De zes dagen van Sjawwaal, een beknopte analyse.

In dit artikel zullen we een aantal van de issues bekijken aangaande het vasten van de zes dagen in de islamitische maand van Sjawwaal, de maand die Ramadan opvolgt.  Er is overgeleverd van Aboe Ayyub dat de boodschapper van Allah  zei:  Wie Ramadan vast en het laat opvolgen met zes dagen van Sjawwaal, het is alsof hij voortdurend vast.   De authenticiteit van deze Hadith, evenals de uitvoering ervan, wordt betwist. Sommige geleerden beschouwen deze als sterk terwijl anderen het toeschrijven aan Aboe Ayyub. Deze laatste opinie is deze van Sufyaan bin ‘Ujjaynah en anderen. Imam Ahmad neigde ook naar deze opinie. Nog andere geleerden twijfelen aan een aantal van… Lees meer

Lees verder