Het offer

  Volgens de Hanafi-school moet elke volwassen, verstandige moslim die de nisaab bezit (de som van de rijkdom waarop zakaah verplicht wordt), een offer brengen, namelijk een schaap of geit, of een deel van de zeven delen van een koe of kameel. Terwijl volgens de Maaliki- en Hanbali-scholen de verantwoordelijke voor het huishouden het offer […]

Wat is de dood?

Allah, verheven is Hij, zegt in de Koran: Elke ziel zal zonder twijfel de dood ten volle ervaren. (3: 185, 21:35 en 29:57) We gaan allemaal dood. Jij gaat dood, ik zal sterven en iedereen die we kennen zal sterven. Maar wat betekent het precies om te sterven? Wat is de dood? Wanneer we sterven, […]

Over Qur’aan

Over de Koran De Koran is niet het verhaal van een individu of een volk. Er is geen heldhaftig figuur (een persoon of stam), wiens status beveiligd is en gepromoot wordt door deze Schrift. Evenzo is de Koran geen verhaal of drama dat draait om een bepaalde centrale plaats, wiens status uniek bevoorrecht is door […]

Modules 2018

De relevantie van onze moskeeën en verenigingen

Een van de voordelen van meertalig zijn, is het vermogen om zich te vermengen met diverse moslimgemeenschappen. Het stelt een persoon in staat gemeenschappelijke problemen van de verschillende moslimgemeenschappen te observeren. Een opvallende waarneming is dat ondanks dit gegeven een positieve samenwerking in deze tijd nog steeds als moeilijk ervaren wordt. Bovendien moeten we helaas […]

Zin van islamitische rituelen

Naar aanleiding van het offerfeest, gekend om zijn rituelen lichten we het eigenlijke doel van deze rituelen uit.

Over geleerden

Islam & optimisme naar het voorbeeld van de profeet (vzmh)

Toen Ibrahim (as) op gekende wijze Hajar verliet met hun zoontje in de woestijn, vroeg ze hem of het een bevel was van Allah. Hij zei ja, waarop ze zei dat ze op Allah vertrouwde en dat Hij voor hen zou zorgen. Verbazingwekkend als we hier even bij stil staan. Tracht jezelf in haar situatie […]

Kwispelt de hond of zijn staart?

In 1997 kwam de zwarte komedie “wag the dog” uit in de bioscopen. De hoofdrollen waren voor de geweldige Robert De Niro en Anne Heche. De film gaat over een Hollywood-filmregisseur die helpt bij het produceren van een valse oorlog om de aandacht af te leiden van het seksschandaal van een president. Geloof het of niet, […]

Hoe reageren op kwaad?

    LESSEN UIT DE AAJAH: Ten eerste het feit dat Allah zegt dat goedheid niet gelijk is aan kwaad. Hierdoor worden we aangemoedigd om te leren hoe Allah goedheid en kwaad definieert. In deze tijden zien we zoveel kwaad dat het lijkt of kwaad doen meer voordeel heeft dan goed doen. Het kwaad heeft […]

Deel 16

QUIZ NIGHT 2017

KLIK HIER OM DE FOTOREPORTAGE TE BEKIJKEN Op zaterdag 18maart mochten we de feestzaal van den TIR nog eens onveilig maken.Onze broeder Farid had samen met zijn twee dochters de nodige munitie voorzien om van deze avond een “knalavond” te maken. Hij had echt zijn best gedaan om de quizkandidaten het leven zuur te maken […]

Djumu´ah mubaarak

Via een nieuwe zuster in het geloof kwam mij het volgende aan de oren. Men had haar vertelt dat het wensen van een gezegende vrijdag (djumu´ah mubaarak) tussen moslims verboden zou zijn. Is dit dan werkelijk zo? Antwoord: De geleerden van fatwaah verdelen daden in enerzijds, aanbidding en anderzijds, gewoontes. Beide hebben ze een centrale […]

Een exegese van laster per categorie deel 4

Laster met betrekking tot het gezin Het doel van het huwelijk Het huwelijk in islam is een aanbevolen zaak. Wanneer het gebaseerd is op de islamitische principes zal de moslim er rust in kunnen vinden. Het zal bijdragen tot het bewaren van iemands kuisheid en het uitbreiden van de moslimgemeenschap. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم […]

Een exegese van laster per categorie deel 1

1. Voorwoord In de naam van Allah, de Barmhartige, de meest Genadevolle. Bijna alle godsdienstige tradities benadrukken het belang van de situatie van het hart. Allah, de Almachtige vermeldt in de Koran: Q 26//88 en 89 “Op de dag, waarop rijkdom en zonen niet zullen baten. Alleen hij (zal gebaat zijn), die naar Allah komt […]

Salafisme deel 3

Salafisme in de 21ste eeuw, een analyse Een kritische benadering van het salafisme: De salafi beweging, net als alle bewegingen trouwens, staan of vallen door de personen die er aanhankelijk mee zijn. Het probleem met zulke bewegingen is dat ze een eigen wereldje trachten te bewerkstelligen dat hun ideaalbeeld van een samenleving zou zijn. De […]

Vrienden in de Koran

De Koran heeft het in totaal over 11 soorten van vrienden. Hieronder zullen we deze in het kort even voorstellen. De voorbeelden staan in de mannelijke vorm maar kunnen evengoed vrouwelijk zijn. Iedere naam is met het voorbeeld uit de Koran. De ajaat dienen echter steeds met de nodige kennis en binnen zijn context behandeld […]

Geluid is niet zomaar geluid

´Geluid en horen´ in de Koran   2|186|En wanneer Mijn dienaren jou (O Muhammad) vragen stellen over Mij: voorwaar, Ik ben nabij, Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij tot Mij smeek. Laten zij aan Mij gehoor geven en in Mij geloven. Hopelijk zullen zij de juiste Leiding volgen.   Men denkt misschien dat […]

Ware kennis

Naar aanleiding van een les die ik bij één van mijn leraars volgde, kregen we een opdracht om iets te schrijven over het thema dat we behandelden. Er werden ook ideeën uitgewisseld tussen studenten onderling. Het verhaal van een medestudent bracht me tot het schrijven van mijn artikel dat ik hier deel met jullie. We […]

Rukoe

Rukoe’, weet wat je doe'(t) … Rukoe’ = buigen We zeggen: Subhaana Rabbi al ‘adziem Het woord Subhaan komt van: Sabaha Sabaha: = boven drijven of boven glijden Betekenis = Iets dat niet zinkt of iets dat telkens er boven uit komst steken (is dus in de hoogste positie) Dit is de reden waarom Allah […]

Salafisme Deel 2

Salafisme in de 21ste eeuw, een analyse 2. Positieve aspecten van het salafisme: Het salafisme als methodologie om te komen tot een ongerepte manier van Islam beleving heeft ook zijn positieve bijdrage. De strekking kende een enorme groei door in de jaren 90 onder westerse jongeren door verschillende Engels pratende personen die zich geschoold hadden […]

Hedendaags salafisme, een analyse

Salafisme in de 21ste eeuw, een analyse 1) Definitie: Wat is salafi Islam? Wat is nu precies Salafi Islam? Bij gebrek aan een  unanieme definitie stel ik voor om de moderne Salafi verschijnselen te verduidelijken.  We zullen dit doen aan de hand van een overzicht van het begin, een beoordeling van de specifieke kenmerken en […]

Ons leven is een geschenk van de Schepper, wat we doen met ons leven moet een geschenk zijn aan de Schepper …

Een reactie na Parijs

Parijs, mijn gedacht Le café est dans les tasses. Les cafés nettoient leurs glaces. Et sur le boul’vard Montparnasse. La gare n’est plus qu’une carcasse. Il est cinq heures. Paris s’éveille. Paris s’éveille. Treffender kon men Parijs niet beschrijven zoals Jaques Dutronc ooit deed. Parijs zal na 13 november 2015 echter nooit meer hetzelfde ontwaken. Vanwege het ganse 4 […]

Module Soerah Al Faatiha

Dra is het zover en gaan we van start met deze module die met de wil van Allah ons een beter begrip en perspectief zal bieden van wat Allah werkelijk aan ons heeft laten weten middels de eerste soerah uit de Koran. Als we alleen al stilstaan bij het aantal keren dat wij in ons […]

Hadith 3

De vijf zuilen van Islam Van Aboe ‘Abdur-Rahmaan ‘Abdullah, de zoon van ‘Umar ibn Al Khattab : Ik hoorde de boodschapper van Allah zeggen: Islam is op 5 zuilen gebouwd:  Getuigen dat er geen god is dan Allah en dat Muhammed de boodschapper van Allah is. Het verrichten van de gebeden Het betalen van de zakaat […]

Sterk

Je bent sterk … als je jou woede leert om te lachen !