Levenswijsheden

Zoals iedereen weet, is het leven een test en brengt het vele moeilijkheden met zich mee. De ware gelovige heeft hierbij geen passieve houding. Hij spiegelt zich aan de profeten en de vromen die gekend stonden om hun oprechtheid, doorzettingsvermogen en geduld. Allen lieten zich leiden door de Goddelijke boodschap waarbij drie zaken centraal stonden in hun leven. 1. Een sterk geloof in de voorbeschikking De moslim is ervan overtuigd dat een situatie enkel plaatsvond omdat Allah, de Verhevene het zo wilde. Hij is de enige die de volledige heerschappij heeft overzaken.  “Indien Allah jou met tegenspoed treft, dan kan niemand deze wegnemen behalve Hij, en indien Hij jou met… Read More

Continue Reading