Als het bedekken van het hoofd bij de vrouw een keuze is, gaan vrouwen die zich niet bedekken dan naar het Paradijs?

Allah is niet van de modepolitie. We zullen door Hem beoordeeld worden op basis van oprechtheid en intentie van onze daden en niet louter op het vasthouden aan restricties van de religie zoals die door mannen werden en worden afgeleid volgens hun culturele prisma. Moest dat zo zijn dan was Islam niet langer een religie […]

Hoezo kaafir?

Wat betreft het gebruik van de term “ghayr muslimien” die relatief modern is, zijn veel woorden en termen die in de moderne fiqh worden gebruikt, ook niet in de Koran en ahadieth terug te vinden. Een van de redenen waarom de Koran de term “kaafir” en zijn vormen gebruikt om veel van de niet-moslims te […]

De harde realiteit, take it or leave it

as-Salaamu’Alaykum, Ik werd eens door een jonge man gevraagd: “Overtuig me waarom ik moslim zou moeten blijven.” En ik antwoordde dat het niet aan mij is om iemand ergens van te overtuigen. Als hij ervoor kiest om te blijven, is het in zijn voordeel en als hij ervoor kiest om te vertrekken, is het in […]

Bega ik een zonde door anderen niet te vergeven?

Vraag: Is het zondig om anderen niet te vergeven? Antwoord: Allah, de Allerhoogste zegt: “We hebben de hemelen en de aarde en alles daartussenin niet geschapen, behalve met een doel. En het Uur zal zeker komen, dus vergeef (en wees) genadig. ” [mfn][Koran, 15:85][/mfn] De profeet Muhammed [Islamic phrases=”Alaihis Salam’”]S[/Islamic] zei: Allah zal niet genadig […]

Naam en faam

  Mensen willen verheerlijking, geen kennis   Veel moslims tonen ongepast veel respect voor bepaalde figuren die ze onder de mensen van kennis rekenen. Simpelweg omdat ze de titel “imam”, “ustaadh”, “shaykh” of iets dergelijks hebben. Simpelweg omdat ze veel links hebben bij Shaykh Google, omdat ze uit een bepaalde regio of land komen, omdat […]

Wat is het verschil tussen een belofte doen en een gelofte of eed afleggen? Een eed is wanneer je zegt: ‘Bij Allah …’. Een gelofte is wanneer je iets zegt dat sunnah is, dat is nu verplicht voor jou ‘ter wille van Allah’, of ‘vanwege Allah’. Als er geen sprake is van Allah of in […]

Bordspellen, dobbelsteen, … Een gebalanceerde benadering

Er zijn nog steeds veel misverstanden of het al dan niet toegestaan of verboden is vanuit islamitisch standpunt. Persoonlijk moet ik zeggen dat dit eigenlijk weer een van die vragen zijn die we helaas met ons eigen gezond verstand zouden moeten kunnen beantwoorden. Blijkbaar is de basis van deze religie nog steeds niet gekend bij […]

Positief denken!

  De profeet [Islamic phrases=”Alaihish Shalatu was Salam’”]O[/Islamic] hield ervan optimisme te uiten door een goed woord te zeggen of zich optimistisch te gedragen. We moeten stoppen met ons te concentreren op het negatieve, maar liever het voorbeeld van de profeet [Islamic phrases=”Alaihish Shalatu was Salam’”]O[/Islamic] nemen en het beste maken van de situatie waarin […]

Het onvermijdelijke gevecht

  In de huidige moderne tijd zijn we ertoe gebracht te geloven dat het leven gemakkelijk, veilig, comfortabel en gemakkelijk moet zijn, en in een onverzadigbare wens om van deze wereld een paradijs te maken, streven we onophoudelijk naar dit doel, maar vaak ten koste van de wereld zelf en voor onszelf. De waarheid is […]

Welke weg neem jij nu?

Stop met het zoeken van fouten bij anderen!

Het “Nee” syndroom

Veel moslims groeien op in een sfeer waar ze constant het woord “nee” horen. “Nee, dat kun je niet doen”, “nee, dat kun je niet eten”, “nee dat kun je niet zien / er naar luisteren / dat aanraken”. Vervolgens is de kans groot dat ze tijdens hun jeugd, een heel belangrijke fase, ook nog […]

De kat en de goudvis …

Stel u het volgende voor, u gaat mijn woonkamer binnen en ziet mijn glazen bokaal waar de goudvis inzat in stukken uiteen op de grond liggen. De goudvis is nergens te bespeuren maar je ziet wel een kat op de zetel die erg voldaan en ontspannen op de zetel zijn poten aan het likken is. […]

Tolerantie

Het lijkt erop dat moslims steeds vaker haatmisdrijven ervaren. Moskeeën worden in brand gestoken en besmeurd, de hijab van zusters wordt afgetrokken en kinderen horen racistische opmerkingen in de speeltuin. Als je zelfs een beetje anders bent dan het traditionele idee van ‘normaal’, is de wereld op dit moment een behoorlijk moeilijke plek om te […]

Geen enkele goede daad is klein!

  Het is geweldig hoe Allah goede daden telt! Zelfs een glimlach wordt als een goede daad beschouwd. Goed doen in ons dagelijkse leven is de kern van de islamitische ethiek. En als beheerders op Gods aarde, is het essentieel voor ons om van de aarde een betere plek te maken door zelf betere personen […]

Een vroege nieuwjaarswens

We horen vaak geklaag over de toestand van de moslims wereldwijd. Versta me niet verkeerd, er zijn nog vele oprechte gelovigen die heel veel goeds bijdragen aan de gemeenschap maar algemeen bekeken moeten we ons toch ook de vraag durven stellen hoe het komt dat we wereldwijd er een zootje van hebben gemaakt. Wie is […]

Yes, we can!

Denken de mensen werkelijk dat zij met rust zullen worden gelaten, als zij zeggen: “Wij geloven”, en dat ze niet beproefd zullen worden? ((Koran: 29:2)) Mus’ab bin Sa’d verhaalde van zijn vader dat een man zei: “O Boodschapper van Allah! Welke van de mensen wordt het meest ernstig berecht? “De Boodschapper van Allah ﷺ zei:” […]

Bijwonen begrafenis en condoleren van niet moslims door moslims

  In deze tijd zijn er helaas nog vele, dikwijls bekeerde moslims die in aanraking komen met de vraag of ze de begrafenis van hun familieleden, dikwijls zelfs hun ouders wel mogen bijwonen en of ze niet-moslims kunnen condoleren met het overlijden van hun geliefden die hen verlaten hebben in dit leven. Uiteraard denk ik […]

Moslim zijn staat per definitie niet gelijk aan de waarden van Islam!

  Hoe rijm je het domme geweld dat moslims anderen en elkaar soms aandoen met de vredesboodschap van Islam?   Laat me eerst beginnen door te zeggen dat de groep waarover ik het nu zal hebben, Alhamdulillah, nog steeds een hele kleine minderheid is, dat is het goede nieuws. Maar daarentegen zien mensen de laatste […]

Argwaan en het zoeken naar fouten

Een der ergste problemen en ziektes onder de moslims in deze tijd is argwaan, twijfels en gedachten hebben over andere broeders en zusters. Het is een kwestie waar je uren over zou kunnen praten omdat het echt iets is dat veel vernietigd en islamitisch gezien dan ook zwaar wordt afgekeurd! Het is iets waar ik […]

Is er enige rechtvaardiging voor terreur in Islam?

Een heel actuele vraag in deze tijd is of er in Islam enige vorm van terreur of eender welk gewelddadig verzet gerechtvaardigd is tegen westerse doelen als de leiders van deze landen rechtstreeks of onrechtstreeks anti Islam zijn. Het antwoord op deze vraag is categoriek nee! Dit is op basis van de woorden van Allah […]

Ho Ho Ho ! Kerstmis en bekeerd, wat nu?

Ieder jaar weer komt rond deze tijd dezelfde discussie boven water op Facebook en andere fora. De mufti´s en de mujtahidien zijn niet te tellen. Google wrijft zich weer in de handen bij zoveel ijver van zovele moslims en moslima´s die uit zogenaamde vroomheid die arme bekeerlingen moeten waarschuwen tegen het vieren van Kerstmis bij […]

Geef je volle aandacht tegen eender wie die tegen je praat. Laat je niet afleiden door je smartphone of wat dan ook. De profeet [saw] gaf zijn volle aandacht aan eender wie die tegen hem sprak!

Gedrag op Facebook

Weet dat Facebook is als de openbare straat. Iedereen kan alles zien wat er te zien is. Zijn er in het openbaar geen regels die gevolgd worden? Heeft de openbaarheid geen rechten? Uiteraard wel, de eerste is het neerslaan van de ogen. Niet alleen van zaken die onze ogen beter niet zouden zien maar ook […]

Spraakwater

Zoveel jaren geleden kwam er in Nederland een jonge kerel, Extince bij artiestennaam, vanuit het niets en hij lag aan de basis van het hiphop genre in Nederland. Waarom denk ik hier nu aan? Ten eerste was het best geweldig hoe deze kerel de Nederlandse taal gebruikte en zijn rhymes en teksten waren echt sterk […]

Vroeger was dat allemaal niet … Deel 2 (Social media)

Aboe Hoerayrah [ranhu] verhaalt dat de Boodschapper van Allah [saw] heeft gezegd: “Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, dient het goede te zeggen of te zwijgen. En wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, dient zijn buurman op een goede wijze te behandelen. En wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, […]

Zondes en fouten van anderen bekend maken

Betreffende het bespreken, verspreiden en bekend maken van zonden: De algemene regel is dat we niet praten over zonden van anderen, zeker niet als deze gebaseerd zijn op geruchten en niet met zekerheid kunnen bevestigd worden. Bewijs: Een duidelijk bewijs hiervoor is het voorval met ´Aisha [ranha] waarin zij valselijk beschuldigd werd. Hieruit leren we […]

Vroeger was dat allemaal niet …

Het is een befaamde uitspraak van mijn lieve moeder van 85 die ze in ieder gesprek dat ik voer met haar wel eens uitspreekt. Een van deze zaken voor ons moslims is het gebruik van de zogenaamde social media die zo ingeburgerd zijn in ons dagelijkse leven dat ik ze niet meer hoef voor te […]

Dr. Jekyll and Mr. Hyde

Wie kent er niet deze psychologische roman van de Schotse schrijver Robert Louis Stevenson? In 1886 schreef hij dit boek dat talloze keren verfilmd werd en waarop vele andere filmen en boeken in een later tijdstip gebaseerd zijn. Het is tevens een referentiewerk voor psychologen, filosofen en andere moraalridders. Wie er nooit van gehoord heeft, […]

Maak jezelf niets wijs !

  O jullie die geloven! Vraag niet naar zaken die, indien ze jullie worden uitgelegd, jullie zullen verontrusten. En wanneer jullie daarover vragen wanneer de Koran wordt geopenbaard, worden zij jullie uitgelegd. Allah vergaf dat. En Allah is Vergevensgezind, Zachtmoedig. [note]5:101[/note]   Dit is een heel belangrijke les voor iedere moslim. Als je zelf actief […]

Een leerrijk advies

  Aanvaard de verontschuldiging en roep tot het goede en wend je af van de onwetenden. [note]7:199 vertaling De Edele Koran[/note] Mooie aajah gericht aan iedereen die uitnodigt tot Islam. In deze soerah is het een belangrijk thema. Wanneer Allah dan op het einde van zulke soerah een conclusie maakt is deze gericht aan de […]

Liefde was zijn pad

Uit het leven van de profeet Muhammad [saw] vallen talloze lessen te leren. Een mooie les voor ons bekeerlingen is de manier waarop hij omging met zijn familie die geen moslim waren. Helaas gebeurt het geregeld dat de nieuwe moslim zich plots beter gaat voelen dan de niet moslim en zich arrogant en zelfs vijandig […]

Ben je zo achteloos ?

Internet bashing, ik ben een sixties man. Kon ik ooit denken dat ik dit ging schrijven? De term bestond nog niet. Internet, ik weet zelfs niet meer wanneer ik er de eerste keer van hoorde. Wist je dat de eerste email ooit verzonden is in 1971? Ach kon mij het wat schelen, niet dat ik […]

Meningsverschillen

Meningsverschillen en weerleggingen Meningsverschillen zijn onvermijdelijk: Mensen verschillen van nature uit. De een houdt van een bepaalde stijl, de andere niet. Een persoon houdt van een bepaalde kleur en iemand anders vindt deze afschuwelijk. Iemand bekijkt een zaak vanuit een bepaalde invalshoek en heeft een goed inzicht terwijl de ander dit mist. Allemaal natuurlijke oorzaken […]

Praten en communicatie

Dit artikel is geschreven op basis van een vraag van een zuster die haar ervaring vertelde hoe ze omging en praatte tegen haar familie. Zij vroeg zich dan ook terecht af of er bepaalde regels zijn die men als gelovige dient na te streven in het communiceren en praten in het algemeen. Alhamdulillah, laten we […]