Hier vinden we teksten die met de wil van Allah bedoeld zijn om je hart te raken. Het kan een eigen geschreven stuk zijn maar even goed poezie, gedichten, wijsheden van de profeet [saw], over de metgezellen tot de vrome voorgangers engeleefden van vroeger en nu.

Levende tafsier

De profeet [saw] deelde zijn dag in drie delen: Voor Allah Voor de mensheid en hun noden Voor zijn persoonlijke noden

Geef je volle aandacht tegen eender wie die tegen je praat. Laat je niet afleiden door je smartphone of wat dan ook. De profeet [saw] gaf zijn volle aandacht aan eender wie die tegen hem sprak!

Wie zoekt die vindt

Het is zo in het gewone leven, het is zo in geloof. Wat je zoekt in jou geloof zal je krijgen!

Ons leven is een geschenk van de Schepper, wat we doen met ons leven moet een geschenk zijn aan de Schepper …

Focus

Als je jezelf meer wilt focussen op Allah in je gebeden, Focus je dan meer op Allah buiten je gebeden …

Genees

Genees je hart, Genees het met de Koran. Het is het enige medicijn dat nooit vervalt !

Kom

Kom, kom, wie je ook bent. Zwerver, aanbidder, jij die houdt van verlaten. Het speelt geen rol. Onze karavaan is er geen van wanhoop. Kom, zelfs al heb je jou belofte 100 keer verbroken. Kom, nog een keer, kom, kom …

Levenswijsheden

Zoals iedereen weet, is het leven een test en brengt het vele moeilijkheden met zich mee. De ware gelovige heeft hierbij geen passieve houding. Hij spiegelt zich aan de profeten en de vromen die gekend stonden om hun oprechtheid, doorzettingsvermogen en geduld. Allen lieten zich leiden door de Goddelijke boodschap waarbij drie zaken centraal stonden […]

Laat je niet vangen !

Sjajtaan zal jou vertellen dat het allemaal niet de moeite waard is. Hij wilt niet liever dat je opgeeft. Vergeten wat hij dat gezworen heeft? Vergeten dat hij bij de genade van Allah niets anders zal proberen tot jou laatste snik? Wanneer is er sowieso iets waard omwille van ons? Alles dat we bereiken is […]

De waarheid

De waarheid is tijdloos en terugkeren naar de waarheid is beter dan blijven in valsheid Umar Ibn Al Khattab

De stengels

Al Faatiha is het zaad en wij zijn de stengels … Leer alles over deze wonderbaarlijke soerah die een hele nieuwe wereld laat opengaan! Vanaf September bij 4 New Moslims!

Al Faatiha

Indien de gelovige gewoon moest doen wat hij zoveel keer zegt in Al Faatiha, de wereld zou veel beter zijn … en het zou veel rustiger zijn op Facebook 🙂

Oordeel niet

Een heilige heeft altijd een verleden, de zondaar de toekomst …

Fouten

Een der ergste fouten van de moslim is zijn interesse in de fouten van anderen …

Achterdocht

Een erge ziekte onder de mensen en ook bij moslims is achterdocht. Hoe achterdochtiger een mens is, hoe minder hij zelf te vertrouwen is

Een spiegel

Het internet is een perfecte weergave van de maatschappij, het is alsof je kijkt in een spiegel die alles reflecteert.  En wat deze spiegel weergeeft is vaak niet zo mooi, de oplossing is niet de spiegel te maken maar we moeten de maatschappij terug maken !

Verrijking

Islam moet verrijken, niet beperken !

Discussie

Discussieer niet over jou Heer zogezegd om jou ziel, ga eerder eens in discussie met jou ziel omwille van jou Heer !  

Hard

Hoe hard het soms ook aanvoelt, wat Allah voor jou beslist is toch beter …

Groeien

Je zal groeien … als je weet wie je bent maar niet wie je zal worden !

Rijk

Je bent rijk … als je tevreden bent met wat Allah je geeft !

Mooi

Je bent mooi … als je geen spiegel nodig hebt om dat te weten !

Nederig

Je bent nederig … als je niet weet hoe nederig je bent !

Eerbaar

Je bent eerbaar … als het eren van Allah jou meer dan lief is !

Vrij

Je bent vrij … als je jezelf hebt overgegeven aan Allah !

Leeft

Je leeft … als je hoop op morgen jou meer waard is dan de fouten van vandaag !

Eerlijk

Je bent eerlijk … als je toegeeft dat je wel eens niet eerlijk bent geweest !

Wijs

Je bent wijs … als je de grenzen kent van je wijsheid !

Liefdevol

Je bent liefdevol … als je jou eigen pijn verbijt voor de pijn van anderen

Gelukkig

Je bent gelukkig … als je bij het zien van een bloem Allah dankt voor deze zegening !

Moedig

Je bent moedig … als je jou zwakheid overwint om de zwakkere te helpen !

Sterk

Je bent sterk … als je jou woede leert om te lachen !

Soms …

Soms, sluit ik mijn ogen en denk aan hem [saw]. Dan probeer ik mij voor te stellen hoe hij eruit zag. Zijn gezicht, de vorm en kleur van zijn ogen en de kleur van zijn huid. Opvallend is dat ik telkens weer één ding in mijn gedachten zie. Het is zijn geliefde lach. Nooit heb […]