FIQH

Letterlijke Betekenis ‘Fiqh’: Het hebben van grondige, diepgaande kennis Het juiste begrip van wat er bedoeld is De profeet zei: “Als Allah het goede voor iemand wilt, dan schenkt Hij hem fiqh van het geloof.” Specifieke betekenis ‘Fiqh’: Kennis over de praktische kant van de Islamitische wetgeving die verkregen werd uit de verschillende gedetailleerde bewijzen De definitie is synoniem met de term Sjarie’ah Voorbeeld: Een faqieh zou de wetgeving rondom abortus moeten kennen. Hij dient dan echter ook te weten hoe deze regels tot stand zijn gekomen. Betekenis Usoel ul Fiqh: De principes die gehanteerd worden om tot het uiteindelijke besluit te komen van de Islamitische wetten Er zijn veel… Lees meer

Lees verder