Is ghusl een voorwaarde voor vasten?

Indien men in een staat van grote onreinheid is, moet men dan eerst de grote wassing doen voor het vasten begint? De overgrote meerderheid van de geleerden zeggen dat men het vasten kan beginnen zonder eerst de grote wassing te doen. Er is door de eeuwen heen hier en daar soms een rare opinie opgedoken die het tegendeel beweert maar die door de overgrote meerderheid van geleerden doorheen de tijd nooit is geaccepteerd.  Degene die dus in een staat van djunub is, kan zijn vasten beginnen en daarna de grote wassing doen. Het bewijs hiervoor is simpel. Het is de Koran die aangeeft wanneer een grote wassing dient te gebeuren. … Lees meer

Lees verder

Menstruatie tijdens vasten, wat nu?

De vraag die vele zusters zich stellen tijdens Ramadan is als ze tijdens de dag van het vasten hun menstruatie krijgen, of ze dan de rest van de dag iets kunnen eten of drinken of dat ze toch moeten wachten tot iftaar? De kwestie refereert naar het concept van ‘imsaak’, zich onthouden van … We kennen dit als een opinie van het stoppen met eten en drinken 10 minuten voor de dageraad begint. Een vergelijkbare kwestie is die van de reiziger, indien de reiziger halverwege de dag terug thuis is, kan hij zich nog houden aan de regels van de reiziger of niet?  De algemene opinie is dat indien het om een… Lees meer

Lees verder

Omtrent vasten in de maand Rajab

Ieder jaar weer zien we dezelfde controverse weerkeren onder de moslims in verband mat het vasten in de gezegende maand Rajab. Is het nu aangeraden om veel extra te vasten of slechts enkele dagen? Hier volgt een standpunt van verschillende geleerden die deze kwestie kan verduidelijken en verlichten. Belangrijk is om te weten dat er acceptabele verschillen zijn van mening onder geleerden. Beide partijen hebben hun onderbouwde stelling met hun bewijzen.  De meerderheid van de geleerden: de Hanafis, de Maalikis en de Shaafis zijn van oordeel dat overvloedig vasten tijdens Rajab wordt aanbevolen, terwijl de Hanbalis het houden bij sporadisch vasten. Geen enkele belangrijke school van de soennitische islam vond… Lees meer

Lees verder

SCHIP DER REDDING (Shafi’i-fiqh)

Schip der redding (Shafi’i-fiqh) Eén van de vier wetscholen binnen de islam is de Shafi‘i-wetschool, opgericht door imam Asshafi‘i. “Safinat annaja”, letterlijk vertaald “Schip der redding”, is binnen deze wetschool (madhab) één van de erkende basisboeken. Schip der redding geeft antwoord op de basale vraag: hoe voer ik de verplichtingen van mijn geloof uit? Het boek behandelt de voorschriften voor de vijf pilaren van de islam. Op beknopte en laagdrempelige wijze wordt voor de aanbiddingen, van gebed tot en met de bedevaart, beschreven wat wel en niet verplicht is en wat de aanbidding geldig of ongeldig maakt. De schrijver en grondlegger van dit werk is shaykh Salim ibn Sumayr Al… Lees meer

Lees verder

Istikhaarah

Het gebed van assistentie De profeet heeft ons een gebed voorgeschreven dat een zeer specifieke functie heeft. Het is salah istikhaarah of terwijl, het gebed van assistentie. Het telt 2 gebedseenheden en wordt gevolgd door een smeekbede. Eigenlijk gaat men op zoek naar het besluit van Allah door middel van Zijn eeuwige voorkennis, macht en gratie. De bedoeling is dat men zich uiteindelijk neerlegt bij het Goddelijke besluit en dat men daarmee tevreden is. Het gebed van istikhaarah wordt gevolgd door een andere istikhaarah waarbij men het advies gaat vragen aan heel dichte vrienden, familie, oudere wijze mensen of geleerden. Zij zullen als Allah het wil, jou mee leiden naar… Lees meer

Lees verder