De relevantie van onze moskeeën en verenigingen

Een van de voordelen van meertalig zijn, is het vermogen om zich te vermengen met diverse moslimgemeenschappen. Het stelt een persoon in staat gemeenschappelijke problemen van de verschillende moslimgemeenschappen te observeren. Een opvallende waarneming is dat ondanks dit gegeven een positieve samenwerking in deze tijd nog steeds als moeilijk ervaren wordt. Bovendien moeten we helaas vaststellen dat zelfs deze meertaligheid in het bestuursorgaan van onze moskeeën geregeld afwezig is. Een groter probleem is het ontbreken van de sociale rol in de maatschappij van vele moskeeën. Teveel moskeeën zijn helaas nog altijd niets meer dan een plaats waar gebeden wordt en een vrijdagpreek wordt gehouden. Indien er toch iets anders gedaan… Read More

Continue Reading

Islam & optimisme naar het voorbeeld van de profeet (vzmh)

Toen Ibrahim (as) op gekende wijze Hajar verliet met hun zoontje in de woestijn, vroeg ze hem of het een bevel was van Allah. Hij zei ja, waarop ze zei dat ze op Allah vertrouwde en dat Hij voor hen zou zorgen. Verbazingwekkend als we hier even bij stil staan. Tracht jezelf in haar situatie te verplaatsen!  Haar reactie op deze situatie schijnt een licht op het middenpad tussen twee uitersten die we vaak zien. Het ene uiterste is pessimisme. Iemand kan eenvoudig opgeven en de hoop verliezen. Na het scannen van de horizon en het zien van geen voedsel, water of enig teken van beschaving, zou het gemakkelijk zijn… Read More

Continue Reading