Smeekbeden om het vasten te verbreken

” template=”/customers/4/3/9/4newmoslims.be/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-caption.php” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

De zes dagen van Sjawwaal, een beknopte analyse.

In dit artikel zullen we een aantal van de issues bekijken aangaande het vasten van de zes dagen in de islamitische maand van Sjawwaal, de maand die Ramadan opvolgt.  Er is overgeleverd van Aboe Ayyub dat de boodschapper van Allah  zei:  Wie Ramadan vast en het laat opvolgen met zes dagen van Sjawwaal, het is […]

De status van Eid ul Fitr gebed

De geleerden hebben enkele verschillen in opinie of het Eid ul Fitr gebed verplicht is of niet. Algemeen kan je het indelen in drie opinies: Het is een bevestigde sunnah [note]sunnah mu’akkadah[/note] Dit was de opinie van Imam Maalik en Imam as-Sjaafi’ Het is een verplichting die rust op de gemeenschap. Dit was de opinie […]

Wanneer kan men het beste gemiste dagen van het vasten inhalen?

Met het einde van Ramadan in zicht behandelen we de kwestie van het inhalen van gemiste dagen van het vasten.  Wanneer? Algemeen gezien zeggen de meeste geleerden zo snel mogelijk Dit is een advies maar geen verplichting!  Wat indien de volgende Ramadan aanbreekt en er nog dagen moeten ingehaald worden? Vele grote geleerden zoals imam […]

Deel 30

Deel 29

Deel 28

Deel 27

Deel 26

Deel 25

Deel 24

Deel 23

Deel 22

Is ghusl een voorwaarde voor vasten?

Indien men in een staat van grote onreinheid is, moet men dan eerst de grote wassing doen voor het vasten begint? De overgrote meerderheid van de geleerden zeggen dat men het vasten kan beginnen zonder eerst de grote wassing te doen. Er is door de eeuwen heen hier en daar soms een rare opinie opgedoken […]

Menstruatie tijdens vasten, wat nu?

De vraag die vele zusters zich stellen tijdens Ramadan is als ze tijdens de dag van het vasten hun menstruatie krijgen, of ze dan de rest van de dag iets kunnen eten of drinken of dat ze toch moeten wachten tot iftaar? De kwestie refereert naar het concept van ‘imsaak’, zich onthouden van … We kennen dit […]

Deel 21

Deel 20

Deel 19

Deel 18

Deel 17

Zakaat Deel 4

In het vierde en laatste deel zullen we nog meegeven wie recht heeft op de zakaat. In de Koran zien we duidelijk een aajah die 8 groepen van mensen noemt die de zakaat mogen ontvangen. We zullen slechts ingaan op de meest relevante voor ons. De armen: Allah vernoemde eerst de armen en dat is […]

Zakaat Deel 3

Goud en zilver was vroeger het betaalmiddel bij uitstek. In deze tijd is dit uiteraard cash geld, munten en papier. De vraag waar we ons dan moeten over buigen is, hoe lossen we dit op? De algemene regel die de meeste geleerden gebruiken is de volgende:  de nisaab voor goud is slechts voor goud de […]

Zakaat Deel 2

Het belang van zakaat is groot! Het behoort immers niet voor niets tot de 5 zuilen van Islam. Opvallend is dan ook dat in de Koran zakaat steevast gekoppeld wordt aan salaah. Alsof Allah ons duidelijk maakt  dat er geen salaah kan zijn zonder dat men zakaat betaald. Na het overlijden van de profeet , zagen […]

Zakaat Deel 1

Een beknopte samenvatting van de basisregels van zakaat. Weet dat er mogelijk details kunnen verschillen in opvatting tussen de geleerden en de wetscholen. De grote lijnen zijn echter duidelijk en algemeen. Moge Allah het accepteren.  

Deel 16

Deel 15

Deel 14

Deel 13

Deel 12

Deel 11

Deel 10

Deel 9

Deel 8

Tarawieh in de moskee (vrouwen)

We gaan verder op het topic van het tarawieh gebed en zullen een kort en bondig beeld schetsen over het feit dat tarawieh bidden in de moskee beter is of niet en of het ook voor vrouwen zo is. De algemene regel is dat tarawieh een sunnah praktijk is. Voor de meeste geleerden van de […]

Deel 7

Wat te doen bij missen van Isha en Tarawieh is bezig?

In Ramadan is het dikwijls een hels karwei om tijdig in de moskee te zijn voor het Isha gebed, zeker als de gebeden elkaar zo kort opvolgen en er ook nog gegeten moet worden. Het gebeurt wel eens dat men bij de moskee arriveert en het Isha gebed is al beëindigd en men is begonnen […]

Deel 6

Deel 5

Menstruatie en Ramadan

We krijgen wel eens te horen dat vrouwen die menstrueren zich benadeeld voelen omdat ze dan niet dezelfde inspanningen en beloning kunnen krijgen als wanneer ze niet menstrueren. Zeker in de maand van Ramadan ervaren sommige vrouwen dit als extra moeilijk. Medisch gezien zou het mogelijk zijn om een cyclus over te slaan, maar dit […]

Deel 4

Deel 3

Deel 2

Deel 1