zich nog steeds tot de Ene God.
 • De evangeliën bewijzen dat Jezus zijn status van Goddelijkheid zelf verwierp en verwijst naar de Ene God
 
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.